dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Transport

Filters

Crearea unui mediu legal, instituțional și adecvat în sectorul de transport și logistică va facilita dezvoltarea unei economii durabile a țării. Acest lucru va permite ca fiecare cetățean să aibă acces la drumuri naționale sigure, la trenuri rapide și la zboruri de avion ieftine. 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune ca obiectiv în domeniul transporturilor să asigure accesul la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți. Pentru a realiza acest lucru, ne axăm pe următoarele obiective:

 • Dezvoltarea transportului feroviar 
 • Dezvoltarea transportului aerian
 • Dezvoltarea transportului naval 
 • Dezvoltarea transportului rutier și a infrastructurii drumurilor

Teritoriul Republicii Moldova este străbătut de coridorul multimodal IX:  Helsinki – Sankt Petersburg – Moscova – Kiev – Chișinău – București – Dimitrovgrad – Alexandroupolis.

Sectorul Cuciurgan (Ucraina) – Novosavițcaia – Tighina – Chișinău – Ungheni – Cristești (România), coincide cu linia de cale ferată E 95 a părții moldave a Acordului european cu privire la cele mai importante linii feroviare magistrale internaționale.

Lungimea totală a rețelei de cale ferată administrată de CFM este de 1.232 km din care 1.218 km reprezintă ecartament larg (1.520 mm) și 14 km cu ecartament normal (european 1435 mm). Principalele joncțiuni feroviare ale Republicii Moldova se află la Chișinău, Ungheni, Ocnița, Bălți și Basarabeasca.

Numărul de stații, cele mai principale noduri - nord, centru, sud:

 • Basarabeasca 15 stații
 • Оcnița – 15 stații
 • Bălți – 15  stații
 • Ungheni – 8 stații
 • Chișinău – 15 stații
 • Bender – 5 stații
 • Giurgiulești – 6 stații

Pentru dezvoltarea politicilor în domeniul transportului feroviar, ministerul are misiunea de a:

 • elabora, asigura implementarea și monitorizarea aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea domeniului transport feroviar
 • elabora și promova politicile economice și investiționale, care să asigure dezvoltarea complexă a transportului feroviar, funcționarea stabilă și în siguranță a tuturor mijloacelor tehnice.

În contextul elaborării și promovării politicii Guvernului Republicii Moldova în domeniul transportului feroviar, Serviciul Transport Feroviar, conlucrează direct cu Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” care este compania națională de transport feroviar ce administrează infrastructura, transportul de călători și marfă pe calea ferată din Republica Moldova.

În calitate de organ central de specialitate, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale elaborează politicile în domeniul transportului naval în Republica Moldova și le implementează prin intermediul Agenției Navale.

Prioritatea ministerului în domeniul transportului naval o reprezintă alinierea legislației naționale la cea europeană, precum și onorarea angajamentelor asumate în cadrul Organizației Maritime Internaționale (IMO) pe aspecte ce țin de:

 • Siguranța maritimă, statul de port, societățile de clasificare
 • Funcționarea pieței
 • Servicii de informații fluviale
 • Statul de pavilion
 • Protecția mediului
 • Securitatea maritimă
 • Controlul statului portului
 • Monitorizarea traficului maritim
 • Răspunderea transportatorilor de persoane
 • Normele tehnice și operaționale

Republica Moldova dispune de două căi navigabile interne de importanță internațională de categoria E, clasificate în conformitate cu prevederile Acordului European cu privire la principalele căi navigabile interne de importanță internațională, la care Republica Moldova este parte, precum și acces la Marea Neagră, prin secțiunea maritimă a fluviului Dunărea la km 133.8 (mila maritimă 72.2).

Pe fluviul Nistru și râul Prut sunt situate următoarele obiective de infrastructură navală:

 • Portul Fluvial Râbnița;
 • Portul Fluvial Bender; raionul de mărfuri Varnița;
 • Portul Fluvial Ungheni și alte cheiuri.

Complexul portuar Giurgiulești este unicul port din Moldova care oferă acces direct la căile navigabile internaționale și la Marea Neagră, care servește drept punct favorabil de intrare și ieșire a mărfurilor din Moldova. Situat la mai puțin de un kilometru de hotarul cu România/UE și hotarul cu Ucraina, portul Giurgiulești este amplasat la răscrucea mai multor rute internaționale de comerț între țările UE și state est europene, state din regiunea Mării Baltice și Mării Negre. Distanța de la Giurgiulești până la Chișinău este de 223 km, până la Galați - 10 km, București - 247 km, Lvov - 776km, Kiev - 686 km, Minsk - 1,238 km și Moscova - 1,532 km. La nivel regional Portul Giurgiulești se plasează ca un centru de logistică la frontieră cu Uniunea Europeană, cu acces la căile de comunicație auto, feroviară, fluvială și maritimă.

Complexul portuar Giurgiulești cuprinde:

 • Portul Internațional Liber Giurgiulești, operat de ÎCS „Danube Logistics” SRL și compus din:

-        Terminalul de Produse Petroliere;

-        Terminalul de Containere și Mărfuri Generale;

-        Terminalul de Mărfuri în Vrac;

-        Terminalul de Uleiuri Vegetale;

-        Terminalul de Produse Cerealiere;

-        Terminalul Feroviar cu Ecartament Combinat;

-        Terminalul RORO (în construcție).

 • Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, operat de Întreprinderea de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”

Politicile în domeniul transportului aerian sunt realizate la nivel central de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar implementarea acestora este asigurată de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova.

Republica Moldova pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre pe de altă parte, doresc să creeze un spațiu aerian comun ce va deschide accesul la piețele internaționale, în condiții egale de concurență și respectând aceleași norme, inclusiv în materie de siguranță, de securitate, de management al traficului aerian și de aspecte sociale și de mediu. Pe data de 26 iunie 2012, la Bruxelles, a fost semnat Acordul privind spațiul aerian comun între UE și statele sale membre și RM (ASAC).

Drept urmare, liberalizarea progresivă a serviciilor de transport aerian a contribuit la atragerea operatorilor low-cost, la reducerea prețurilor pentru pasageri, la diversificarea rutelor și la creșterea competiției. În 2019, numărul de pasageri prin Aeroportul Internațional Chișinău a ajuns la 2.995.641, o creștere de 60% față de anul 2014.

Prioritatea principală în domeniul transportului aerian este transpunerea Anexei III la ASAC (65 de acte UE). Actualmente, 31 de acte UE au fost transpuse în legislația națională. Urmare a transpunerii integrale a Anexei III, ASAC prevede posibilitatea obținerii de către Republica Moldova a libertății a cincea pentru transportatorii naționali în efectuarea operațiunilor de transport aerian în cadrul UE.