dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Dezvoltare regională și locală

Filters

Dezvoltarea unei țări trebuie să fie echitabilă și uniformă în toate regiunile. Toți cetățenii au nevoie de o infrastructură bine pusă la punct, care să le permită conectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare, drumuri calitative, transport interurban decent și alte utilități moderne. 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune ca obiectiv sprijinirea competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Pentru a realiza acest lucru, ne axăm pe următoarele obiective:

 • Dezvoltarea cadrului normativ pentru implementarea politicii de dezvoltare regională 
 • Creșterea competitivității și dezvoltarea economică a regiunilor 
 • Dezvoltarea infrastructurii regionale 
 • Implementarea politicii de dezvoltare urbană
 • Reabilitarea infrastructurii locale 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 2022-2028 urmează să consolideze abordarea integrată a politicii de dezvoltare regională de „umbrelă intersectorială” a intervențiilor guvernamentale în regiuni, precum și alinierea în totalitate la politica europeană de dezvoltare regională, în corespundere cu prevederile Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, precum și cu Agenda Globală de Dezvoltare Durabilă 2030.

--

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) este o instituție publică necomercială, cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Agenția a fost creată pentru a asigura implementarea eficientă a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Regională și a altor documente de politici publice privind dezvoltarea durabilă a regiunilor țării. 

Instituția acordă asistență autorităților administrației publice locale în dezvoltarea echilibrată și durabilă a localităților din nordul, centrul și sudul țării, prin identificarea oportunităților și posibilităților de realizare a priorităților de dezvoltare regională, și anume:

 • analizează situația social-economică și problemele din regiunea de dezvoltare respectivă;
 • elaborează strategii de dezvoltare regională și planuri operaționale;
 • coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regională, a Planului operațional cu Strategia Națională de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce țin de regiunea de dezvoltare respectivă;
 • elaborează proiecte și programe regionale de dezvoltare;
 • consolidează capacitățile autorităților și organizațiilor implicate în dezvoltarea regională;
 • asigură implementarea și finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională;
 • atrage investitori locali și străini;
 • coordonează activitățile ce țin de dezvoltarea regională cu autoritățile publice centrale și locale, asociațiile obștești, alte instituții și organizații din cadrul societății civile și sectorului privat;
 • promovează regiunea de dezvoltare în țară și peste hotarele ei.

ADR NORD 

ADR CENTRU

ADR SUD 

ADR UTA GAGAUZIA

 1. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 29/23 din 28.11.2023
 2. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 28 din 23.10.2023
 3. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 27 din 23.10.2023
 4. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 26 din 23.10.2023
 5. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 25 din 23.10.2023
 6. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 24 din 23.10.2023
 7. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 23 din 23.10.2023
 8. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 03 din 24.01.2023
 9. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 02 din 24.01.2023_PAF  FNDRL 2023
 10. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 02 din 24.01.2023
 11. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 01 din 24.01.2023
 12. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.01 din 01.02.2022
 13. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.03 din 01.02.2022
 14. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.04 din 01.02.2022
 15. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.05 din 28.02.2022
 16. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.06 din 18.03.2022
 17. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.07 din 18.03.2022
 18. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.08 din 30.06.2022
 19. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.09 din 08.07.2022
 20. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.10 din 08.07.2022
 21. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.11 din 08.07.2022
 22. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.12 din 08.07.2022
 23. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.13 din 08.08.2022
 24. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.14 din 08.08.2022
 25. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.15 din 08.08.2022
 26. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.16 din 08.08.2022
 27. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.17 din 28.10.2022
 28. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.18 din 28.10.2022
 29. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.19 din 28.10.2022
 30. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.20 din 28.10.2022
 31. Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 21 din 22.12.2022
 1. Ordin cu privire la instituirea și aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare pentru selectarea reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare
 2. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare
 3. Legea Nr. 27 din 10.02.2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 4. Legea Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 5. Legea Nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
 6. Hotărîrea Nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 7. Hotărîrea Nr. 485 din 29.06.2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
 8. Hotărîrea Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020
 9. Hotărîrea Nr. 916 din 16.12.2020 cu privire la aprobarea Programului naţional de dezvoltare a oraşelor-poli de creştere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027
 10. Hotărârea Nr. 172 din 16.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale
 11. Hotărârea Nr. 152 din 09.03.2022  cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltarea regională și locală
 12. Hotărârea Nr. 23 din 10.01.2022 cu privire la Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024