dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Proiecte în construcții și urbanism

 (în curs de implementare)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

Tipul (contract de împrumut/grant)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de implementare

1.

Proiectul de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Unitatea de implementare a Proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

 

(Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md, tel: 079855007 )

Costul total al Proiectului - 20,4 mln Euro

 

Împrumutul -  13,4 mln Euro

 

(contribuția Băncii – 65%;

contribuția APL  -35%).

 

Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012

2013-2022

Scopul: Îmbunătățirea şi creșterea fondul de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova.

 

Activitățile principale ale proiectului:

Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ  700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.

 

 

Construcții, locuințe

În perioada 2013 – 2021 au fost construite și repartizate 556 locuințe sociale finalizate la cheie:

-or. Călărași, bloc locativ cu 40 apartamente (2014) S=2468 m.p.;

-or. Briceni, bloc locativ cu 40 apartamente (25 apartamente sociale) (2014) S=1504 m2;

-or. Soroca, 2 blocuri locative cu 72 apartamente (2016) S=4814,5 m2;

-or. Sîngerei, bloc locativ cu 35 apartamente (2015) S=1834 m2;

raionul Hîncești: 15 localități cu 56 apartamente sociale (2017) S=4380 m.p.;

-or. Leova, 4 blocuri locative cu 92 apartamente (2018) S=4 088,2 m2;

-or. Nisporeni, 3 blocuri locative cu 93 apartamente (2018) S=5 783 m2;

-or. Ialoveni, bloc locativ cu 31 apartamente (2018) S=1 894 m2;

-or. Fălești, bloc locativ cu 40 apartamente (2019) S=1733,4 m2;

-or. Cantemir, bloc locativ cu 10 apartamente (2019) S=594 m2;

-or. Glodeni, bloc locativ cu 30 apartamente (2020) S=1 667 m2;

-or. Cahul, bloc locativ cu 32 apartamente (2020) S=1673 m2.

Totodată, la moment sunt în proces de execuție lucrările de construcție la obiectivele din or. Cimișlia (49 apartamente) și or. Rezina (72 apartamente), fiind prognozate edificarea a 121 de apartamente sociale.

Conform graficului actualizat al Antreprenorului, lucrările urmează a fi finalizate la 31 august 2023.

2.

Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale

 

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Donatorul Spaniol din Contul de Coeziune Socială)

Unitatea de implementare a Proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

 

(Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md, tel: 079855007 )

49 mii euro

 

Acordul de grant dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare

a Consiliului Europei pentru realizarea asistenţei tehnice „Activităţi preparatorii

aferente unui proiect privind locuinţele sociale”, aprobat prin Legea nr. 170/2022

Decembrie 2021-noiembrie 2022

Scopul: Elaborarea unui Studiu de fezabilitate și realiza activităților preparatorii de lansare a unui nou proiect de construcție a locuințelor sociale.

Activitățile principale ale proiectului:

- estimarea necesarului de locuințe sociale, cămine pentru studenți și case pentru bătrâni;

- prezentarea propunerilor pentru revizuirea cadrului normativ privind locuințele sociale;

- determinarea categoriilor de beneficiari eligibili;

- determinarea modalităților de implementare a unui nou proiect de construcție a locuințelor sociale și sursele de finanțare, riscurile potențiale și măsurile de atenuare;

- pregătirea unei cereri de grant pentru cofinanțarea proiectului pentru component de eficiență energetică.

- colaborarea cu APL-urile solicitante pentru definirea subproiectelor lor (inclusiv identificarea terenului, localizarea, utilitățile disponibile, clădirile existente care urmează să fie renovate/reutilizate), necesarul de investiții și estimări de necesități și costuri;

- selectarea subproiectelor, analiza maturității subproiectelor (inclusiv terenul alocat, clădirea existentă, proiectele contractate/finalizate).

Construcții, locuințe

Studiul este elaborat și acceptat de către Bancă.

3.

Dezvoltarea unui nou portal web cu documente normative în construcții (eDNC)

 

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

MIDR

Alexei Boșneaga

MISRA

va acoperi costurile asociate cu realizarea activităților

Noiembrie 2022 -

iulie 2024

Scopul: Îmbunătățirea accesului liber și gratuit, prin Internet, la toate documentele normative în construcții.

Activitățile principale ale proiectului:

 • elaborarea documentației tehnice și Procedurile Operaționale Standard (POS);
 • elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului;
 • achiziționarea serviciilor de dezvoltare a portalului;
 • dezvoltarea și lansarea oficială a portalului;
 • instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate;
 • mentenanța portalului.

Construcții

Portal web cu documente normative în construcții (eDNC) lansat.

 1. Elaborată documentația tehnică și Procedurile Operaționale Standard (POS);
 2. Elaborat și aprobat Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului;
 3. Achiziționate serviciile de dezvoltare a portalului. Compania câștigătoare „PNA Software”;
 4. Prezentate de dezvoltator ministerului pentru examinare 3 variante de
 5. design a paginii principale a portalului și selectată o variantă pentru dezvoltare în continuare;
 6. În proces de examinare  toate paginile noului portal e-DNC, prezentate de dezvoltator;
 7. În proces de elaborare structură și funcționalul, versiunea Desktop, versiunea Tablet și Mobile.
 8. Pe 28.07.2023, a fost  lansată noua versiune a portalului normativelor în construcții eDNC(informație pe https://midr.gov.md/ro/noutati și rețele de socializare). Accesibil acum pe ednc.gov.md.(în proces de testare și mentenanță).

4.

Crearea Registrului de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU)

 

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

MIDR

Alexei Boșneaga

MISRA

va acoperi costurile asociate cu realizarea activităților

Aprilie 2023 – aprilie 2025

Scopul: Îmbunătățirea procesului de emitere și transparentă a actelor permisive, precum și facilitarea accesului persoanelor fizice și juridice la datele publice agregate aferente zonelor de construcție/ transport/rețele tehnico-edilitare, etc.

Activitățile principale ale proiectului:

 • elaborarea Conceptului tehnic și a Regulamentului pentru dezvoltarea RSDU;
 • promovarea proiectului HG privind aprobarea Conceptului tehnic și a Regulamentului privind modul de ținere a RSDU;
 • elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea RSDU;
 • achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului;
 • dezvoltarea sistemului RSDU;
 • instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate conform prezentului Acord.
 • instruirea personalului instituțiilor responsabile de furnizarea/actualizarea datelor pentru RSDU, precum și pentru proiectanții și verificatorii proiectelor;
 • lansarea oficială a sistemului în producție;
 • mentenanța sistemului.

Construcții

Registrul de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU) lansat.

în proces de implementare.

 

Elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului.

Contractat de MISRA un expert internațional pentru acordarea asistenței. Desfășurate două ședințe interministeriale, cu participarea E-Gov, STSC, MISRA, Proiectul „Comunitatea mea”, ARFC, ASD, etc. la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

 

 

( în proces de negociere)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de promovare

CONSTRUCȚII ȘI URBANISM

1.

Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile Faza III

 

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Costul total estimat al proiectului 32 303 382 EUR

 

Valoarea contribuției Băncii este de 27 000 000 EUR.

Valoarea contribuției APL-urile este de 7 223 382 EUR.

2023-2030

Construcția a cca 500 locuințe sociale destinate închirierii categoriilor eligibile, care ar asigura cca 1500 beneficiari,

renovarea/modernizarea căminelor studențești, care ar asigura cca 2000 beneficiari,

construcția azilurilor pentru bătrâni, care ar asigura cca 1000 de beneficiari)

Construcții și locuințe

Banca de Dezvoltarea a Consiliului Europei preconizează organizarea unei vizite în Republica Moldova în perioada 5-9 decembrie 2022, în cadrul căreia vor fi discutate aspectele ce țin de negocierea și semnarea Acordului de împrumut pentru lansarea fazei III a proiectului.

Propunerea de Proiect a fost examinat și acceptată de CIPS.

Consiliul Băncii a aprobat acordarea finanțării (16.03.2023).

Banca a remis proiectele acordului de împrumut și de grant și urmează a fi demarată procedura de inițiere a negocierilor.

Prin scrisoarea  nr. 10-3471 din 05.07.2023,  urmare a deciziei luate în cadrul ședinței din data de 5 iunie 2023, prezidată de către Dl Dorin RECEAN, Prim-ministru, cu participarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, proiectul Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru proiectul Locuințe sociale III și proiectul Acordului de grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru măsurile de eficiență energetică ale proiectului Locuințe sociale III, a fost transmis spre promovare Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, proiectul vizat urmează a fi exclus din sarcina MIDR.