dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Proiecte în domeniul transporturilor

(în curs de implementare)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

Tipul (contract de împrumut/grant)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de implementare

 1.  

„Acordul privind sprijinul în  implementarea aspectelor și acțiunilor legate de gestionarea spațiului aerian pentru abordarea noilor tehnologii în ATM / ANS”

 

EUROCONTROL

AAC Moldova

 

2019-2023

în derulare

Asistență în  implementarea aspectelor și acțiunilor legate de:
• gestionarea spațiului aerian;
• planificarea de urgență;
• managementul calității
• respectarea cerințelor de securitate a ATM / ANS și securitate cibernetică.
 

Transport aerian

Pe parcursul anului 2022 activitățile au fost suspendate din motivul situației de conflict din statul vecin.

Totuși, au fost agreate activitățile pentru anul 2023, inclusiv a fost semnat acordul de delegare a unui reprezentant al AAC la Eurocontrol în scopul elaborării unor acte și preluării celor mai bune practici.

 1.  

Programul de cooperare tehnică între Direction Génerale de l'Aviation Civile of France și Autoritatea Aeronautică Civila a Republicii Moldova

Direction Génerale de l'Aviation Civile/ Republica Franceză/

AAC M

AAC Moldova

 

2018-2022

în derulare

Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.

Transport aerian

Ținând cont de buna colaborare între AAC și DGAC, în 2022 a fost semnat un nou acord de colaborare pentru 4 ani.

Totodată, pe parcursul anului au fost realizate activități comune de audit, precum și instruiri ale inspectorilor AAC pe domenii de competență.

 1.  

Protocol de cooperate  între  Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

AAC R/ AAC M

AAC Moldova

 

Perioadă nedeterminată

Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.

Transport aerian

Pe parcursul anului 2022 au avut loc vizite de lucru atât la AACR, cât și la AACM.

De asemenea, ținând cont de evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale, precum și activitățile realizate de comun, a fost semnat un nou acord, cu extinderea domeniilor de colaborare între Autorități.

 1.  

Cooperate  între   Lithuanian Transport Safety Administration și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

LTSA/ AAC M

AAC Moldova

ANTA

CFM

 

August-Octombrie 2021

încheiat

Cooperarea în domeniul reglementări, drone, aspectul economic al certificării și supravegherii operatorilor aerieni, securitate,  procesul de supraveghere a operatorilor aerieni, calitate și audituri realizate în cadrul AAC.

 

Permise și serviciile de transport.

 

Registrul vehiculelor feroviare, autorizarea vehiculelor, certificarea materialului rulant.

Transport aerian

Au fost organizate două vizite de lucru între reprezentanții AAC Moldova și Lituania. Prima vizită a avut loc la Chișinău, a doua fiind organizată în Lituania.

Proiect încheiat la sfârșitul anului 2021.

 1.  

Asistență în remedierea observațiilor CE și excluderea din lista de siguranță

 

 

Comisia Europeană

AAC Moldova

 

2021- 2022

în derulare

Asistență în domeniul operațiuni de zbor, navigabilitate, SMS, licențiere personal aeronautic, controlul calității, reglementări, medicină aeronautică.

Transport aerian

Din motivul situației de conflict din statul vecin cea de-a treia activitate planificată a fi realizată fizic la sediul AAC, aceasta a fost realizată online.

Urmare activității AAC a recepționat un raport cu recomandarea acordării AAC a asistenței în domeniul implementării SSP.

 1.  

Proiectul de asistență tehnică pentru susținerea implementării reformei sectorului feroviar și modernizării companiei naționale de transport feroviar

 

 

 

Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD)

EGIS Consulting

și MC Mobility Consultants

___________

CFM

Filipp Ivanov +373 796 17 047  filipp.ivanov@railway.md)

 

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

500 000 €

Octombrie 2022 – Septembrie 2023 (11 luni)

Obiectiv general – de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a transportului feroviar în Republica Moldova

Obiective specifice

elaborarea unei Foi de parcurs pentru digitalizarea sectorului feroviar și a CFM (a); identificarea necesităților și priorităților investiționale ale sectorului, și consolidarea acestora într-un Plan strategic de investiții pentru modernizarea întreprinderii și îmbunătățirea infrastructurii feroviare (b); analiza pieței transportului de mărfuri (c); organizarea unui Forul Feroviar, cu implicarea tuturor stakeholder-ilor din domeniu (d).

Transport feroviar

Kick-off meeting – 27 octombrie 2022. Se lucrează la primul livrabil – Inception Report.

 1.  

Memorandum de Înțelegere între CFM și MISRA a USAID

Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID

CFM

Anatoli Ivanov

anatoli.ivanov@railway.md

 

 

Bugetul MISRA e în mărime de 35 mil $ pentru 5 ani, și este destinat reformelor strucurale și instituționale pentru redresarea situației economice și de reziliență

5 ani

Obiectiv general –  revizuirea și eficientizarea proceselor de

business în cadrul CFM, în vederea atingerii obiectivelor instituționale

Obiective specifice pentru anul în curs -  Evaluarea și eficientizarea procesului de achiziții și altor procese cheie  ale CFM

Calendarul pentru anul 2023 urmează a fi stabilit de comun acord între CFM și MISRA

Transport feroviar

18 octombrie 2022 – semnare MoU.

Examinarea proceselor operaționale și a procedurilor interne ale CFM în domeniul achizițiilor, urmată de elaborarea recomandărilor de eficientizare a acestora – în curs de desfășurare

 1.  

Îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale de cale ferată prin reabilitarea rapidă a tronsonului Vălcineț – Căinari / Solidarity Lines

 

      BERD

 

 

UE

 

         BEI

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

Filipp Ivanov

+373 796 17 047 filipp.ivanov@railway.md)

~ 95 mil € (suma totală)

 

 

23 mil € -  BERD

20 mil € - Comisia Europeană în cadrul inițiativei europene Solidarity Lanes

2022-2023

Scop: asigurarea continuității operaționale a CFM (a); îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale (b); asigurarea unei alternative viabile pentru rețelele logistice regionale, în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina (c)

Transport feroviar

Proiectul HG privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de împrumut RM-BERD, la etapa de avizare.

 

Semnat la 27 iunie 2023

Proiectul Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant RM-BERD, la etapa de avizare.

 1.  

Restructurarea Căilor Ferate din Republica Moldova

 

BERD

 

BEI

 

 

 

UE

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Elena Balan

elena.balan@railway.md

(022) 834550

 

Emil Fiodorov

ts2@railway.md

(022)834504

 

Irina Ciucenco

otdoxy@railway.md

(022) 832846

 

 

Alexei Toporov

alexei.toporov@railway.md

(022)834712

 

156,75 mil EUR

 

BERD -

76  mil EUR (credit)

0,25  mil EUR (grant)

 

BEI -

74  mil EUR (credit)

 

FIV

Fondul de Investiții pentru Vecinătate - 5  mil EUR (grant)

 

Asistență tehnică BERD - 1,5  mil EUR (grant)

 

Obiective: modernizarea materialului rulant de tracțiune (a); reabilitarea infrastructurii feroviare (b) realizarea unui complex de măsuri pentru restructurarea întreprinderii, în scopul sporirii eficienței și a siguranței transporturilor, îmbunătățirii performanței  indicatorilor transportului feroviar din țară (c).

 

Transport feroviar

• achiziționarea noilor locomotive diesel și reînnoirea depoului de locomotive din Basarabeasca (executat).

• dezvoltarea sistemului informațional de management energetic (EMIS) care va asigura un nivel mai ridicat de calitate a transportului, siguranța și eficiența sistemului feroviar (neexecutat).

• elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea necesităților infrastructurii feroviare și prioritizarea investițiilor pentru reabilitarea acesteia (executat).

• oferirea de servicii de consultanță pentru Proiectare și Supervizarea Lucrărilor de reabilitare a sistemului de infrastructură feroviară prioritară, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (executat)

• executarea lucrărilor prioritare de reabilitare a rețelei feroviare, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (în curs).

• Obținerea asistenței consultative în realizarea  restructurării  sectorului feroviar și  a  Î.S. " Calea Ferată din Moldova" (în curs).

 1.  

Dezvoltarea capacităților pentru statele riverane Mării Negre și

Mării Caspice

 

 

Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat de către Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă

managerul de proiect dl Giuseppe Russo Tel: +351 21 1209 giuseppe.russo@em sa.europa.eu

 

4 mil EUR

59 luni de la 01.02.2017

- Consolidarea legislației din domeniul transport naval;

- Formarea inspectorilor FSC/PSC, inspectorilor ISPS, auditorilor ISM, etc.;

- Prevenirea poluării al mediului marin;

- Implementarea convențiilor IMO la care RM face parte;

Transport naval

Pe parcursul anului 2022: 1. Instruire privind auditor ISM (regional);

 

 1.  

Proiectul Black and Caspian Sea II (BCSEA II)

Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA),  World Maritime University

 

 

2023-2025

Suport în transpunerea și implementarea  Convențiilor MARPOL și SOLAS

Transport naval

În curs de implementare

 1.  

Proiectul de asistență tehnică și sprijin pentru dezvoltarea capacităților ANTA

 

USA

Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova

Carolina Gargaun

CGargaun@nathaninc.com

Eugenia Stancu EStancu@nathaninc.com

126 mii USD

2019 – 2020

Implementarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul facilitării comerțului:

 

1. Elaborarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile.

2. Conceptul tehnic privind Sistemul de Management Integrat în domeniul transportului rutier.

 

 

 

 

 

 

 

3.Dezvoltarea sistemului informațional automatizat „e-Autorizație transport”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analiza eliberării de către ANTA a autorizației speciale de transport (AST), cu aplicarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 307/2016.

Transport rutier

1.Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile a fost elaborat cu suportul programului USAID și transmis MEI spre promovare și aprobare.

 

2. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 126 din 26.02.2020 a fost aprobat Conceptul tehnic privind Sistemul

de management integrat în domeniul

transportului rutier, în scopul îmbunătățirii procesului de organizare a activităților de control.

 

 

3.Sistemul Informațional “e-Autorizație Transport“ a fost lansat de către ANTA în parteneriat cu  Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și dezvoltatorul programului la data de 18 mai 2022 și este disponibil pe pagina electronică eat.anta.gov.md (Acordul privind transferul proprietății asupra  sistemului informațional „e-Autorizație transport”  nr. TA-013 din 22 august 2022.).

Pentru o utilizare eficientă a portalului, în perioada  20 - 22 aprilie 2022, au fost organizate cursuri interactive de instruire destinate operatorilor de transport și agenților economici referitor la utilizarea   „e-Autorizație transport”.

 La momentul actual sistemul este expus pe platforma guvernamentală de interoperabilitate “MConnect”, este efectuat schimbul automatizat de date cu mai multe instituții de stat.

 

 

 

4.A fost efectuată analiza eliberării de către ANTA a autorizației speciale de transport (AST), cu aplicarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 307/2016. De asemenea, a fost elaborat Raportul privind evaluarea condițiilor și procedurilor de emitere a autorizației speciale de transport: situația actuală și propuneri.

La data de 22 octombrie 2019, a fost organizat evenimentul de prezentare și discuție a Raportului menționat.

 

Astfel, în baza studiului și analizei efectuate de către USAID, a fost elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Hotărârea Guvernului nr. 326 din 18.05.2022).

 1.  

Proiectul de asistență pentru  implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transportului rutier (Concept tehnic aprobat prin HG nr.  126/2020)

 

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

 

 

decembrie 2022 – decembrie 2023

Proiectul prevede extinderea subsistemului informațional „e-Autorizație Transport”, dezvoltarea și implementarea următoarelor funcționalități:  modulul „Registrul Rutelor”;

Eliberarea autorizațiilor electronice cu semnătură digitală pentru transportul auto din interiorul țării;  dezvoltarea funcționalităților adiționale pentru autorizațiile speciale de transport; dezvoltarea rapoartelor noi.

Planul de acțiuni include următoarele activități:

- modificarea și aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrelor de stat formate de SI „e-Autorizație Transport”;

-  elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea funcționalităților noi în cadrul subsistemului (Registrul rutelor, eliberarea electronică a autorizațiilor, extinderea numărului de rapoarte, ajustarea procesului de eliberare a AST);

-  aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea subsistemului;

-  achiziționarea serviciilor de dezvoltare a subsistemului și contractarea prestatorului;

-  elaborarea și aprobarea planului pentru dezvoltarea subsistemului;

-  dezvoltarea subsistemului;

-  mentenanța;

- promovarea serviciilor oferite de către sistem.

Transport rutier

La data de 08 noiembrie 2022, la Chișinău, a fost semnat Acordul de Înțelegere între Agenția Națională Transport Auto și Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA). 

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-2027

- Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto;

Transport rutier

În curs de implementare

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-2027

- Implementarea E-CMR în Republica Moldova;

Transport rutier

În curs de implementare

 1.  

Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova

GIZ Moldova

 

 

2023

- Elaborarea Metodologiilor de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate și serviciile de autogară

Transport rutier

În curs de implementare

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

 

       USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-20223

- Suport în dezvoltarea S.I. ,,Registrul rutelor”

Transport rutier

În curs de implementare

( în proces de negociere)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de promovare

TRANSPORTURI

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

 

USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-2027

- Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Navală a Republicii Moldova;

-Elaborarea Nomenclatorului serviciilor prestate şi tarifele acestora;

Transport naval

În curs de negociere

 1.  

Proiectul de asistență tehnică  Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

USAID

 

 

2023

Suport în analiza cadrului legal ce urmează a fi elaborat pentru recunoașterea certificatelor de calificare profesională pe căile navigabile interne;

Suport în transpunerea și implementarea  Convenției STCW;

 

Transport naval

În curs de negociere

 1.  

Dezvoltarea Sistemului de Management Integrat în domeniul transporturilor rutiere

Creditul de Asistență al Guvernului Republicii Polone

 

 

Buget total estimat:

 5000000 euro, dintre care:

- Împrumut Guvernul Poloniei – 4225000 euro (95%);

- Contribuție proprie beneficiar – 250000 (5%).

Proiectul urmează a fi implementat în termen de 12 luni, din momentul aprobării caietului de sarcini și aprobarea finanțării.

Pentru sistemele informaționale urmează a fi asigurat și suportul tehnic pentru 12 luni după darea în exploatare.

Sistemul de Management Integrat constituie o soluție din categoria Guvern către Cetățean (G2C) şi Guvern către Business (G2B), îndreptată spre asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor pe suport de hârtie spre digitizarea totală şi diminuarea intermediarilor procesului de interacțiune a operatorilor de transport rutier şi a cetățenilor cu ANTA.

Conceptul tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 126/2020.

În cadrul proiectului urmează a fi extins subsistemul informațional „e-Autorizație transport”, dezvoltarea modulului „Registrul rutelor” și subsistemelor informaționale „e-Bilet”, „Monitorizare GPS”, „Autotest”, infrastructura de date geospațiale „GIS Auto”.

Proiectul presupune și dotarea autovehiculelor antrenate la serviciile de transport rutier de persoane cu dispozitivele necesare pentru conectarea la sistemele informaționale prenotate.

Suplimentar, urmează a fi creat și Centrul  de monitorizare și control al transportului rutier care va permite supravegherea zilnică a activității operatorilor de transport rutier, a mijloacelor de transport antrenate la prestarea acestor servicii, respectarea regularității deservirii serviciilor regulate, poziționarea geografică pe hartă, vizualizarea a tuturor evenimentelor evenimente aflate în afara controlului lor imediat.

Transport rutier

A fost elaborată și prezentată de către ANTA Fișa de Proiect pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transporturilor rutier, în baza analizei și studiului efectuate.

 

 1.  

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil

Guvernul României

 

 

 

Acordul are drept scop consolidarea relațiilor de colaborare dintre cele două state prin intensificarea cooperării în sectorul energetic, transport și infrastructură de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, independența mass-media, reforma administrației publice, afaceri interne, sănătate, educație, cultură și patrimoniu, cercetare și turism.

 

Pentru aplicarea Acordului, România și Republica Moldova vor lua, de comun acord, măsurile necesare pentru realizarea proiectelor care să contribuie la: intensificarea cooperării,  dezvoltarea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană și racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României; promovarea procesului de reforme în spirit european și susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova; impulsionarea dezvoltării, reducerea disparităților economice și sociale, precum și creșterea rezilienței Republicii Moldova la factorii destabilizatori.

 

În scopul asigurării unui sistem de transport rutier durabil şi eficient, care va conduce la o dezvoltare echilibrată în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu, prevăzut de Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin HG nr.235/2021, au fost elaborate și prezentate de către ANTA următoarele Fișe de Proiect:

1. Achiziționarea a 3 vehicule rutiere (laborator mobil) dotate cu unele utilaje al stațiilor de inspecție tehnică periodică.

2. Crearea unui centru unic de examinare sub formă de test-grilă a candidaţilor pentru funcţiile de conducători auto, manageri şi experţi din domeniul transportului auto.

3. Atragerea experților  pentru consultanță și asistență la elaborarea actelor normative.

4. Achiziționarea seturilor  de Camere de corp/Integritate.

5. Mijloace de transport de tip Plug-in hybrid.

6. Mijloc de transport (pentru transport persoane).

Transport rutier

A fost semnat la data de 11 februarie 2022, la Chișinău,  Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (ratificat prin Legea nr.43/2022).