dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Mandat

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 690/2017, Constituţia şi legile Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative.

MINISTERUL REALIZEAZĂ FUNCȚIILE ÎN URMĂTOARELE DOMENII:

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de drumuri naționale;
 • Stabilirea unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice și majorarea responsabilității de administrare a acestora;
 • Îmbunătățirea securității drumurilor.

TRANSPORT

 • Dezvoltarea transportului feroviar; 
 • Dezvoltarea transportului aerian;
 • Dezvoltarea transportului naval;
 • Dezvoltarea transportului rutier.

CONSTRUCȚII

 • Dezvoltarea domeniului amenajarea teritoriului și al urbanismului;
 • Asigurarea sistemului calității în construcții;
 • Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne.
APĂ ȘI SANITAȚIE
 • Asigurarea accesului la apeducte și sisteme sanitare sigure; 
 • Fortificarea capacității prestatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Creșterea investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă și sanitație;
 • Canalizarea și epurarea apelor reziduale în localitățile mici.

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

 • Dezvoltarea cadrului normativ;
 • Creșterea competitivității regiunilor;
 • Implementarea politicii de dezvoltarea urbană;
 • Dezvoltarea infrastructurii regionale;
 • Reabilitarea infrastructuri sociale.