dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Planurile ministerului

Planul de activitate al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este un document-cheie ce arată modul în care vor fi respectate angajamentele asumate de minister în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale. 

Acțiunile Planului vin să dezvolte cadrul normativ pentru implementarea unor politici publice mai eficiente și orientate spre cetățean, să eficientizeze mecanismul de susținere a proiectelor de dezvoltare regională și locală, să fortifice procesele de amenajare a teritoriului, autorizarea și executarea lucrărilor de construcție, asigurarea calității construcțiilor, să consolideze accesul la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, dar și la drumuri naționale sigure și de calitate.  

Planul de activitate al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2023

Planul de activitate al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2022 

********************

Planul de dezvoltare profesională al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale include o serie de activități menite să ridice capacitatea profesională a angajaților. Acesta cuprinde atât acțiuni de dezvoltare a competențelor, cât și dobândirea altor noi aptitudini, astfel încât personalul angajat să poată eficient contribui, îndeplini și promova politica statului în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale.

Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor din cadrul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale pentru anul 2023

Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor din cadrul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale pentru anul 2022