dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Structurile subordonate

Filters

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, succesorul de drepturi și obligații al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, are misiunea de a asigura implementarea și executarea prevederilor actelor normative și documentelor normative în vigoare din domeniul securității industriale, ale tratatelor internaționale din domeniul securității industriale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, acesta efectuează controlul și supravegherea tehnică de stat al activităților și/ sau a lucrărilor în domeniul securității industriale.

Contacte:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2012, Str. Alexandr Pușkin 22, etajul 4

Tel: +(373 22) 23-80-24

Fax: (+373 22) 24-25-84 

E-mail: secretariat@ast.gov.md

Site-ul oficial: www.ast.gov.md

Agenția Națională Transport Auto

Agenția Națională Transport Auto este autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice și strategiilor naționale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează și supraveghează respectarea legislației naționale și internaționale în domeniu de către operatorii de transport rutier și de către întreprinderile ce desfășoară activități conexe transportului rutier.

Contacte: 

Adresa: MD- 2001, mun. Chișinău, str. Aleea Gării, 6

Tel/Fax: 0 (22) 40 - 40 - 03

E-mail: secretariat@anta.gov.md

Site-ul oficial: www.anta.gov.md

Autoritatea Aeronautică Civilă

Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviației civile, și este subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Misiunea Autorității constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului şi siguranței ocupaționale.

Contacte: 

Adresa: MD- 2026, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/2

Telefon: (+373 22) 823 500; 823 523

Fax: (+373 22) 529 118

E-mail: info@caa.gov.md

Site-ul oficial: http://www.caa.md

Agenția Navală a Republicii Moldova

Agenția Navală a Republicii Moldova este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și este succesor de drepturi şi obligații al Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” şi al Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”.

Agenția Navală a Republicii Moldova are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne şi în raza portuară, a calității şi inofensivității serviciilor de transport naval şi a navigației în genere.

Contacte: 

Adresa: MD- 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 et.5.

Tel/Fax: 0 (22) 73 - 13 - 96

E-mail: info@narm.md 

Site-ul oficial: http://www.narm.md/

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) are misiunea de a monitoriza procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională și locală. Entitatea acordă suport operațional autorităților publice locale în vederea recepționării solicitărilor de finanțare și asigurării debursării surselor financiare.

Domeniile de intervenție ale Oficiului sunt:
• îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale – iluminat public, eficiență energetică și reabilitarea clădirilor publice;
• construcția și renovarea infrastructurii sociale - școli, grădinițe, case de cultură, terenuri de joacă pentru copii etc;
• îmbunătățirea infrastructurii de apeducte, de canalizare, stații de epurare etc;
• dezvoltarea urbană, în mod special în centrele raionale;
• cofinanțarea proiectelor implementate cu finanțare externă.

Contacte:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău MD-2021, bd. Ştefan cel Mare, 124, et. 3.
Telefon în anticameră: +(373 22) 27-91-21
Fax: (+373 22) 27-53-20 
E-mail: office@ondrl.gov.md 
Site-ul oficial: www.ondrl.gov.md   

Agenția Feroviară

Agențiile de Dezvoltare Regională