dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Construcții și urbanism

Filters

Construim cu respect față de natură, oameni și monumentele istorice. Pentru ca acest lucru să se întîmple, echipa ministerului promovează cadrul legal pentru urbanism, dezvoltă planificarea teritorială, asigură calitatea construcțiilor. Eficientizarea acestor procese permite armonizarea legislației în domeniu la standarde europene. 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune ca obiectiv aprobarea cadrului normativ unitar pentru amenajarea teritoriului, autorizarea și executarea lucrărilor de construcție, asigurarea calității construcțiilor. Pentru a realiza acest lucru, ne axăm pe următoarele obiective:

 • Dezvoltarea domeniului amenajării teritoriului și al urbanismului
 • Asigurarea sistemului calității în construcții 
 • Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne.

Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor

 1. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor  trimestru III 2023
 2. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor  2023
 3. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor  2022
 4. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor  2021
 5. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor  2020
 6. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor tr. III 2020
 7. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor tr. II 2020
 8. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor trim.I 2020
 9. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2019
 10. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor tr. I-III 2019
 11. Registrul rapoartelor de expertiza tehnica a constructiilor tr. II 2019
 12. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor trimestru I 2019
 13. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2018
 14. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2018 (trim. III) 
 15. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2018 (trim. II)
 16. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2018 (trim. I)
 17. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2017 (trim. IV)
 18. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2017 (trim. III)
 19. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2017 (trim. II)
 20. Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor 2017 (trim. I)

 

Registrul avizelor de verificare a proiectelor

 1. Registrul avizelor de verificare a proiectelor trimestru III 2023
 2. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2023
 3. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2022
 4. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2021
 5. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2020
 6. Registrul avizelor de verificare a proiectelor tr.III 2020
 7. Registrul avizelor de verificare a proiectelor tr.II 2020
 8. Registrul avizelor de verificare a proiectelor tr.I 2020
 9. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2019
 10. Registrul avizelor de verificare a proiectelor tr.I-III 2019
 11. Registrul avizelor de verificare a proiectelor tr.II 2019
 12. Registrul avizelor de verificare a proiectelor trimestru I 2019
 13. Registrul avizelor de verificare a proiectelor (2018)
 14. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2018 (trim. III)
 15. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2018 (trim. II)
 16. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2018 (trim. I)
 17. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2017 (trim. IV)
 18. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2017 (trim. III)
 19. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2017 (trim. II)
 20. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2017 (trim. I)
 21. Registrul avizelor de verificare a proiectelor 2016
 

PUG – Plan Urbanistic General
POT – Procent de Ocupare a Terenului
CUT – Coeficientul de Utilizare a Terenului

N/o

Nr. de înregistrare AST

Denumirea obiectului, agentului economic, adresa

Încălcări admise de către APL

Încălcări admise de către executant (beneficiar)

1

2

3

9

 

1.

1-9080/21 din 13.07.2021

”Ecosem Grup” SRL, Blocuri locative, nr.cad.0100119246.01 și 0100119246.02, str.Băcioii Noi, 14/B, 14/C, mun.Chișinău

• Amenajarea terenului inclusiv o porțiune din blocul locativ cu nr. cad. 0100119246.01 se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100119146, proprietar SRL ”SAVERIN PRIM”;
• Amenajarea terenului se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100119182, proprietar Î.S. ”Teatrul de Operă și Balet”;
• Amenajarea terenului inclusiv o porțiune din blocul locativ cu nr. cad. 0100119246.02 se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100119124, proprietar Uniunea Teatrală din Moldova.

Nu au fost finisate lucrările de amenajare și rețele (apă, gaz, lift, etc.)

2.

5621/22 23.05.2022

SRL ”NORELITINVEST” Supraetajarea Blocului locativ existent, str.Ac.Saharov,1, Chișinău

A fost eliberate acte cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

A fost edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive

3.

1-1488/22 10.02.2022

”Savvides –Monark” SRL Bloc locativ cu spații de menire social-comercială și parcări subterane, str.Gr.Ureche,67, mun. Chișinău

POT și CUT exagerat

Au fost edificate două nivele suplimentar în lipsa actelor permisive

4.

3415/22 28.03.2022

”CCL – 326”, Bloc locativ cu parcare auto subterană, str.Al.Russo,61/6, m. Chișinău

POT și CUT exagerat

A fost edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare la APL

5.

3860/22 06.04.2022 5962/22 30.05.22

”Galiaton Grup” SRL Bloc locativ, str.P.Movilă,1, or. Ialoveni

POT și CUT exagerat, nu corespunde cerințelor PUG

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare la APL

6.

5453/22 18.05.2022

”Locozaris” SRL, Bloc locativ, str.P.Movilă,23/4,m.Chișinău

Cu încălcarea PUG au fost eliberate actele permisive (POT și CUT exagerat)

A fost proiectată și executată mansardă în două nivele inclusiv parter cu mezanin

7.

1-1956/22 22.02.2022

”Filli Partner” SRL, Bloc locativ multietajat cu trei tronsoane și spații comerciale-prestări servicii, str.M.Eminescu,67, m.Ungheni

A fost solicitată opinia APL cu privire la actele permisive (POT și CUT, care sunt depășiți din actele examinate, fără parcări)

 

8.

1-1081/22 01.02.2022
1-6797/22 15.06.22

SRL „Elit Stroi Grup” – recepția Blocului de locuit din str.C.Stamati,2/1, com.Stăuceni

Actele permisive au fost eliberate cu încălcarea PUG POT și CUT exagerat

Nu au fost finisate lucrările de amenajare a teritoriului

9.

1-1038/22 31.01.2022

”CCL 330” Bloc locativ, str.Chișinăului,82, or. Cricova a fost abandonat de către SRL ”LPT Construcții” director dna Svetlana Dogotaru, ulterior lucrările de construcție au executate cu forțe proprii

Actele permisive au fost eliberate cu încălcare PUG (POT și CUT exagerat)

A fost edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive

10.

2725/22 14.03.2022

”Uniunea administratorilor autorizați din Moldova”, Bloc locativ, str.Ialoveni,96/3, Chișinău

A fost eliberate actele permisive cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

Lucrările de construire (amenajarea teritoriului, rețele, etc.) nu au fost finisate

11.

3347/22 25.03.2022
8578/22 26.07.22

”Inamstro” SRL, Bloc locativ, str.Ioana Radu, 27A, (bloc 1 și 2) Chișinău (bloc 3 și 4)

Condițiile PUG a fost modificate în baza HG nr. 580 din 15.06.2005, (POT și CUT exagerat)

Nu au fost finisate lucrările de construire (amenajarea teritoriului, rețele, etc.)

12.

3543/22 30.03.2022

Berbeca Veaceslav, Bloc locativ 1C,1D, str.Testimițanu,61/c, or. Durlești, Chișinău

Actele permisive au fost eliberate cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

Nu au fost finisate lucrările de amenajarea teritoriului, rețele etc., nu a fost prezentată doc. de proiect

13.

5906/22 27.05.2022

SRL ”PIRSERCOM” loc locativ, str.Ceucari,5/9,m.Chișinău

Actele permisive au fost eliberate cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

Lucrările de amenajare nu sunt finisate

14.

5595/22 23.05.2022

SRL ”BRAUS-COM” Bloc locativ, str.C.Stamati, 1/A, com.Stăuceni

Eliberat actele cu încălcarea PUG, modificat actele permisive de către reprezentanții APL cu încălcarea Legii nr. 163/2010

Edificat nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare la procuratură

15.

Nr. 1-7611/21 din 15.06.2021

Bloc locativ din str. S. Murafa, 13, mun. Chișinău persoană fizică

OBIECTIV NEAUTORIZAT

Executat în lipsa actelor permisive adresare la APL, Procuratură

16.

 

Bloc locativ Bd. Traian, 23/1, mun. Chișinău SRL ”KIRSAN COM”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, exagerat zona nu corespunde)

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL, Procuratură

17.

Nr. 1-14973/21 din 11.11.2021

Bloc locativ din str, E. Coca, 7, mun. Chișinău benficiar Persoană fizică dl Radu Talmațchi

APL a eliberat numai acte permisive numai CU cu încălcare PUG (POT și CUT) zona nu corespunde, AC nu a fost eliberată, DECIZIA curții Supreme de Justiție 20.04.2022 cu privire precum, că nu poate fi aplicat principiul aprobării tacite

Executat în lipsa actelor permisive adresare la APL, Procuratură, SIS

18.

Nr. 1-15484/21 din 22.11.2021

Bloc locativ din str. I. L. Caragiale, 24, mun. Chișinău, SRL ”VASIGUR GRUP”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Lucrările deconstruire nu sunt finalizate

19.

 

Bloc locativ din str. Calea Ieșilor, 5, mun. Chișinău SRL ”VASIGUR GRUP”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL, procurartură, CNA

20.

Nr. 1-9817/21 din 27.07.2021

Bloc locativ este edificat din casă particulară, Str. T. Vladimirescu, 52, or. Durlești, persoană fizică

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL (de 2 ori), procuratură

21.

Nr. 1-14216/21 din 28.10.2021

Blocuri locative din str. M. Eminescu, 70-72, mun. Chișinău SRL ”INAMSTRO”

Eliberate acte permisive cu încălcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde) (zona istorică)

Edificat două nivele suplimentare în lipsa actelor permisive, adresare APL, procuratură

22.

NR. 1-14282/21 din 01.11.2021

Bloc locativ lit. B, din str. M. Basarab, 1/3, mun. Chișinău SRL ”HORUS”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde) (încălcarea indicilor urbanistici)

 

23.

Nr. 1-14822/22 din 09.11.2021

Bloc locativ din str. Alba Iulia, 126-128, mun. Chișinău investitor persoană fizică (Marin și Elena Moșan, dna Lucia Cerga)

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL

24.

Nr. 1-12954/21 din 06.10.2021

Bloc locativ este edificat din casă particulară, Str. T. Vladimirescu, 99, or. Durlești, persoană fizică

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL

25.

 

Bloc locativ din str. Suveranității, 8, or. Nisporeni, SRL ”MINIDAVA”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Nu au fost finalizate lucrările de amenajare și rețele

Documente de politici, acte legislative și normative: