dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Строительство и градостроительство

Filters

Мы строим, уважая природу, людей и исторические памятники. Для достижения этого команда министерства продвигает законодательную базу в сфере градостроительства, развивает территориальное планирование, обеспечивает качество зданий и сооружений. Повышение эффективности этих процессов позволяет привести отраслевое законодательство в соответствие с европейским стандартом. 

Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития ставит своей целью утверждение единой нормативной базы по благоустройству территории, разрешению и выполнению строительных работ, обеспечению качества строительных объектов. Для достижения данной цели мы сосредоточиваемся на следующих задачах:

       • Развитие сферы благоустройства территории и градостроительства.
       • Обеспечение системы качества в строительстве. 
       • Управление и обеспечение доступа к безопасному, доступному жилью, подключенному к современным коммунальным услугам.

PUG – Plan Urbanistic General
POT – Procent de Ocupare a Terenului
CUT – Coeficientul de Utilizare a Terenului

N/o

Nr. de înregistrare AST

Denumirea obiectului, agentului economic, adresa

Încălcări admise de către APL

Încălcări admise de către executant (beneficiar)

1

2

3

9

 

1.

1-9080/21 din 13.07.2021

”Ecosem Grup” SRL, Blocuri locative, nr.cad.0100119246.01 și 0100119246.02, str.Băcioii Noi, 14/B, 14/C, mun.Chișinău

• Amenajarea terenului inclusiv o porțiune din blocul locativ cu nr. cad. 0100119246.01 se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100119146, proprietar SRL ”SAVERIN PRIM”;
• Amenajarea terenului se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100119182, proprietar Î.S. ”Teatrul de Operă și Balet”;
• Amenajarea terenului inclusiv o porțiune din blocul locativ cu nr. cad. 0100119246.02 se extinde pe terenul cu nr. cad. 0100119124, proprietar Uniunea Teatrală din Moldova.

Nu au fost finisate lucrările de amenajare și rețele (apă, gaz, lift, etc.)

2.

5621/22 23.05.2022

SRL ”NORELITINVEST” Supraetajarea Blocului locativ existent, str.Ac.Saharov,1, Chișinău

A fost eliberate acte cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

A fost edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive

3.

1-1488/22 10.02.2022

”Savvides –Monark” SRL Bloc locativ cu spații de menire social-comercială și parcări subterane, str.Gr.Ureche,67, mun. Chișinău

POT și CUT exagerat

Au fost edificate două nivele suplimentar în lipsa actelor permisive

4.

3415/22 28.03.2022

”CCL – 326”, Bloc locativ cu parcare auto subterană, str.Al.Russo,61/6, m. Chișinău

POT și CUT exagerat

A fost edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare la APL

5.

3860/22 06.04.2022 5962/22 30.05.22

”Galiaton Grup” SRL Bloc locativ, str.P.Movilă,1, or. Ialoveni

POT și CUT exagerat, nu corespunde cerințelor PUG

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare la APL

6.

5453/22 18.05.2022

”Locozaris” SRL, Bloc locativ, str.P.Movilă,23/4,m.Chișinău

Cu încălcarea PUG au fost eliberate actele permisive (POT și CUT exagerat)

A fost proiectată și executată mansardă în două nivele inclusiv parter cu mezanin

7.

1-1956/22 22.02.2022

”Filli Partner” SRL, Bloc locativ multietajat cu trei tronsoane și spații comerciale-prestări servicii, str.M.Eminescu,67, m.Ungheni

A fost solicitată opinia APL cu privire la actele permisive (POT și CUT, care sunt depășiți din actele examinate, fără parcări)

 

8.

1-1081/22 01.02.2022
1-6797/22 15.06.22

SRL „Elit Stroi Grup” – recepția Blocului de locuit din str.C.Stamati,2/1, com.Stăuceni

Actele permisive au fost eliberate cu încălcarea PUG POT și CUT exagerat

Nu au fost finisate lucrările de amenajare a teritoriului

9.

1-1038/22 31.01.2022

”CCL 330” Bloc locativ, str.Chișinăului,82, or. Cricova a fost abandonat de către SRL ”LPT Construcții” director dna Svetlana Dogotaru, ulterior lucrările de construcție au executate cu forțe proprii

Actele permisive au fost eliberate cu încălcare PUG (POT și CUT exagerat)

A fost edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive

10.

2725/22 14.03.2022

”Uniunea administratorilor autorizați din Moldova”, Bloc locativ, str.Ialoveni,96/3, Chișinău

A fost eliberate actele permisive cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

Lucrările de construire (amenajarea teritoriului, rețele, etc.) nu au fost finisate

11.

3347/22 25.03.2022
8578/22 26.07.22

”Inamstro” SRL, Bloc locativ, str.Ioana Radu, 27A, (bloc 1 și 2) Chișinău (bloc 3 și 4)

Condițiile PUG a fost modificate în baza HG nr. 580 din 15.06.2005, (POT și CUT exagerat)

Nu au fost finisate lucrările de construire (amenajarea teritoriului, rețele, etc.)

12.

3543/22 30.03.2022

Berbeca Veaceslav, Bloc locativ 1C,1D, str.Testimițanu,61/c, or. Durlești, Chișinău

Actele permisive au fost eliberate cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

Nu au fost finisate lucrările de amenajarea teritoriului, rețele etc., nu a fost prezentată doc. de proiect

13.

5906/22 27.05.2022

SRL ”PIRSERCOM” loc locativ, str.Ceucari,5/9,m.Chișinău

Actele permisive au fost eliberate cu încălcarea PUG (POT și CUT exagerat)

Lucrările de amenajare nu sunt finisate

14.

5595/22 23.05.2022

SRL ”BRAUS-COM” Bloc locativ, str.C.Stamati, 1/A, com.Stăuceni

Eliberat actele cu încălcarea PUG, modificat actele permisive de către reprezentanții APL cu încălcarea Legii nr. 163/2010

Edificat nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare la procuratură

15.

Nr. 1-7611/21 din 15.06.2021

Bloc locativ din str. S. Murafa, 13, mun. Chișinău persoană fizică

OBIECTIV NEAUTORIZAT

Executat în lipsa actelor permisive adresare la APL, Procuratură

16.

 

Bloc locativ Bd. Traian, 23/1, mun. Chișinău SRL ”KIRSAN COM”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, exagerat zona nu corespunde)

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL, Procuratură

17.

Nr. 1-14973/21 din 11.11.2021

Bloc locativ din str, E. Coca, 7, mun. Chișinău benficiar Persoană fizică dl Radu Talmațchi

APL a eliberat numai acte permisive numai CU cu încălcare PUG (POT și CUT) zona nu corespunde, AC nu a fost eliberată, DECIZIA curții Supreme de Justiție 20.04.2022 cu privire precum, că nu poate fi aplicat principiul aprobării tacite

Executat în lipsa actelor permisive adresare la APL, Procuratură, SIS

18.

Nr. 1-15484/21 din 22.11.2021

Bloc locativ din str. I. L. Caragiale, 24, mun. Chișinău, SRL ”VASIGUR GRUP”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Lucrările deconstruire nu sunt finalizate

19.

 

Bloc locativ din str. Calea Ieșilor, 5, mun. Chișinău SRL ”VASIGUR GRUP”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL, procurartură, CNA

20.

Nr. 1-9817/21 din 27.07.2021

Bloc locativ este edificat din casă particulară, Str. T. Vladimirescu, 52, or. Durlești, persoană fizică

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL (de 2 ori), procuratură

21.

Nr. 1-14216/21 din 28.10.2021

Blocuri locative din str. M. Eminescu, 70-72, mun. Chișinău SRL ”INAMSTRO”

Eliberate acte permisive cu încălcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde) (zona istorică)

Edificat două nivele suplimentare în lipsa actelor permisive, adresare APL, procuratură

22.

NR. 1-14282/21 din 01.11.2021

Bloc locativ lit. B, din str. M. Basarab, 1/3, mun. Chișinău SRL ”HORUS”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde) (încălcarea indicilor urbanistici)

 

23.

Nr. 1-14822/22 din 09.11.2021

Bloc locativ din str. Alba Iulia, 126-128, mun. Chișinău investitor persoană fizică (Marin și Elena Moșan, dna Lucia Cerga)

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat un nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL

24.

Nr. 1-12954/21 din 06.10.2021

Bloc locativ este edificat din casă particulară, Str. T. Vladimirescu, 99, or. Durlești, persoană fizică

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Edificat nivel suplimentar în lipsa actelor permisive, adresare APL

25.

 

Bloc locativ din str. Suveranității, 8, or. Nisporeni, SRL ”MINIDAVA”

Eliberate acte permisive cu încalcarea PUG (POT și CUT, zona nu corespunde)

Nu au fost finalizate lucrările de amenajare și rețele