dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Новости

ANTA надає транспорт для українських біженців. Нижче інформація про транспортні маршрути

февраля 26, 2022 |

Національне агентство автомобільного транспорту спільно з Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку та Міністерством внутрішніх справ надає всю необхідну підтримку для перевезення громадян, які прибувають з України через прикордонно-пропускні пункти Паланка та Отач.

Перевізники щодня забезпечуватимуть транспортування всіх, хто потребує з пунктів пропуску Паланка та Отач, до місця призначення відповідно до необхідності. Для цього підготовлено такі ресурси:

- автобуси місткістю до 21 місця (задіяно понад 20 транспортних одиниць щоденно);
- автобуси місткістю понад 40 місць (10 транспортних одиниць щоденно);
- автомобілі, що надають послуги таксі, місткістю до 4 осіб (більше 25 транспортних одиниць щоденно).

Повідомляємо також, що інспектори Агентства дислокуються безпосередньо поблизу прикордонно-пропускних пунктів з метою забезпечення безперебійного процесу перевезення громадян за умов безпеки та комфорту.

Маршрути людей, які прибувають з України:

Маршрут №1:
ППП Паланка-Маякі-Зручне - Штефан-Воде - Кеушень - мун. Кишинів - Центр тимчасового розміщення іноземців (дорога R52 - R30 - R2)
 
Маршрут №2:
ППП Тудора-Староказаче - Штефан-Воде - Кеушень - мун. Кішинеу - Центр тимчасового розміщення іноземців (дорога R52 - R30)
 
Маршрут №3:
Отач-Могилів-Подільськ – Бєльці – Кишинів – Пункт тимчасового розміщення іноземців (дорога Е583 – М14)
 
Маршрут № 4:
ППП Крива-Мамалига – Липкани – Бельці – Кишинів – Центр тимчасового розміщення іноземців (дорога – М14)
 
Маршрут №5:
ППП Мирне-Тютюн - Комрат - Чимішлія - Кишинів - Центр тимчасового розміщення іноземців (дорога Е584)
Маршрут із м. Кишинів до ППП на молдавсько-румунській ділянці кордону
 
Маршрут №6:
м. Кишинів - ППП Леушень-Албіца (дорога E581)

Маршрут №7:
м. Кишинів – Келераш – Унгень – ППП Скулень-Скулень (дорога E58).

________________________________________________________________________________________________________

RU

ANTA предоставляет транспорт для украинских беженцев. Ниже информация про транспортные маршруты.
 
Национальное агентство автомобильного транспорта совместно с Министерством инфраструктуры и регионального развития и Министерством внутренних дел оказывает всю необходимую поддержку для перевозки граждан, прибывающих из Украины через погранично-пропускные пункты Паланка и Отачь.
 
Перевозчики  ежедневно будут обеспечивать транспортировку всех нуждающихся от пунктов пропуска Паланка и Отачь до места назначения в соответствии с необходимостью. Для этого подготовлены следующие ресурсы:
 
1.автобусы вместимостью до 21 места (задействовано более 20 транспортных единиц ежедневно);
2.автобусы вместимостью более 40 мест (10 транспортных единиц ежедневно);
3.автомобили, предоставляющие услуги такси, вместимостью до 4 человек (более 25 транспортных единиц ежедневно).
 
Сообщаем также, что инспекторы Агентства дислоцируются непосредственно вблизи погранично-пропускных пунктов с целью обеспечения бесперебойного процесса перевозки граждан в условиях безопасности и комфорта.
 
Маршруты людей, прибывающих из Украины:
 
Маршрут №1:
ППП Паланка-Маяки-Удобное - Штефан-Водэ - Кэушэнь - мун. Кишинев - Центр временного размещения иностранцев (дорога R52 - R30 - R2)
 
Маршрут №2:
ППП Тудора-Староказачье - Штефан-Водэ - Кэушэнь - мун. Кишинэу - Центр временного размещения иностранцев (дорога R52 - R30)
 
Маршрут №3:
Отачь-Могилев-Подольск - Бельцы - Кишинев - Пункт временного размещения иностранцев (дорога Е583 - М14)
 
Маршрут № 4:
ППП Крива-Мамалыга - Липканы - Бельцы - Кишинев - Центр временного размещения иностранцев (дорога - М14)
 
Маршрут №5: 
ППП Мирное-Табаки – Комрат – Чимишлия – Кишинев – Центр временного размещения иностранцев (дорога Е584)
Маршрут из г. Кишинев до ППП на молдавско-румынском участке границы
 
Маршрут №6:
г. Кишинев - ППП Леушень-Албица (дорога E581)
 
Маршрут №7: 
г. Кишинев – Кэлэраш – Унгень – ППП Скулень-Скулень (дорога E58).