dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Un sector performant al construcțiilor și urbanismului reprezintă viziunea MIDR pentru următorii 3 ani

noiembrie 16, 2023 | #constructii-si-urbanism

Reformarea sectorului construcțiilor și urbanismului reprezintă viziunea MIDR în domeniul politicii de ramură pentru perioada 2024-2026. Aceasta va determina direcțiile prioritare ale domeniului pe termen mediu, dar și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice în anul 2024. 

În acest sens, în următorii trei ani este preconizată elaborarea a 15 normative în construcții, precum și crearea Fondului național pentru dezvoltarea sistemului de documente normative în construcții.

Pentru anul viitor, acțiunile strategice urmăresc stabilirea unor prevederi normative clare referitoare la procesul de executare a construcțiilor sigure și durabile, implementarea eficientă a politicilor în domeniul urbanismului și construcțiilor pentru siguranța cetățenilor, stabilirea unei proceduri corecte și echitabile de calculare a taxelor pentru eliberarea actelor permisive. Totodată, este planificată stabilirea unei proceduri simplificate pentru eliberarea actelor permisive în domeniul construcțiilor în unele localități care nu dispun de documentație de urbanism.

Alte acțiuni prioritare sunt axate pe eficientizarea activității organelor locale de arhitectură și urbanism, dar și pe perfecționarea și transparentizarea procesului de administrare și exploatare a blocurilor locative.

Prioritățile discutate astăzi în cadrul sesiunii de consultări publice cu reprezentanții din ramură la MIDR, urmează să fie incluse în Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026 și în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024.