dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Proiecte în sectorul energetic

Nr.

Denumirea proiectului

Beneficiar

Perioada de implementare

Valoarea proiectului

Donatorul/ partenerul de dezvoltare

ENERGETIC

1.

Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET - II)

Ministerul Economiei și Infrastructurii (Beneficiar final S.A. „Termoelectrica”)

2021 - 2025

92,0 mln. EURO

Banca Mondială BIRD

2.

Proiectul „Program Inovațional „Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici și mijlocii și Start-ups”

Impact național; IMM

2019 – 2021 (urmează a fi extins)

6,0 mln. EURO

UNIDO, GEF, Guvernul RM (prin contribuția oferită de Guvernul PR Chineze)

3.

Proiectul „Energie solară în Republica Moldova (Parcul Fotovoltaic Criuleni)”

Rl. Criuleni

2019 - 2021

29 mln. RMB (yuan)

Republica Populară Chineză /Ministerul Comerțului

4.

Reabilitarea rețelelor de transport a electrice Moldelectrica preferențial)

Î.S. Moldelectrica

2014-2021 (urmează a fi extins până la sfîrșitul anului 2022)

39,3 mln. EURO

BERD, BEI, EU (NIF)

5.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. CET-Nord)"

S.A. CET-Nord

2015 - 2021

10,74 mln. EURO

BERD, E5P

6.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. CET-Nord)" - Faza II

S.A. CET-Nord

2022-2025

11,5 mln. EURO (proiect investițional) + 5,5 mln. EURO (decontarea datoriei față de S.A. „Moldovagaz” BERD

BERD, E5P

7.

Programul proiecte demonstrative (SUDEP) pentru durabile urbane

Autoritățile publice locale

2014 - 2022

2,0 mln. EURO

Uniunea Europeana

8.

Interconectarea Sistemelor Electroenergetice ale Republicii Moldova și României (LEA 400 kV Vulcănești- Chișinău și Stația BtB)

Î.S. Moldelectrica

2019 - 2024

261 mln. EURO

BERD, BEI, Banca Mondială, FIV UE

9.

Suport pentru modernizarea sectorului energetic din Republica Moldova (STARS)

Ministerul Economiei și Infrastructurii

2017-08.2021 (a fost încheiat în luna august 2021, fără a fi prelungit)

2 060 800 EURO

Uniunea Europeană (Delegația Uniunii Europene în Moldova)

10.

Orașe verzi durabile pentru Moldova

Autoritățile publice locale, Primăria municipiului Chișinău

2018-2022

2 838 140 USD

PNUD Moldova

11.

EU4Energy Program, faza I (Încheiat)

Țările PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

2016 - 2021

21,0 mln. EURO

Uniunea Europeană

12.

EU4Energy Program Faza II

Țările PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

2021 - 2024

8,5 mln. EURO

Uniunea Europeană

13.

Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt a Uniunii Europene 2019 - 2021

Autorități publice centrale

2019-2021 (extins până în 2022)

-

Uniunea Europeană