dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Proiecte în domeniul Apă și Sanitație

(în curs de implementare)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

Tipul (contract de împrumut/grant)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de implementare

1.

Acțiunea UE privind

„Construirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare (AAC), precum și

Eficiența energetică (EE) în clădirile publice”

 

 

UE

 

GIZ Moldova

Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

 

Agenția de Dezvoltare Regională  Centru,

Agenția de Dezvoltare Regională  Sud

Cca 42 milioane euro contribuția UE (grant)

2017-2023

Asigurarea accesului la apă potabilă pentru populația a 9 localități și îmbunătățirea accesului la canalizare pentru populația din 1 localitate

15 măsuri – 7 Aprovizionare cu apă și sanitație/ 8 eficiență energetică

 

Apă și canalizare

Eficiență energetică

În proces de implementare.

13 măsuri finalizate;

2 măsuri eficiență energetică în implementare.

 

2.

Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul

Guvernul Germaniei,

 

 

 

UE

 

Banca de dezvoltare KfW

Primăria mun. Cahul

ADR Sud

Cca 36,4 mil. EUR (grant)

 

Guvernului Germaniei – 23,5 milioane euro;

 

UE – 12,9 milioane euro

2018-2024

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia

Apă și canalizare

În proces de implementare.

elaborată și verificată documentația tehnică de proiect pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul;

demarată procedura repetată de achiziții a lucrărilor și serviciilor pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul;

elaborat conceptul de proiect al stației de epurare a apelor uzate pentru orașul Cahul și satele învecinate;

desfășurată procedura de licitație pentru elaborarea documentației tehnice pentru construcția stației de epurare a apelor uzate;

demarate lucrările de elaborare a documentației tehnice de proiect pentru construcția rețelelor rurale de aprovizionare cu apă și canalizare  mun. Cahul, s. Cotihana,  s. Crihana și conectarea lor  la rețelele municipiului Cahul;

elaborată lista echipamentului necesar, precum și caietul de sarcini pentru achiziționarea acestuia; lansată procedura de achiziție a echipamentului.

 

Demarate lucrările de construcție pentru rețelele urbane de canalizare;

demarate lucrările de construcție pentru construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate pentru mun. Cahul;

lansată licitația pentru achiziția de lucrări pentru construcția rețelelor  rurale de aprovizionare cu apă și canalizare  mun. Cahul, s. Cotihana,  s. Crihana;

lansată licitația pentru procurarea contoarelor cu citire la distanță.

 

Guvernului Germaniei

· Începutul lucrărilor de construcție - 26 aprilie 2023;

· Lucrări de excavare pentru paturi de stuf;

· Lucrări de compactare a solului la decantor;

· Lucrări de armare și lucrări de betonare la clădirea administrativă, clădirea transformatorului, intrarea și decantorul primar.

 

UE – În proces de implementare - licitație

3.

Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală

Guvernul Germaniei

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

25 milioane euro (grant)

2019-2025

Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă

Apă și canalizare

În proces de implementare.

elaborat proiectul tehnic pentru apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași (în proces de coordonare de către instituțiile vizate);

elaborate conceptele privind îmbunătățirea și extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă a orașelor Strășeni și Călărași;

elaborate 4 proiecte tehnice preliminare pentru 4 sate;

în proces de elaborare 2 proiecte tehnice detailate din cele 4 preliminare;

realizată procedura de precalificare în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor de construcție a apeductului magistral (s-au precalificat 6 ofertanți din 8);

adoptat proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral;

elaborat proiectul Contractului de delegare a gestiunii, care urmează a fi încheiat între viitorul proprietar al apeductului magistral și Apă Canal Chișinău;

elaborat proiectul Contractul de procurare a apei potabile în vrac, care urmează a fi încheiate între operatorul Apă Canal Chișinău și fiecare dintre operatorii regionali (Strășeni și Călărași);

finalizată evaluarea activelor operatorilor din Strășeni și Călărași în vederea reorganizării acestora;

Consiliul orășenesc Călărași a aprobat decizia cu privire la crearea noului operator – Societatea pe Acțiuni Apă Canal Călărași;

are loc colectarea datelor pentru elaborarea Planurilor de Afaceri ale potențialilor operatori din Strășeni și Călărași.

 

 1. Asistență pentru AEP în managementul general al proiectului – în proces
 2. Elaborarea proiectului tehnic pentru magistrala Chișinău –Strășeni-Călărași cu o lungime de 53 km și lucrările de construcții a acesteia – finalizat
 3. Elaborarea proiectelor tehnice preliminare pentru 4 sate ( Sireți, Făgureni, Seliștea Nouă,Tuzara) - finalizat
 4. Elaborarea proiectelor tehnice detaliate pentru 2 sate din cele menționate mai sus - parțial finalizat
 5. Pregatirea documentației de licitație și contractarea companiei de construcții și organizarea licitației -parțial finalizat
 6. Supravegherea lucrărilor - urmează la inițierea lucrărilor de construcții

 

4.

Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova

 

 

Banca Mondială

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

45,65 milioane euro (44,1 milioane euro credit, 1,55 milioane euro grant)

2022-2027

Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de o criză sau urgență.

Componenta 1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate.

Subcomponenta 1.1. Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești (Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere).

Subcomponenta 1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice.

Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruiri/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ.

Componenta 2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare.

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de consultanță și instruiri/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați).

Subcomponenta 2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruiri pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul subcomponentei 1.1).

Componenta 3. Managementul și coordonarea proiectului.

Componenta 4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a fondurilor creditate pentru proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare.

Apă și canalizare

În proces de implementare.

Ratificat acordul de finanțare.

Semnat acordul de implementare a proiectului dintre MIDR și ONDRL.

Elaborat și aprobat Manualul operațional de implementare a proiectului.

Constituită UIP.

Elaborat proiectul acordului dintre ONDRL ADR și APL implicate în vederea implementării proiectului, precum și proiecte de decizii ale consiliilor raionale/ locale.

 

Subcomponenta 1.1:

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”:

 • A fost expediată  Cererea de propuneri consultantului care a fost clasat pe locul 1, conform Raportului de Evaluare;
 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire  la schimbul de terenuri (terenul fondului forestier proprietatea statului cu terenul fondului forestier proprietatea UAT mun. Soroca) (număr unic 552/MM/2023) este transmis la avizare repetată;

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani”:

 • este în derulare elaborarea Termenilor de Referință pentru lucrări de proiectare și elaborare devize;
 • Termenii de Referință pentru Impactul de mediu și sociali elaborați și expediați Băncii Mondiale pentru comentarii și aprobare;

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”:

 • A fost semnat contractul cu compania de proiectare pentru ajustarea documentatiei tehnice si devizelor de cheltuieli;
 • A fost semnat contractul cu compania pentru evaluarea impactului social și de mediu;

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipalitatea Comrat”:

 • Au fost expediate cererile de prezentare a propunerilor tehnice și financiare la 6 companii incluse în lista scurta, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Subcomponenta 1.2.

 • Au fost selectate 21 de instituții în care se va interveni cu lucrări de îmbunătățire a condițiilor de alimentare cu Apă, Sanitație și Igienă.

Subcomponenta 2.1.

 • Au fost elaborați Termenilor de Referință pentru contractarea unei companii de consultanță pentru elaborarea  Planului Național de Amenajare a Teritoriului Național – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, elaborate cerințele pentru consultant;

Subcomponenta 2.2.

 • Au fost elaborați Termenii de Referință pentru elaborarea Planului de Îmbunătățire a Performanțelor operatorilor participanți în proiect și a evaluării inițiale ale operatorilor;