dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Proiecte de dezvoltare regională

 

( în proces de negociere)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de promovare

1.

Susținerea infrastructurii sociale și comunale III

Guvernul Germaniei/

Banca de dezvoltare KfW

ONDRL

9,2 milioane euro

8 milioane euro (grant)

1,2 milioane euro contribuția locală

2022-2026

Proiectul se referă la investiții în infrastructura municipală și socială a comunităților locale din toată Moldova, având ca scop asigurarea accesului la servicii sociale, îmbunătățirea mediului economic, protecția mediului și utilizarea eficientă a energiei. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea bunei guvernări și utilizarea durabilă a serviciilor municipale îmbunătățite și mai eficiente din punct de vedere energetic de către populația din regiunea proiectului.

Proiectul prevede investiții în:

•subproiecte care vizează asigurarea accesului la servicii sociale îmbunătățite prin renovare de:

-grădinițe;

-complexe educaționale pentru școli gimnaziale/primare grădinițe;

-săli de sport comunitare;

-săli de sport în școli;

-centre comunitare polivalente.

•subproiecte care vizează asigurarea accesului la servicii social-economice îmbunătățite prin:

-construirea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;

-construirea sistemelor de tratare a apei;

-amenajarea spațiilor de odihnă comunitare;

-amenajarea/asfaltarea drumurilor de acces pietonal;

-iluminat stradal.

•subproiecte care vizează protecția mediului prin:

-construcția/extinderea relelor de canalizare;

-construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;

•subproiecte care vizează utilizarea eficientă a energiei prin:

-conservarea energiei termice în clădiri publice (schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare, izolarea termică a pereților și tavanelor etc.);

-promovarea resurselor energetice alternative (instalarea echipamentelor tehnologice de producere a energiei din surse regenerabile în clădirile publice).

Dezvoltare locală

Prin schimb de note, în anul curent, a fost agreată de comun acord de către Guvernul Federal al Republicii Germania și Guvernul Republicii Moldova  a fost agreată și acordarea grantului de 8 milioane euro.

La moment este în proces de elaborare propunerea de proiect în vederea semnării acordului de finanțare.

2

Oportunități de finanțare a proiectelor în domeniul AAC în 3 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord: Sângerei, Glodeni, Soroca.

Guvernul Germaniei/

Banca de dezvoltare KfW

ADR Nord

Este în proces  (estimativ 8-10 mln)

2024-2026

(estimativ)

Proiectul se referă la investiții în infrastructura de AAC raională și locală a comunităților din RDN, având ca scop asigurarea accesului la apă potabilă de calitate și servicii de canalizare. 

Proiectul prevede investiții în 3 raioane din RDN: Sângerei, Glodeni și Soroca.

Subproiectele sunt la etapa de negocieri și examinare a documentației tehnice elaborate și prezentată de către APL I și II și urmează să vizeze

-construirea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în raioanele Sângerei, Glodeni și Soroca, precum și construirea sistemelor de tratare a apei;

Totodată este în proces de negociere  subproiectul care vizează construcția/extinderea relelor de canalizare și construcția/reabilitarea 1 stații de epurare a apelor uzate în or. Sângerei și comuna Bilicenii Vechi, r-l Sângerei;

Dezvoltare locală

La moment ADR Nord a pus la dispoziția experților documentația tehnică pentru subproiectele menționate și este în proces de clarificări și negocieri privind oportunitățile de finanțare.