dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Lista generală a proiectelor de asistență externă

(în curs de implementare)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

Tipul (contract de împrumut/grant)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de implementare

TRANSPORTURI

 1.  

„Acordul privind sprijinul în  implementarea aspectelor și acțiunilor legate de gestionarea spațiului aerian pentru abordarea noilor tehnologii în ATM / ANS”

 

EUROCONTROL

AAC Moldova

 

2019-2023

în derulare

Asistență în  implementarea aspectelor și acțiunilor legate de:
• gestionarea spațiului aerian;
• planificarea de urgență;
• managementul calității
• respectarea cerințelor de securitate a ATM / ANS și securitate cibernetică.
 

Transport aerian

Pe parcursul anului 2022 activitățile au fost suspendate din motivul situației de conflict din statul vecin.

Totuși, au fost agreate activitățile pentru anul 2023, inclusiv a fost semnat acordul de delegare a unui reprezentant al AAC la Eurocontrol în scopul elaborării unor acte și preluării celor mai bune practici.

 1.  

Programul de cooperare tehnică între Direction Génerale de l'Aviation Civile of France și Autoritatea Aeronautică Civila a Republicii Moldova

Direction Génerale de l'Aviation Civile/ Republica Franceză/

AAC M

AAC Moldova

 

2018-2022

în derulare

Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.

Transport aerian

Ținând cont de buna colaborare între AAC și DGAC, în 2022 a fost semnat un nou acord de colaborare pentru 4 ani.

Totodată, pe parcursul anului au fost realizate activități comune de audit, precum și instruiri ale inspectorilor AAC pe domenii de competență.

 1.  

Protocol de cooperate  între  Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

AAC R/ AAC M

AAC Moldova

 

Perioadă nedeterminată

Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.

Transport aerian

Pe parcursul anului 2022 au avut loc vizite de lucru atât la AACR, cât și la AACM.

De asemenea, ținând cont de evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale, precum și activitățile realizate de comun, a fost semnat un nou acord, cu extinderea domeniilor de colaborare între Autorități.

 1.  

Cooperate  între   Lithuanian Transport Safety Administration și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

LTSA/ AAC M

AAC Moldova

ANTA

CFM

 

August-Octombrie 2021

încheiat

Cooperarea în domeniul reglementări, drone, aspectul economic al certificării și supravegherii operatorilor aerieni, securitate,  procesul de supraveghere a operatorilor aerieni, calitate și audituri realizate în cadrul AAC.

 

Permise și serviciile de transport.

 

Registrul vehiculelor feroviare, autorizarea vehiculelor, certificarea materialului rulant.

Transport aerian

Au fost organizate două vizite de lucru între reprezentanții AAC Moldova și Lituania. Prima vizită a avut loc la Chișinău, a doua fiind organizată în Lituania.

Proiect încheiat la sfârșitul anului 2021.

 1.  

Asistență în remedierea observațiilor CE și excluderea din lista de siguranță

 

 

Comisia Europeană

AAC Moldova

 

2021- 2022

în derulare

Asistență în domeniul operațiuni de zbor, navigabilitate, SMS, licențiere personal aeronautic, controlul calității, reglementări, medicină aeronautică.

Transport aerian

Din motivul situației de conflict din statul vecin cea de-a treia activitate planificată a fi realizată fizic la sediul AAC, aceasta a fost realizată online.

Urmare activității AAC a recepționat un raport cu recomandarea acordării AAC a asistenței în domeniul implementării SSP.

 1.  

Proiectul de asistență tehnică pentru susținerea implementării reformei sectorului feroviar și modernizării companiei naționale de transport feroviar

 

 

 

Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD)

EGIS Consulting

și MC Mobility Consultants

___________

CFM

Filipp Ivanov +373 796 17 047  filipp.ivanov@railway.md)

 

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

500 000 €

Octombrie 2022 – Septembrie 2023 (11 luni)

Obiectiv general – de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a transportului feroviar în Republica Moldova

Obiective specifice

elaborarea unei Foi de parcurs pentru digitalizarea sectorului feroviar și a CFM (a); identificarea necesităților și priorităților investiționale ale sectorului, și consolidarea acestora într-un Plan strategic de investiții pentru modernizarea întreprinderii și îmbunătățirea infrastructurii feroviare (b); analiza pieței transportului de mărfuri (c); organizarea unui Forul Feroviar, cu implicarea tuturor stakeholder-ilor din domeniu (d).

Transport feroviar

Kick-off meeting – 27 octombrie 2022. Se lucrează la primul livrabil – Inception Report.

 1.  

Memorandum de Înțelegere între CFM și MISRA a USAID

Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID

CFM

Anatoli Ivanov

anatoli.ivanov@railway.md

 

 

Bugetul MISRA e în mărime de 35 mil $ pentru 5 ani, și este destinat reformelor strucurale și instituționale pentru redresarea situației economice și de reziliență

5 ani

Obiectiv general –  revizuirea și eficientizarea proceselor de

business în cadrul CFM, în vederea atingerii obiectivelor instituționale

Obiective specifice pentru anul în curs -  Evaluarea și eficientizarea procesului de achiziții și altor procese cheie  ale CFM

Calendarul pentru anul 2023 urmează a fi stabilit de comun acord între CFM și MISRA

Transport feroviar

18 octombrie 2022 – semnare MoU.

Examinarea proceselor operaționale și a procedurilor interne ale CFM în domeniul achizițiilor, urmată de elaborarea recomandărilor de eficientizare a acestora – în curs de desfășurare

 1.  

Îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale de cale ferată prin reabilitarea rapidă a tronsonului Vălcineț – Căinari / Solidarity Lines

 

      BERD

 

 

UE

 

         BEI

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

Filipp Ivanov

+373 796 17 047 filipp.ivanov@railway.md)

~ 95 mil € (suma totală)

 

 

23 mil € -  BERD

20 mil € - Comisia Europeană în cadrul inițiativei europene Solidarity Lanes

2022-2023

Scop: asigurarea continuității operaționale a CFM (a); îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale (b); asigurarea unei alternative viabile pentru rețelele logistice regionale, în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina (c)

Transport feroviar

Proiectul HG privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de împrumut RM-BERD, la etapa de avizare.

 

Semnat la 27 iunie 2023

Proiectul Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant RM-BERD, la etapa de avizare.

 1.  

Restructurarea Căilor Ferate din Republica Moldova

 

BERD

 

BEI

 

 

 

UE

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Elena Balan

elena.balan@railway.md

(022) 834550

 

Emil Fiodorov

ts2@railway.md

(022)834504

 

Irina Ciucenco

otdoxy@railway.md

(022) 832846

 

 

Alexei Toporov

alexei.toporov@railway.md

(022)834712

 

156,75 mil EUR

 

BERD -

76  mil EUR (credit)

0,25  mil EUR (grant)

 

BEI -

74  mil EUR (credit)

 

FIV

Fondul de Investiții pentru Vecinătate - 5  mil EUR (grant)

 

Asistență tehnică BERD - 1,5  mil EUR (grant)

 

Obiective: modernizarea materialului rulant de tracțiune (a); reabilitarea infrastructurii feroviare (b) realizarea unui complex de măsuri pentru restructurarea întreprinderii, în scopul sporirii eficienței și a siguranței transporturilor, îmbunătățirii performanței  indicatorilor transportului feroviar din țară (c).

 

Transport feroviar

• achiziționarea noilor locomotive diesel și reînnoirea depoului de locomotive din Basarabeasca (executat).

• dezvoltarea sistemului informațional de management energetic (EMIS) care va asigura un nivel mai ridicat de calitate a transportului, siguranța și eficiența sistemului feroviar (neexecutat).

• elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea necesităților infrastructurii feroviare și prioritizarea investițiilor pentru reabilitarea acesteia (executat).

• oferirea de servicii de consultanță pentru Proiectare și Supervizarea Lucrărilor de reabilitare a sistemului de infrastructură feroviară prioritară, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (executat)

• executarea lucrărilor prioritare de reabilitare a rețelei feroviare, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (în curs).

• Obținerea asistenței consultative în realizarea  restructurării  sectorului feroviar și  a  Î.S. " Calea Ferată din Moldova" (în curs).

 1.  

Dezvoltarea capacităților pentru statele riverane Mării Negre și

Mării Caspice

 

 

Uniunea Europeană.

 

Proiectul este implementat de către Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă

managerul de proiect dl Giuseppe Russo Tel: +351 21 1209 giuseppe.russo@em sa.europa.eu

 

4 mil EUR

59 luni de la 01.02.2017

- Consolidarea legislației din domeniul transport naval;

- Formarea inspectorilor FSC/PSC, inspectorilor ISPS, auditorilor ISM, etc.;

- Prevenirea poluării al mediului marin;

- Implementarea convențiilor IMO la care RM face parte;

Transport naval

Pe parcursul anului 2022: 1. Instruire privind auditor ISM (regional);

 

 1.  

Proiectul Black and Caspian Sea II (BCSEA II)

Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA),  World Maritime University

 

 

2023-2025

Suport în transpunerea și implementarea  Convențiilor MARPOL și SOLAS

Transport naval

În curs de implementare

 1.  

Proiectul de asistență tehnică și sprijin pentru dezvoltarea capacităților ANTA

 

USA

Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova

Carolina Gargaun

CGargaun@nathaninc.com

Eugenia Stancu EStancu@nathaninc.com

126 mii USD

2019 – 2020

 

Implementarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul facilitării comerțului:

 

1. Elaborarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile.

 

 

 

 

 

2. Conceptul tehnic privind Sistemul de Management Integrat în domeniul transportului rutier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dezvoltarea sistemului informațional automatizat „e-Autorizație transport”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analiza eliberării de către ANTA a autorizației speciale de transport (AST), cu aplicarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 307/2016.

Transport rutier

1.Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile a fost elaborat cu suportul programului USAID și transmis MEI spre promovare și aprobare.

 

2. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 126 din 26.02.2020 a fost aprobat Conceptul tehnic privind Sistemul

de management integrat în domeniul

transportului rutier, în scopul îmbunătățirii procesului de organizare a activităților de control.

 

 

3.Sistemul Informațional “e-Autorizație Transport“ a fost lansat de către ANTA în parteneriat cu  Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și dezvoltatorul programului la data de 18 mai 2022 și este disponibil pe pagina electronică eat.anta.gov.md (Acordul privind transferul proprietății asupra  sistemului informațional „e-Autorizație transport”  nr. TA-013 din 22 august 2022.).

Pentru o utilizare eficientă a portalului, în perioada  20 - 22 aprilie 2022, au fost organizate cursuri interactive de instruire destinate operatorilor de transport și agenților economici referitor la utilizarea   „e-Autorizație transport”.

 La momentul actual sistemul este expus pe platforma guvernamentală de interoperabilitate “MConnect”, este efectuat schimbul automatizat de date cu mai multe instituții de stat.

 

 

 

4.A fost efectuată analiza eliberării de către ANTA a autorizației speciale de transport (AST), cu aplicarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 307/2016. De asemenea, a fost elaborat Raportul privind evaluarea condițiilor și procedurilor de emitere a autorizației speciale de transport: situația actuală și propuneri.

La data de 22 octombrie 2019, a fost organizat evenimentul de prezentare și discuție a Raportului menționat.

 

Astfel, în baza studiului și analizei efectuate de către USAID, a fost elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Hotărârea Guvernului nr. 326 din 18.05.2022).

 1.  

Proiectul de asistență pentru  implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transportului rutier (Concept tehnic aprobat prin HG nr.  126/2020)

 

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

 

 

decembrie 2022 – decembrie 2023

Proiectul prevede extinderea subsistemului informațional „e-Autorizație Transport”, dezvoltarea și implementarea următoarelor funcționalități:  modulul „Registrul Rutelor”;

Eliberarea autorizațiilor electronice cu semnătură digitală pentru transportul auto din interiorul țării;  dezvoltarea funcționalităților adiționale pentru autorizațiile speciale de transport; dezvoltarea rapoartelor noi.

Planul de acțiuni include următoarele activități:

- modificarea și aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrelor de stat formate de SI „e-Autorizație Transport”;

-  elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea funcționalităților noi în cadrul subsistemului (Registrul rutelor, eliberarea electronică a autorizațiilor, extinderea numărului de rapoarte, ajustarea procesului de eliberare a AST);

-  aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea subsistemului;

-  achiziționarea serviciilor de dezvoltare a subsistemului și contractarea prestatorului;

-  elaborarea și aprobarea planului pentru dezvoltarea subsistemului;

-  dezvoltarea subsistemului;

-  mentenanța;

- promovarea serviciilor oferite de către sistem.

Transport rutier

La data de 08 noiembrie 2022, la Chișinău, a fost semnat Acordul de Înțelegere între Agenția Națională Transport Auto și Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA). 

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-2027

- Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto;

Transport rutier

În curs de implementare

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-2027

- Implementarea E-CMR în Republica Moldova;

Transport rutier

În curs de implementare

 1.  

Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova

GIZ Moldova

 

 

2023

- Elaborarea Metodologiilor de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate și serviciile de autogară

Transport rutier

În curs de implementare

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

 

       USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-20223

- Suport în dezvoltarea S.I. ,,Registrul rutelor”

Transport rutier

În curs de implementare

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.

LRIP/W5/01 - Ant Inșaat Maden Sanayi A.S., "Corridor 10, Section 1.1: G46: Dobrușa – Ignăței – Scorțeni – Codrul Nou – R14, km 22 + 610 – km 29 + 200; Section 1.2: G46: Dobrușa – Ignăței – Scorțeni – Codrul Nou – R14, km 29 + 200 – km 35 + 622.09"

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

5,831,247.42 USD

9/28/2020 - 3/31/2023

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

100.00%  - 3,534,351.88 USD

Executat

2.

LRIP/W5/02 - Ant Inșaat Maden Sanayi A.S., "Corridor 10, Section 2.1: G46: Dobrușa – Ignăței – Scorțeni – Codrul Nou – R14, km 15 + 760 – km 22 + 610; Section 2.2: G47: R9 - Olișcani – Peciște – Ignăței – G46, km 12 + 880 – km 18 + 075"

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

8,439,245.42 USD

9/28/2020 - 3/31/2023

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

99%         - 3,519,409.02 USD

Darea în exploatare la data de 15.08.2023

3.

LRIP/W5/03 - Ant Inșaat Maden Sanayi A.S., "Corridor 10, Sector 3.1: G49: G47 – Peciște – Trifești – R20, km 0 + 000 – km 6 + 560; Sector 3.2: G49: G47 – Peciște – Trifești – R20, km 6 + 560 – km 11 + 426.70"

 

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

6,198,251.73 USD

9/28/2020- 3/31/2023

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

99% - 2,015,073.13 USD

 

4.

LRIP/W5/04 - RUTADOR S.R.L., "Corridor 13: "Road L390 Pirlita - Nisporeni, km 0+000 - km 10+900"

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

4,736,887.91 USD

9/21/2020 - 9/30/2022

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

100.00% - 3,497,893.25 USD

Executat

5.

LRIP/W6/01 - RUTADOR S.R.L., "Corridor 16: "G105:R3 - Costesti - Tipala -G106 (km 0+000 - km 8+450)""

 

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

5,728,582.20 USD

12/1/2020- 11/15/2022

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

100%     - 3,357,201.40 USD

Executat

 

6.

LRIP/W6/02 - SC NOUCONST SRL, "Corridor 16: "G105:R3 - Costesti - Tipala -G106 (km 8+450 - km 17+350)""

 

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

5,525,619.27 USD

12/1/2020 –

PV din 07 10 22

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

100.00% - 3,872,362.88 USD

Executat

7.

LRIP/W6/03 - Irinda-Prim S.R.L. and Sub-contractor Nouconst S.R.L., "Corridor 16: "G105:R3 - Costesti - Tipala -G106 (km 17+350 - km 26+400)""

 

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

4,762,306.09 USD

12/01/2020 - 11/30/2022

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

100.00% - 945,409.95 USD

Executat

 

8.

LRIP/W6/04 - Irinda-Prim S.R.L. and Sub-contractor Nouconst S.R.L., "Corridor 16: "G105:R3 - Costesti - Tipala -G106 (km 26+400 - km 34+584)""

 

 

IDA Financing Agreement No. 5747-MD

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

5,119,175.19 USD

12/01/2020 - 11/30/2022

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

Modernizarea Drumurilor

100% - 2,727,736.45 USD

Executat

9.

RSPSP/W4/01 "Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni Road, km 6+446 – km 24+050"

 

 

EIB 2010

 Finance Contract FI N 25.852 Serapis No.2010-0154 dated 23.11.2010

Termenul Contractului  - 30.11.2021 Nu necesită extindere

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

23,111,340.27 EUR

 

7/8/2014 -

9/30/2022

 

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100% - 20,301,052.63 EUR

Executat

10.

RSP/W6/03 "Rehabilitation of R16 Balti-Falesti-Sculeni Road, km 4+800 – km 59+480"           

 

 

 

EIB 2013

 Finance Contract FI N 81.723 Serapis No.20110650 dated 25.06.2013

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

50,599,020.54 EUR

2/5/2016

9/30/2022

 

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00%

 

 

 

 

 

40,928,232.63 EUR

 

 

 

100%

Executat

 

11.

RSP/W6/04 "Rehabilitation of R16 Balti-Falesti-Sculeni Road, km 4+800 – km 59+480"           

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

 1.  

RSP/W9/02 "Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000 – km 19+010"

 

 

 

EIB 2013

 Finance Contract FI N 81.723 Serapis No.20110650 dated 25.06.2013

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

29,903,744.46 EUR

 

2/1/2019            - PV din 21 10 22

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00 %

Executat

 1.  

RSP/W9/03 "Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263"

 

 

EIB 2013

 Finance Contract FI N 81.723 Serapis No.20110650 dated 25.06.2013

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

29,497,220.74 EUR

2/1/2019            - PV din 19/09/2022

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00% - 28,480,170.14 EUR

Executat

 1.  

RSP/W11/03 "Rehabilitation of R6 M1-Ialoveni Road, km 00+000 – km 6+550"

 

 

EIB 2013

 Finance Contract FI N 81.723 Serapis No.20110650 dated 25.06.2013

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

9,917,975.17 EUR

3/12/2020 -

9/30/2022

 

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00% - 7,622,468.64 EUR

Executat

 1.  

"RSP/W10/01 ""Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 - km 151+200; 151+200 - km 171+290 & km 179+650 - km 190+750” LOT I

[ACA = 29 328 738,91 EUR; ACA paid from both Tranche 1 and Tranche 2]"

 

 

EBRD 2010

Loan Agreement N 41442 dated 29.10.2010

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

29,328,738.91 EUR

 

2/1/2019

10/30/2022

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00% -  22,447,531.37 EUR

Executat

 

Darea în exploatare la data de 25.07.2023

 

 1.  

RSP/W5/01 "Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni Road, km 74+177 – km 96+200"

 

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

15,065,241.04 EUR

11/7/2014 - 9/30/2022

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00%            -     8,839,675.61 EUR

Executat

 1.  

RSP/W11/01"Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 99+530 – km 111+230 & Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 76+700 – km 94+700 and bridge at km 72+944 (former R14)"

 

EBRD 2013

Loan Agreement N 45094 dated 28.06.2013 - Valabilitatea Transelo 1 - 31.08.2022; Tranche 2 - 31.08.2024; Tranche 3 - 30.11.2022.

AMENDAMENT Valabilitatea Transelor 1, 2 și 3 -  25.01.2025. (MIDR demers 08-3843 din 02.08.22)

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

36,003,933.09 EUR

PV din 16 09 22

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

29,994,801.72 EUR

Executat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executat

 1.  

RSP/W11/02"Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 99+530 – km 111+230 & Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 76+700 – km 94+700 and bridge at km 72+944 (former R14)"

 

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

12/2/2022

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

 1.  

RSP/W12/01"Rehabilitation of R34 Hincesti-Leova-Cahul Road, section 1 km 0+000 – km 42+200, section 2 km 42+200 – km 83+000"

 

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

56,495,268.00 EUR

2/23/2023

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

45.00%

25,672,066.65 EUR

 1.  

RSP/W12/02 "Rehabilitation of R34 Hincesti-Leova-Cahul Road, section 1 km 0+000 – km 42+200, section 2 km 42+200 – km 83+000"

 

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

2/23/2023

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

 1.  

RSP/W9/05 "Construction of M3 Slobozia Mare Bypass, km 0+000 - km 18+290"

 

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Iulian Mornealo

mornealo@asd.md

 

 

Mircea Dobinda

dobinda@asd.md

18,284,398.77 EUR

1/31/2019 -

   12/31/2023

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

65.00%  -

12,400,000.00 EUR

 

 1.  

RSP/W9/01 "Construction of R1 Bahmut Bypass km 68+250 – km 74+177"

 

EBRD Grant Agreement No.45094 dated 05.05.2015 - Validity - 30.11.2022

 

5,325,090.37 EUR

5/10/2018

9/30/2022

 

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

REABILITAREA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE

100.00%            -     4,801,983.60 EUR

Executat

 1.  

Restructurarea Căilor Ferate din Republica Moldova

 

BERD

 

BEI

 

 

 

UE

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Elena Balan

elena.balan@railway.md

(022) 834550

 

Emil Fiodorov

ts2@railway.md

(022)834504

 

Irina Ciucenco

otdoxy@railway.md

(022) 832846

 

 

Alexei Toporov

alexei.toporov@railway.md

(022)834712

 

156,75 mil EUR

 

BERD -

76  mil EUR (credit)

0,25  mil EUR (grant)

 

BEI -

74  mil EUR (credit)

 

FIV

Fondul de Investiții pentru Vecinătate - 5  mil EUR (grant)

 

Asistență tehnică BERD - 1,5  mil EUR (grant)

 

Obiective: modernizarea materialului rulant de tracțiune (a); reabilitarea infrastructurii feroviare (b) realizarea unui complex de măsuri pentru restructurarea întreprinderii, în scopul sporirii eficienței și a siguranței transporturilor, îmbunătățirii performanței  indicatorilor transportului feroviar din țară (c).

 

Transport feroviar

• achiziționarea noilor locomotive diesel și reînnoirea depoului de locomotive din Basarabeasca (executat).

• dezvoltarea sistemului informațional de management energetic (EMIS) care va asigura un nivel mai ridicat de calitate a transportului, siguranța și eficiența sistemului feroviar (neexecutat).

• elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea necesităților infrastructurii feroviare și prioritizarea investițiilor pentru reabilitarea acesteia (executat).

• oferirea de servicii de consultanță pentru Proiectare și Supervizarea Lucrărilor de reabilitare a sistemului de infrastructură feroviară prioritară, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (executat)

• executarea lucrărilor prioritare de reabilitare a rețelei feroviare, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (în curs).

• obținerea asistenței consultative în realizarea  restructurării  sectorului feroviar și  a  Î.S. " Calea Ferată din Moldova" (în curs).

CONSTRUCȚII ȘI URBANISM

1.

Proiectul de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Unitatea de implementare a Proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

 

(Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md, tel: 079855007 )

Costul total al Proiectului - 20,4 mln Euro

 

Împrumutul -  13,4 mln Euro

 

(contribuția Băncii – 65%;

contribuția APL  -35%).

 

Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012

2013-2022

Scopul: Îmbunătățirea şi creșterea fondul de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova.

 

Activitățile principale ale proiectului:

Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ  700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.

 

 

Construcții, locuințe

În perioada 2013 – 2021 au fost construite și repartizate 556 locuințe sociale finalizate la cheie:

-or. Călărași, bloc locativ cu 40 apartamente (2014) S=2468 m.p.;

-or. Briceni, bloc locativ cu 40 apartamente (25 apartamente sociale) (2014) S=1504 m2;

-or. Soroca, 2 blocuri locative cu 72 apartamente (2016) S=4814,5 m2;

-or. Sîngerei, bloc locativ cu 35 apartamente (2015) S=1834 m2;

raionul Hîncești: 15 localități cu 56 apartamente sociale (2017) S=4380 m.p.;

-or. Leova, 4 blocuri locative cu 92 apartamente (2018) S=4 088,2 m2;

-or. Nisporeni, 3 blocuri locative cu 93 apartamente (2018) S=5 783 m2;

-or. Ialoveni, bloc locativ cu 31 apartamente (2018) S=1 894 m2;

-or. Fălești, bloc locativ cu 40 apartamente (2019) S=1733,4 m2;

-or. Cantemir, bloc locativ cu 10 apartamente (2019) S=594 m2;

-or. Glodeni, bloc locativ cu 30 apartamente (2020) S=1 667 m2;

-or. Cahul, bloc locativ cu 32 apartamente (2020) S=1673 m2.

Totodată, la moment sunt în proces de execuție lucrările de construcție la obiectivele din or. Cimișlia (49 apartamente) și or. Rezina (72 apartamente), fiind prognozate edificarea a 121 de apartamente sociale.

Conform graficului actualizat al Antreprenorului, lucrările urmează a fi finalizate la 31 august 2023.

 

2.

Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale

 

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Donatorul Spaniol din Contul de Coeziune Socială)

Unitatea de implementare a Proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

 

(Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md, tel: 079855007 )

49 mii euro

 

Acordul de grant dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare

a Consiliului Europei pentru realizarea asistenţei tehnice „Activităţi preparatorii

aferente unui proiect privind locuinţele sociale”, aprobat prin Legea nr. 170/2022

Decembrie 2021-noiembrie 2022

Scopul: Elaborarea unui Studiu de fezabilitate și realiza activităților preparatorii de lansare a unui nou proiect de construcție a locuințelor sociale.

Activitățile principale ale proiectului:

- estimarea necesarului de locuințe sociale, cămine pentru studenți și case pentru bătrâni;

- prezentarea propunerilor pentru revizuirea cadrului normativ privind locuințele sociale;

- determinarea categoriilor de beneficiari eligibili;

- determinarea modalităților de implementare a unui nou proiect de construcție a locuințelor sociale și sursele de finanțare, riscurile potențiale și măsurile de atenuare;

- pregătirea unei cereri de grant pentru cofinanțarea proiectului pentru component de eficiență energetică.

- colaborarea cu APL-urile solicitante pentru definirea subproiectelor lor (inclusiv identificarea terenului, localizarea, utilitățile disponibile, clădirile existente care urmează să fie renovate/reutilizate), necesarul de investiții și estimări de necesități și costuri;

- selectarea subproiectelor, analiza maturității subproiectelor (inclusiv terenul alocat, clădirea existentă, proiectele contractate/finalizate).

Construcții, locuințe

Studiul este elaborat și acceptat de către Bancă.

3.

Dezvoltarea unui nou portal web cu documente normative în construcții (eDNC)

 

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

MIDR

Alexei Boșneaga

MISRA

va acoperi costurile asociate cu realizarea activităților

Noiembrie 2022 -

iulie 2024

Scopul: Îmbunătățirea accesului liber și gratuit, prin Internet, la toate documentele normative în construcții.

Activitățile principale ale proiectului:

 • elaborarea documentației tehnice și Procedurile Operaționale Standard (POS);
 • elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului;
 • achiziționarea serviciilor de dezvoltare a portalului;
 • dezvoltarea și lansarea oficială a portalului;
 • instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate;

mentenanța portalului.

Construcții

Portal web cu documente normative în construcții (eDNC) lansat.

 1. Elaborată documentația tehnică și Procedurile Operaționale Standard (POS);
 2. Elaborat și aprobat Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului;
 3. Achiziționate serviciile de dezvoltare a portalului. Compania câștigătoare „PNA Software”;

Prezentate de dezvoltator ministerului pentru examinare 3 variante de

 1. design a paginii principale a portalului și selectată o variantă pentru dezvoltare în continuare;
 2. În proces de examinare  toate paginile noului portal e-DNC, prezentate de dezvoltator;

În proces de elaborare structură și funcționalul, versiunea Desktop, versiunea Tablet și Mobile.

Pe 28.07.2023, a fost  lansată noua versiune a portalului normativelor în construcții eDNC(informație pe https://midr.gov.md/ro/noutati și rețele de socializare). Accesibil acum pe ednc.gov.md.(în proces de testare și mentenanță).

4.

Crearea Registrului de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU)

 

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

MIDR

Alexei Boșneaga

MISRA

va acoperi costurile asociate cu realizarea activităților

Aprilie 2023 – aprilie 2025

Scopul: Îmbunătățirea procesului de emitere și transparentă a actelor permisive, precum și facilitarea accesului persoanelor fizice și juridice la datele publice agregate aferente zonelor de construcție/ transport/rețele tehnico-edilitare, etc.

Activitățile principale ale proiectului:

 • elaborarea Conceptului tehnic și a Regulamentului pentru dezvoltarea RSDU;
 • promovarea proiectului HG privind aprobarea Conceptului tehnic și a Regulamentului privind modul de ținere a RSDU;
 • elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea RSDU;
 • achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului;
 • dezvoltarea sistemului RSDU;
  • instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate conform prezentului Acord.
  • instruirea personalului instituțiilor responsabile de furnizarea/actualizarea datelor pentru RSDU, precum și pentru proiectanții și verificatorii proiectelor;
  • lansarea oficială a sistemului în producție;

mentenanța sistemului.

Construcții

Registrul de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU) lansat.

în proces de implementare.

 

Elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului.

Contractat de MISRA un expert internațional pentru acordarea asistenței. Desfășurate două ședințe interministeriale, cu participarea E-Gov, STSC, MISRA, Proiectul „Comunitatea mea”, ARFC, ASD, etc. la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

DEZVOLTAREA REGIONALĂ

1.

Acțiunea UE privind

„Construirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare (AAC), precum și

Eficiența energetică (EE) în clădirile publice”

 

 

UE

 

GIZ Moldova

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, 

 

Agenția de Dezvoltare Regională  Centru, 

 

Agenția de Dezvoltare Regională  Sud

Cca 42 milioane euro contribuția UE (grant)

2017-2023

Asigurarea accesului la apă potabilă pentru populația a 9 localități și îmbunătățirea accesului la canalizare pentru populația din 1 localitate

15 măsuri – 7 Aprovizionare cu apă și sanitație/ 8 eficiență energetică

 

Apă și canalizare

Eficiență energetică

În proces de implementare.

13 măsuri finalizate;

2 măsuri eficiență energetică în implementare.

 

2.

Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul

Guvernul Germaniei,

 

 

 

UE

 

 Banca de dezvoltare KfW

Primăria mun. Cahul

ADR Sud

Cca 36,4 mil. EUR (grant)

 

Guvernului Germaniei – 23,5 milioane euro;

 

UE – 12,9 milioane euro

2018-2024

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia

Apă și canalizare

În proces de implementare.

elaborată și verificată documentația tehnică de proiect pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul;

demarată procedura repetată de achiziții a lucrărilor și serviciilor pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul;

elaborat conceptul de proiect al stației de epurare a apelor uzate pentru orașul Cahul și satele învecinate;

desfășurată procedura de licitație pentru elaborarea documentației tehnice pentru construcția stației de epurare a apelor uzate;

demarate lucrările de elaborare a documentației tehnice de proiect pentru construcția rețelelor rurale de aprovizionare cu apă și canalizare  mun. Cahul, s. Cotihana,  s. Crihana și conectarea lor  la rețelele municipiului Cahul;

elaborată lista echipamentului necesar, precum și caietul de sarcini pentru achiziționarea acestuia; lansată procedura de achiziție a echipamentului.

 

Demarate lucrările de construcție pentru rețelele urbane de canalizare;

demarate lucrările de construcție pentru construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate pentru mun. Cahul;

lansată licitația pentru achiziția de lucrări pentru construcția rețelelor  rurale de aprovizionare cu apă și canalizare  mun. Cahul, s. Cotihana,  s. Crihana;

lansată licitația pentru procurarea contoarelor cu citire la distanță.

 

Guvernului Germaniei

· Începutul lucrărilor de construcție - 26 aprilie 2023;

· Lucrări de excavare pentru paturi de stuf;

· Lucrări de compactare a solului la decantor;

· Lucrări de armare și lucrări de betonare la clădirea administrativă, clădirea transformatorului, intrarea și decantorul primar.

 

UE – În proces de implementare - licitație

3.

Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală

Guvernul Germaniei

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

25 milioane euro (grant)

2019-2025

Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă

Apă și canalizare

În proces de implementare.

elaborat proiectul tehnic pentru apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași (în proces de coordonare de către instituțiile vizate);

elaborate conceptele privind îmbunătățirea și extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă a orașelor Strășeni și Călărași;

elaborate 4 proiecte tehnice preliminare pentru 4 sate;

în proces de elaborare 2 proiecte tehnice detailate din cele 4 preliminare;

realizată procedura de precalificare în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor de construcție a apeductului magistral (s-au precalificat 6 ofertanți din 8);

adoptat proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral;

elaborat proiectul Contractului de delegare a gestiunii, care urmează a fi încheiat între viitorul proprietar al apeductului magistral și Apă Canal Chișinău;

elaborat proiectul Contractul de procurare a apei potabile în vrac, care urmează a fi încheiate între operatorul Apă Canal Chișinău și fiecare dintre operatorii regionali (Strășeni și Călărași);

finalizată evaluarea activelor operatorilor din Strășeni și Călărași în vederea reorganizării acestora;

Consiliul orășenesc Călărași a aprobat decizia cu privire la crearea noului operator – Societatea pe Acțiuni Apă Canal Călărași;

are loc colectarea datelor pentru elaborarea Planurilor de Afaceri ale potențialilor operatori din Strășeni și Călărași.

 

 1. Asistență pentru AEP în managementul general al proiectului – în proces
 2. Elaborarea proiectului tehnic pentru magistrala Chișinău –Strășeni-Călărași cu o lungime de 53 km și lucrările de construcții a acesteia – finalizat 
 3. Elaborarea proiectelor tehnice preliminare pentru 4 sate ( Sireți, Făgureni, Seliștea Nouă,Tuzara) - finalizat
 4. Elaborarea proiectelor tehnice detaliate pentru 2 sate din cele menționate mai sus - parțial finalizat
 5. Pregatirea documentației de licitație și contractarea companiei de construcții și organizarea licitației -parțial finalizat
 6. Supravegherea lucrărilor - urmează la inițierea lucrărilor de construcții

 

4.

Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova

 

 

Banca Mondială

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

45,65 milioane euro (44,1 milioane euro credit, 1,55 milioane euro grant)

2022-2027

Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de o criză sau urgență.

Componenta 1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate.

Subcomponenta 1.1. Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești (Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere).

Subcomponenta 1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice.

Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruiri/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ.

Componenta 2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare.

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de consultanță și instruiri/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați).

Subcomponenta 2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruiri pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul subcomponentei 1.1).

Componenta 3. Managementul și coordonarea proiectului.

Componenta 4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a fondurilor creditate pentru proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare.

Apă și canalizare

În proces de implementare.

Ratificat acordul de finanțare.

Semnat acordul de implementare a proiectului dintre MIDR și ONDRL.

Elaborat și aprobat Manualul operațional de implementare a proiectului.

Constituită UIP.

Elaborat proiectul acordului dintre ONDRL ADR și APL implicate în vederea implementării proiectului, precum și proiecte de decizii ale consiliilor raionale/ locale.

 

Subcomponenta 1.1:

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”:

 • A fost expediată  Cererea de propuneri consultantului care a fost clasat pe locul 1, conform Raportului de Evaluare;
 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire  la schimbul de terenuri (terenul fondului forestier proprietatea statului cu terenul fondului forestier proprietatea UAT mun. Soroca) (număr unic 552/MM/2023) este transmis la avizare repetată;

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani”:

 •  este în derulare elaborarea Termenilor de Referință pentru lucrări de proiectare și elaborare devize;
 • Termenii de Referință pentru Impactul de mediu și sociali elaborați și expediați Băncii Mondiale pentru comentarii și aprobare;

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”:

 • A fost semnat contractul cu compania de proiectare pentru ajustarea documentatiei tehnice si devizelor de cheltuieli;
 • A fost semnat contractul cu compania pentru evaluarea impactului social și de mediu;

Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipalitatea Comrat”:

 • Au fost expediate cererile de prezentare a propunerilor tehnice și financiare la 6 companii incluse în lista scurta, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Subcomponenta 1.2.

 • Au fost selectate 21 de instituții în care se va interveni cu lucrări de îmbunătățire a condițiilor de alimentare cu Apă, Sanitație și Igienă.

Subcomponenta 2.1.

 • Au fost elaborați Termenilor de Referință pentru contractarea unei companii de consultanță pentru elaborarea  Planului Național de Amenajare a Teritoriului Național – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, elaborate cerințele pentru consultant;

Subcomponenta 2.2.

 • Au fost elaborați Termenii de Referință pentru elaborarea Planului de Îmbunătățire a Performanțelor operatorilor participanți în proiect și a evaluării inițiale ale operatorilor;

 

 

 

 

( în proces de negociere)

Nr.

Denumirea Proiectului

Donatorul/

partenerul de dezvoltare

Implementator

Persoana responsabilă

(nume, prenume, e-mail, tel)

Valoarea proiectului

(EUR/USD)

 

Perioada de implementare

(de la-pînă la)

Scopul și activitățile principale ale proiectului

(obiective, componentele)

Sectorul

Progresul de promovare

TRANSPORTURI

 1.  

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

 

USAID

Nathan Associates

35 mil.$

2022-2027

- Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Navală a Republicii Moldova;

-Elaborarea Nomenclatorului serviciilor prestate şi tarifele acestora;

Transport naval

În curs de negociere

 1.  

Proiectul de asistență tehnică  Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)

USAID

 

 

2023

Suport în analiza cadrului legal ce urmează a fi elaborat pentru recunoașterea certificatelor de calificare profesională pe căile navigabile interne;

Suport în transpunerea și implementarea  Convenției STCW;

 

Transport naval

În curs de negociere

 1.  

Dezvoltarea Sistemului de Management Integrat în domeniul transporturilor rutiere

Creditul de Asistență al Guvernului Republicii Polone

 

 

Buget total estimat:

5000000 euro, dintre care:

- Împrumut Guvernul Poloniei – 4225000 euro (95%);

- Contribuție proprie beneficiar – 250000 (5%).

 

Proiectul urmează a fi implementat în termen de 12 luni, din momentul aprobării caietului de sarcini și aprobarea finanțării.

Pentru sistemele informaționale urmează a fi asigurat și suportul tehnic pentru 12 luni după darea în exploatare.

Sistemul de Management Integrat constituie o soluție din categoria Guvern către Cetățean (G2C) şi Guvern către Business (G2B), îndreptată spre asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor pe suport de hârtie spre digitizarea totală şi diminuarea intermediarilor procesului de interacțiune a operatorilor de transport rutier şi a cetățenilor cu ANTA.

Conceptul tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 126/2020.

În cadrul proiectului urmează a fi extins subsistemul informațional „e-Autorizație transport”, dezvoltarea modulului „Registrul rutelor” și subsistemelor informaționale „e-Bilet”, „Monitorizare GPS”, „Autotest”, infrastructura de date geospațiale „GIS Auto”.

Proiectul presupune și dotarea autovehiculelor antrenate la serviciile de transport rutier de persoane cu dispozitivele necesare pentru conectarea la sistemele informaționale prenotate.

Suplimentar, urmează a fi creat și Centrul  de monitorizare și control al transportului rutier care va permite supravegherea zilnică a activității operatorilor de transport rutier, a mijloacelor de transport antrenate la prestarea acestor servicii, respectarea regularității deservirii serviciilor regulate, poziționarea geografică pe hartă, vizualizarea a tuturor evenimentelor evenimente aflate în afara controlului lor imediat.

Transport rutier

A fost elaborată și prezentată de către ANTA Fișa de Proiect pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transporturilor rutier, în baza analizei și studiului efectuate.

 

 1.  

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil

Guvernul României

 

 

 

Acordul are drept scop consolidarea relațiilor de colaborare dintre cele două state prin intensificarea cooperării în sectorul energetic, transport și infrastructură de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, independența mass-media, reforma administrației publice, afaceri interne, sănătate, educație, cultură și patrimoniu, cercetare și turism.

 

Pentru aplicarea Acordului, România și Republica Moldova vor lua, de comun acord, măsurile necesare pentru realizarea proiectelor care să contribuie la: intensificarea cooperării,  dezvoltarea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană și racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României; promovarea procesului de reforme în spirit european și susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova; impulsionarea dezvoltării, reducerea disparităților economice și sociale, precum și creșterea rezilienței Republicii Moldova la factorii destabilizatori.

 

În scopul asigurării unui sistem de transport rutier durabil şi eficient, care va conduce la o dezvoltare echilibrată în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu, prevăzut de Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin HG nr.235/2021, au fost elaborate și prezentate de către ANTA următoarele Fișe de Proiect:

1. Achiziționarea a 3 vehicule rutiere (laborator mobil) dotate cu unele utilaje al stațiilor de inspecție tehnică periodică.

2. Crearea unui centru unic de examinare sub formă de test-grilă a candidaţilor pentru funcţiile de conducători auto, manageri şi experţi din domeniul transportului auto.

3. Atragerea experților  pentru consultanță și asistență la elaborarea actelor normative.

4. Achiziționarea seturilor  de Camere de corp/Integritate.

5. Mijloace de transport de tip Plug-in hybrid.

6. Mijloc de transport (pentru transport persoane).

Transport rutier

A fost semnat la data de 11 februarie 2022, la Chișinău,  Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (ratificat prin Legea nr.43/2022).

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.

Coridorul nr. 5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vanțina - Ocolina - M21

 

 

Banca Mondiala

 

Valoarea estimativa pentru toate coridoarele care include și lucrările de supervizare este de 127. mln EURO 2023-2027

 

 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE

 

Scop:

Coridoarele prioritare propuse spre negociere cu Banca Mondiala

Modernizarea Drumurilor

 

 

Semnarea se propune pentru luna octombrie 2023

 

 

 

2.

Coridor nr.24, R3 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37

 

 

3.

Coridor nr.25, R26 - Mihailovca – Sadaclia – Iordanovca – R3

 

 

4.

Coridor 8.1 și 8,2 - Cornești - Boghenii Noi - Năpădeni - M5

 

 

 1.  

Coridor nr.1 - M5 – Alexăndreni – Bădragii Vechi – Lopatnic – M5

 

 

 1.  

Coridor nr.9 - R13 – Mărculești – Rădoaia – R6 – Cozești – Cîșla – M5

 

 

 1.  

Coridor nr.20 - R34 – Sîrma – Tomai – Sărăteni – Hîrtop – R3.

 

 

 1.  

 

1. (Reabilitarea și modernizarea Criva – Bălți M5 (133 km)

 

 

EIB (FI N°) 92.574 2020-0537 din 202

 

150 000 0000 EUR

EIB  2022

MOLDOVA-DRUMURI IV Ratificare

Legea 205/2022 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV”

 1.  

"  1. Modernizarea drumului de centură al mun. Chișinău M2, Secțiunile 2 și 3;

2. Construirea drumului de ocolire Cimișlia M3;

3.  Reabilitarea și modernizarea Cimișlia – Comrat M3;

4. Reabilitarea și modernizarea Chișinău – Leușeni M1."

 

 

BERD

 

150 000 0000 EUR

 

MOLDOVA-DRUMURI IV

Semnarea se propune pentru luna noiembrie 2023

 1.  

M3 Road, Cimislia bypass (new construction) km 0+000 – km 7+200

 

BEI

 

36 000 0000 EUR

 

Amendament pentru Contractul de finantare EIB 2013

 

(semnat la 15 decembrie 2022).

Ratificat prin Legea Nr.362/2022)

 1.  

Reabilitarea si modernizarea sectorului de drum  R34, Hincesti - Leova - Cahul - Griurgiulesti, km 82 - km 125

 

BEI

 

50 000 0000 EUR

 

 

 

 1.  

Reabilitarea si modernizarea secorului de drum  R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, pe sectorul Soroca – Arioneșt

 

 

 

 

BERD

 

 

 

Amendament pentru Acordul de finantare EBRD 2013

Loan Agreement N 45094 (sedinta guvernului din 30.11.2022)

 

(semnat la 11 noiembrie 2022).

Ratificat prin Legea Nr.333 din 08.12-2022.

 1.  

Reabilitarea si modernizarea sectorului de drum  R8.1, R8 – Arionești – R14, sectorul Arionești – Otaci

 

 

 

 

 

 

 1.  

Constructia drumului de ocolire a orașului Vulcănești;

 

 

 

 

 

 

 1.  

Reabilitarea si modernizarea sectorului de drum  R33 Hîncești – Lăpușna – M1

 

 

 

 

 

 

 1.  

Sectorul 2 si 3 al centurii or. Chisinau

 

 

BERD

 

 

 

 

 

În prezent etapa de nogociere cu EBRD (semnare în 2023)

 1.  

Constructia drumului de ocolire a or. Cimislia

 

 

 

 

 

 1.  

Reconstructia drumului M1 Chisinau - Leuseni

 

 

 

 

 

 1.  

Reabilitarea si modernizarea sectorului de drum  R34, Hincesti - Leova - Cahul - Griurgiulesti, km 82 - km 125

 

 

 

 

 

 1.  

Achiziția a 25-30 locomotive de manevră

 

 

 

BERD

CFM

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

Filipp Ivanov

+373 796 17 047  filipp.ivanov@railway.md)

 

~ 75 mil €

Măsură de reziliență cu termen de implementare lung / perioada nu este stabilită

Scop: asigurarea continuității operaționale a CFM (a); îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale (b); îmbunătățirea calității serviciilor de transport (c)

Transport feroviar

Asistența anunțată pe Platforma MSP (Moldova Support Platform) în cadrul Reuniunii de la București

 

Stadiu: discuții incipiente

 1.  

Achiziția a 1000 vagoane cerealiere

Republica Polonă

CFM

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

Filipp Ivanov

+373 796 17 047 filipp.ivanov@railway.md)

~ 65-67 mil €

Dintre care 5% contribuție proprie

95%-credit oferit de Guvernul Poloniei

Estimativ 12 – 18 luni

din momentul finalizării aranjamentelor legale și administrative

Scop: asigurarea continuității operaționale a CFM (a); îmbunătățirea calității serviciilor (b); satisfacerea necesităților economiei naționale și cererii pieții (c); restabilirea cotei de piață și înclinarea balanței modale, cu externalitățile pozitive de rigoare (d).

Transport feroviar

Se analizează ofertele producătorilor polonezi.

Se renegociază Contractul de credit între Guvernele Republicii Moldova și Poloniei.

 1.  

Proiectul de Reabilitare și Modernizare a tronsonului de cale ferată Chișinău – Ungheni (Solidarity Lines)

 

 

Republica Franceză

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

Filipp Ivanov

+373 796 17 047 filipp.ivanov@railway.md)

~75,7 mil €

36 luni

din momentul finalizării aranjamentelor legale și administrative

Scop: reabilitarea și modernizarea tronsonului de cale ferată Ungheni – Chișinău (lucrări de suprastructură pe liniile principală, semnalizare, inclusiv în stații, echipamente)

Transport feroviar

În temeiul HG 241/2023 au fost lansate negocieri oficiale.

 1.  

Îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale de cale ferată prin reabilitarea rapidă a tronsonului Vălcineț – Căinari / Solidarity Lines

 

BERD

 

 

UE

 

BEI

CFM

Serghei Tomșa

serghei.tomsa@railway.md (022)834434

 

Vasile Codreanu

vasile.codreanu@railway.md

+373 687 12 504

 

Filipp Ivanov

+373 796 17 047 filipp.ivanov@railway.md)

~ 95 mil € (suma totală)

 

Surse identificate:

20 mil € - grant EU

 

23 mil € - împrumut BERD

 

10 mil € - împrumut BEI

 

10 mil € - grant BEI

2022-2023

Scop: asigurarea continuității operaționale a CFM (a); îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale (b); asigurarea unei alternative viabile pentru rețelele logistice regionale, în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina (c)

Transport feroviar

Proiectul HG privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de împrumut RM-BERD, la etapa de avizare.

 

Proiectul Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant RM-BERD, la etapa de avizare.

CONSTRUCȚII ȘI URBANISM

1.

Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile Faza III

 

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Costul total estimat al proiectului 32 303 382 EUR

 

Valoarea contribuției Băncii este de 27 000 000 EUR.

Valoarea contribuției APL-urile este de 7 223 382 EUR.

2023-2030

Construcția a cca 500 locuințe sociale destinate închirierii categoriilor eligibile, care ar asigura cca 1500 beneficiari,

renovarea/modernizarea căminelor studențești, care ar asigura cca 2000 beneficiari,

construcția azilurilor pentru bătrâni, care ar asigura cca 1000 de beneficiari)

Construcții și locuințe

Banca de Dezvoltarea a Consiliului Europei preconizează organizarea unei vizite în Republica Moldova în perioada 5-9 decembrie 2022, în cadrul căreia vor fi discutate aspectele ce țin de negocierea și semnarea Acordului de împrumut pentru lansarea fazei III a proiectului.

Propunerea de Proiect a fost examinat și acceptată de CIPS.

Consiliul Băncii a aprobat acordarea finanțării (16.03.2023).

Banca a remis proiectele acordului de împrumut și de grant și urmează a fi demarată procedura de inițiere a negocierilor.

Prin scrisoarea  nr. 10-3471 din 05.07.2023,  urmare a deciziei luate în cadrul ședinței din data de 5 iunie 2023, prezidată de către Dl Dorin RECEAN, Prim-ministru, cu participarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, proiectul Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru proiectul Locuințe sociale III și proiectul Acordului de grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru măsurile de eficiență energetică ale proiectului Locuințe sociale III, a fost transmis spre promovare Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, proiectul vizat urmează a fi exclus din sarcina MIDR.

DEZVOLTAREA REGIONALĂ

1.

Susținerea infrastructurii sociale și comunale III

Guvernul Germaniei/

Banca de dezvoltare KfW

ONDRL

9,2 milioane euro

8 milioane euro (grant)

1,2 milioane euro contribuția locală

2022-2026

Proiectul se referă la investiții în infrastructura municipală și socială a comunităților locale din toată Moldova, având ca scop asigurarea accesului la servicii sociale, îmbunătățirea mediului economic, protecția mediului și utilizarea eficientă a energiei. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea bunei guvernări și utilizarea durabilă a serviciilor municipale îmbunătățite și mai eficiente din punct de vedere energetic de către populația din regiunea proiectului.

Proiectul prevede investiții în:

•subproiecte care vizează asigurarea accesului la servicii sociale îmbunătățite prin renovare de:

-grădinițe;

-complexe educaționale pentru școli gimnaziale/primare grădinițe;

-săli de sport comunitare;

-săli de sport în școli;

-centre comunitare polivalente.

•subproiecte care vizează asigurarea accesului la servicii social-economice îmbunătățite prin:

-construirea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;

-construirea sistemelor de tratare a apei;

-amenajarea spațiilor de odihnă comunitare;

-amenajarea/asfaltarea drumurilor de acces pietonal;

-iluminat stradal.

•subproiecte care vizează protecția mediului prin:

-construcția/extinderea relelor de canalizare;

-construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;

•subproiecte care vizează utilizarea eficientă a energiei prin:

-conservarea energiei termice în clădiri publice (schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare, izolarea termică a pereților și tavanelor etc.);

-promovarea resurselor energetice alternative (instalarea echipamentelor tehnologice de producere a energiei din surse regenerabile în clădirile publice).

Dezvoltare locală

Prin schimb de note, în anul curent, a fost agreată de comun acord de către Guvernul Federal al Republicii Germania și Guvernul Republicii Moldova  a fost agreată și acordarea grantului de 8 milioane euro.

La moment este în proces de elaborare propunerea de proiect în vederea semnării acordului de finanțare.

2

Oportunități de finanțare a proiectelor în domeniul AAC în 3 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord: Sângerei, Glodeni, Soroca.

Guvernul Germaniei/

Banca de dezvoltare KfW

ADR Nord

Este în proces  (estimativ 8-10 mln)

2024-2026

(estimativ)

Proiectul se referă la investiții în infrastructura de AAC raională și locală a comunităților din RDN, având ca scop asigurarea accesului la apă potabilă de calitate și servicii de canalizare.

Proiectul prevede investiții în 3 raioane din RDN: Sângerei, Glodeni și Soroca.

Subproiectele sunt la etapa de negocieri și examinare a documentației tehnice elaborate și prezentată de către APL I și II și urmează să vizeze

-construirea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în raioanele Sângerei, Glodeni și Soroca, precum și construirea sistemelor de tratare a apei;

Totodată este în proces de negociere  subproiectul care vizează construcția/extinderea relelor de canalizare și construcția/reabilitarea 1 stații de epurare a apelor uzate în or. Sângerei și comuna Bilicenii Vechi, r-l Sângerei;

 

Dezvoltare locală

La moment ADR Nord a pus la dispoziția experților documentația tehnică pentru subproiectele menționate și este în proces de clarificări și negocieri privind oportunitățile de finanțare.