dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Lista generală a proiectelor de asistență externă

Nr.

Denumirea proiectului

Beneficiarul

Perioada de implementare

Valoarea proiectului

Donatorul/ partenerul de dezvoltare

ENERGETIC

1.

Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET - II)

Ministerul Economiei și Infrastructurii (Beneficiar final S.A. „Termoelectrica”)

2021 - 2025

92,0 mln. EURO

Banca Mondială BIRD

2.

Proiectul „Program Inovațional „Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici și mijlocii și Start-ups”

Impact național; IMM

2019 – 2021 (urmează a fi extins)

6,0 mln. EURO

UNIDO, GEF, Guvernul RM (prin contribuția oferită de Guvernul PR Chineze)

3.

Prooiectul „Energie solară în Republica Moldova (Parcul Fotovoltaic Criuleni)”

Rl. Criuleni

2019 - 2021

29 mln. RMB (yuan)

Republica Populară Chineză /Ministerul Comerțului

4.

Reabilitarea rețelelor de transport a electrice Moldelectrica preferențial)

Î.S. Moldelectrica

2014-2021 (urmează a fi extins până la sfîrșitul anului 2022)

39,3 mln. EURO

BERD, BEI, EU (NIF)

5.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. CET-Nord)"

S.A. CET-Nord

2015 - 2021

10,74 mln. EURO

BERD, E5P

6.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. CET-Nord)" - Faza II

S.A. CET-Nord

2022-2025

11,5 mln. EURO (proiect investițional) + 5,5 mln. EURO (decontarea datoriei față de S.A. „Moldovagaz” BERD

BERD, E5P

7.

Programul proiecte demonstrative (SUDEP) pentru durabile urbane

Autoritățile publice locale

2014 - 2022

2,0 mln. EURO

Uniunea Europeana

8.

Interconectarea Sistemelor Electroenergetice ale Republicii Moldova și României (LEA 400 kV Vulcănești- Chișinău și Stația BtB)

Î.S. Moldelectrica

2019 - 2024

261 mln. EURO

BERD, BEI, Banca Mondială, FIV UE

9.

Suport pentru modernizarea sectorului energetic din Republica Moldova (STARS)

Ministerul Economiei și Infrastructurii

2017-08.2021 (a fost încheiat în luna august 2021, fără a fi prelungit)

2 060 800 EURO

Uniunea Europeană (Delegația Uniunii Europene în Moldova)

10.

Orașe verzi durabile pentru Moldova

Autoritățile publice locale, Primăria municipiului Chișinău

2018-2022

2 838 140 USD

PNUD Moldova

11.

EU4Energy Program, faza I (Încheiat)

Țările PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

2016 - 2021

21,0 mln. EURO

Uniunea Europeană

12.

EU4Energy Program Faza II

Țările PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

2021 - 2024

8,5 mln. EURO

Uniunea Europeană

13.

Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt a Uniunii Europene 2019 - 2021

Autorități publice centrale

2019-2021 (extins până în 2022)

-

Uniunea Europeană

CONSTRUCȚII

1.

Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, Faza II

Republica Moldova în baza Acordului Cadru de împrumut, ratificat prin Legea nr. 182 din 11.07.2012. Beneficiarul final - APL II, participante în Proiect, în baza contractelor de recreditare cu Ministerul Finanțelor, numite sub- proiecte și Acordului de cooperare dintre APL și Unitatea de implementare a Proiectului, Faza II.

2013-2022

13 400 000 EUR) – de la BDCE; 7 865 966 EURO – de la APL II; Costul total al Proiectului – 21 265 966 EURO

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)

2.

Proiectul de asistență tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate și pregătire a Proiectului de locuințe sociale, Faza III

Republica Moldova prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în baza Agrementului de grant.

01.12.2021- 31.07.2022

49 000 EURO

Donatorul Spaniol din Contul de Coeziune Socială prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII

1.

Proiectul „Migrarea sistemelor IPS și CDS la ultimele versiuni”, finanțat din Fondul pentru ameliorarea calității serviciului FAQS al Uniunii Poștale Universale (UPU)

Î.S. Poșta Moldovei

2020-2021 În derulare

116 000 USD

Uniunea Poștală Universală

2.

Proiectul „Ameliorarea transportării poștei și optimizarea rutelor poștale naționale”, finanțat din Fondul ameliorarea calității serviciului FAQS al Uniunii Poștale Universale (UPU)

Î.S. Poșta Moldovei

2020-2022

150 000 USD

Uniunea Poștală Universală

3.

Proiectul „Sprijin pentru instituirea sistemului unic de urgență 112 în Republica Moldova”, conform Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România - Republica Moldova

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112

Mai-Decembrie 2022

50 000 EURO

România

TRANSPORTURI

TRANSPORT AERIAN

1.

Acordul privind sprijinul în implementarea aspectelor și acțiunilor legate de gestionarea spațiului aerian pentru abordarea noilor tehnologii în ATM / ANS

Autoritatea Aeronautică Civilă din Moldova

2019-2021 în derulare

-

EUROCONTROL

2.

Programul de cooperare tehnică între Direction Génerale de l'Aviation Civile of France și Autoritatea Aeronautică Civila a Republicii Moldova

Autoritatea Aeronautică Civilă din Moldova

2018-2021 în derulare

-

Direction Génerale de l'Aviation Civile/ Republica Franceză/ AAC M

3.

Protocol de cooperate între Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Autoritatea Aeronautică Civilă din Moldova

Perioadă nedeterminată

-

AAC R/ AAC M

4.

Cooperare între Lithuanian Transport Safety Administration și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Autoritatea Aeronautică Civilă din Moldova Autoritatea Națională Transport AutoANTA Î.S. Calea Ferată din Moldova

August- septembrie 2021 neinițiat

-

LTSA/ AAC M

5.

Asistență în remedierea observațiilor CE și excluderea din lista de siguranță

Autoritatea Aeronautică Civilă din Moldova

2021- 2022 în derulare

-

Comisia Europeană

TRANSPORT RUTIER

6.

Proiectul de asistență tehnică și sprijin pentru dezvoltarea capacităților ANTA

Autoritatea Națională Transport Auto

2019 – 2020 în derulare

126 mii USD

Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova

TRANSPORT NAVAL

7.

Dezvoltarea capacităților pentru statele riverane Mării Negre și Mării Caspice

Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția a Republicii precum și similare din Navală Moldova, instituțiile (Azerbaidjan, Georgia, Iran, Kazahstan, Ucraina, Turcia și Turkmenistan)

48 luni de la 01.02.2017 pînă la 31.01.2021 în derulare

4,0 mln. EURO

Uniunea Europeană

TRANSPORT FEROVIAR

8.

Restructurarea Căilor Ferate Moldovenești

Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

14.11.2014- 31.12.2025

156 750 mln. EURO BERD/ 76 mln. EURO (credit) 0,25 mln. EURO (grant)/ BEI 74 mln. EURO (credit)/ FIV Fondul de Investiții pentru Vecinătate = 5 mln. EURO (grant)/ Asistență tehnică BERD = 1,5 mln. EURO (grant)

BERD, BEI, FIV

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.

R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni, km 6+446 – km 24+050

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

08.07.2014- 20.11.2016

23 111 340.27 EURO

BEI

2.

R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni, km 24+050 – km 68+250

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

30.07.2014- 18.11.2016

27 088 492.81 EURO

BEI

3.

R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni, km 96+200 – km 103+913

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

30.07.2014- 03.12.2016

10 730 899.4 EURO

CE FIV

4.

R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni, km 74+177 – km 96+200

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

07.11.2014- 06.11.2016

15 065 241.04 EURO

BERD

5.

R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0+000 – km 37+200

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

03.11.2014- 02.11.2016

18 772 996.0 EURO

BERD

6.

R16 Bălți – Fălești – Sculeni, 1 sect. km 4+800 – km 30+270; 2 sect. km 30+270 – km 59+480

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

05.02.2016- 04.02.2019

50 599 020.54 EURO

BEI

7.

R1 ocolirea Bahmut, km 68+250 – km 74+177

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

10.05.2018- 09.05.2021

5 325 090.37 EURO

CE FIV

8.

M3 Porumbrei – Cimișlia km 0+000 – km 19+010

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019 - 2022

29 903 744.46 EURO

BEI

9.

M3 ocolirea Comrat, km 0+000 – km 18+263

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019 - 2022

29 497 220.74 EURO

BEI

10.

M3 Chișinău – Giurgiulești, km 96+800 – km 122+800; km 122+800 – km 151+200; km 151+200 – km 171+290; km 179+650 – km 190+750.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2022

29 932 873.89 EURO

BERD

11.

Construcția drumului de ocolire M3 Slobozia Mare km 0+000 – km 18+290

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019 - 2022

18 284 398.77 EURO

BERD

12.

Reabilitarea drumului M2 – ocolirea Mun. Chisinau, km 0+000 –km 6+550

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019 - 2021

9 917 975.17 EURO

BEI

13.

Reabilitarea drumului R6 Chisinau-Orhei-Balti 1 sect: km 99+530 – km 111+230 2 sect: km 76+700 – km 94+700 și podul de la km 72+944

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2022

36 003 933.09 EURO

BERD

14.

Reabilitarea drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul, km 0+000 – km 83+000

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

24.08.2020 - 25.02.2023

56 495 268.42

BERD

15.

Supervision of Construction Works on R1 Bahmut bypass, km 68+250 – km 74+177 / Rendel Limited (UK)

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

10.05.2018- 09.05.2021

1 323 100.0 EURO

CE FIV

16.

Supervision of Construction Works on R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni, km 6+446 – km 24+050, km 24+050 – km 68+250, km 74+177 – km 96+200 WSP Group SRL in association with Tecnic Consulting Engineering Romania

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

08.07.2014- 20.11.2016

5 444 220.99 EURO

BEI

17.

Supervision of Construction Works on R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0+000 – km 37+200 / SPEA Engineering Spa (Italy)

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

03.11.2014- 02.11.2016

2 312 850.0 EURO

BERD

18.

Supervision of Construction Works on R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni, km 74+177 – km 96+200/ SPEA Engineering Spa (Italy)

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

07.11.2014- 06.11.2016

2 144 208.0 EURO

BERD

19.

Supervision of Construction Works on R16 Bălți – Fălești – Sculeni, 1 sect. km 4+800 – km 30+270; 2 sect. km 30+270 – km 59+480/ Louis Berger (France)

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

05.02.2016- 04.02.2019

2 999 176.0 EURO

BEI

20.

Supervision of Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km. 96+800 – km. 171+290 and km. 179+650 – km. 190 + 750 / EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. in association with EPTISA Romania S.R.L. and TEMELSU International Engineering Services Inc.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2022

2 431 150.0 EURO

BERD

21.

Supervision of Rehabilitation of M3 Porumbrei – Cimișlia km 0+000 – km 19+010 and M3 ocolirea Comrat, km 0+000 – km 18+263 / EPTISA Romania S.R.L. in association with EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. and TEMELSU International Engineering Services Inc.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2022

3 053 700.0 EURO

BEI

22.

Supervision of Rehabilitation of M3 Slobozia Mare km 0+000 – km 18+290 / IRD Engineering SRL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2022

2 200 000.0 EURO

BERD

23.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, Contractul 2: LRIP/W3/02: L314 Drum de ocolire a S. Izbiște, km 15+390 – km 19+810 și Drum L314 M2- Peresecina-Hirtopul Mare- Ohrincea km 19+810 – km 24+300

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2020

63 355 424.99 MDL

Banca Mondială

24.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, Contractul 1: LRIP/W3/01: L313 M2- Drum de acces spre satul Miclești km 0+000 km 5+000 și Drum L314 M2- Peresecina-Hirtopul Mare- Ohrincea km 1+640 – km 15+390

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2020

99 875 975.99 MDL

Banca Mondială

25.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13, Contractul 2: LRIP/W4/02: Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni, km 10+900 – km 23+400

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2020

97 562 417.73 MDL

Banca Mondială

26.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W4/03: Drumul L390 Pîrlița – Nisporeni, km 23+400 – km 32+942

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2020

70 974 287.83 MDL

Banca Mondială

27.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W4/04: Drumul L431 Paruceni – Seliste – Vinatori, km 0 + 000 – km 4+ 200 și R25 drumul de acces către s. Seliște, km 0 + 000 – km 3 + 600

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019-2020

73 073 399.95 MDL

Banca Mondială

28.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W5/04: Drumul L390 Pirlita – Nisporeni, km 0 + 000 – km 10+900

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

21.09.2020 – 23.03.2022

84 184 919.25 MDL

Banca Mondială

29.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3 în cadrul Contractului nr. LRIP/W2/02: Drumul L405, R21 – Oniscani, km 0+000 – km 9+962

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

18.09.2019 – 18.03.2021

88 289 715.59 MDL

88 289 715.59 MDL

30.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 10 în cadrul Contractului LRIP/W5/01: Drumul G46: Dobrusa – Ignatei – Scorteni – Codrul Nou – R14, km 22+610 – km 29+200

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

28.09.2020 – 29.03.2021

103 729 144.73 MDL

Banca Mondială

31.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 10 în cadrul Contractului LRIP/W5/02: Drumul G46: Dobrusa – Ignatei – Scorteni – Codrul Nou – R14, km 15+760 – km 22+610

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

28.09.2020 – 29.03.2021

150 121 517.07 MDL

Banca Mondială

32.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 10 în cadrul Contractului LRIP/W5/03: Drumul G49: G47 – Peciste – Trifesti – R20, km 0+000 – km 11+426

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

28.09.2020 – 29.03.2021

110 257 600.92 MDL

Banca Mondială

33.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/01: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 0+000 – km 8+450

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

98 435 373.58 MDL

Banca Mondială

34.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/02: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 8+450 – km 17+350

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

94 947 821.0 MDL

Banca Mondială

35.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/03: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 17+350 – km 26+400

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

81 831 658.02 MDL

Banca Mondială

36.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/04: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 26+400 – km 34+584

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

87 963 811.12 MDL

Banca Mondială

37.

Supervision of LRIP projects/ Joint Venture TECNIC consulting Engineering Romania SRL in association with HILL International N.V. and Swedish National Road Consulting AB

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2019 - 2020

1 205 920,0 EURO

Banca Mondială

DEZVOLTARE REGIONALĂ

1.

Modernizarea Serviciilor Publice Locale

Autorități publice locale

2016-2022

Cca. 32,4 mln. contribuția UE

Uniunea Europeană

2.

Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul

Autorități publice locale

2016-2024

Cca 36,4 mln. EURO contribuția Guvernului Germaniei și UE (grant)

Uniunea Europeană

3.

Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală

Autoritățile publice locale

2018-2024

Cca 25 mln. EURO contribuția Guvernului Germaniei (grant)

Guvernul Germaniei

4.

Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova

Autoritățile publice locale

2022-2027

Cca 45,65 mln. EURO Contribuția Asociației Internaționale de Dezvoltare/ Băncii Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (44,1 mln. EURO – credit; 1,55 mln. EURO – grant

Asociația Internațională de Dezvoltare/ Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială)