dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Energie

Filters

Fara energie nu exista dezvoltare. Este necesar ca Republica Moldova sa isi imbunatateasca si eficientizeze sistemul de energie termica, sa isi dezvolte sisteme alternative de energie, sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale si cu energie electrica. 

Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale are ca obiectiv crearea unui sector energetic eficient, durabil si competitiv, care sa asigure securitatea aprovizionarii cu energie a tarii. Pentru a realiza acest lucru, ne axam pe urmatoarele obiective:
    • Dezvoltarea sectorului electroenergetic 
    • Dezvoltarea sectorului termoenergetic 
    • Dezvoltarea sectorului gazelor naturale si al produselor petroliere 
    • Promovarea eficientei energetice si valorificarea surselor de energie regenerabila

SUPORT OFERIT DE STAT PENTRU INSTALAȚIILE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE (fotovoltaice, eoliene etc.)  

Domeniul energiei regenerabile este reglementat de Legea Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care prevede aplicarea unei scheme de sprijin în vederea sporirii interesului pentru acest domeniu. 

Schema de sprijin poate fi aplicată în funcție de capacitatea/ puterea centralei electrice în care se decide să investească agentul economic/ persoana fizică, precum și în funcție de intențiile pe care acesta le urmărește (comerciale sau non-comerciale).

Pentru a implementa un proiect în domeniul surselor de energie regenerabilă (SER) sunt disponibile mai multe mecanisme de sprijin oferite de Guvern:

Contorizare Netă - schemă de suport care vizează consumatorul final, deținător al centralei electrice cu o putere instalată de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul de energie electrică conform legii, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu și este în drept să livreze în rețeaua electrică surplusul de energie electrică produsă. Sistemul poate fi o instalație fotovoltaică rezidențială pentru o gospodărie, fie un sistem fotovoltaic mai mare destinat pentru a acoperi cheltuielile cu energie electrică a unei companii.

Mai multe informații privind procedura de aplicare a contorizării nete, găsiți în Ghidul privind aplicarea mecanismului de sprijin Contorizare netă.

Tarife fixe - schemă de suport de care pot beneficia producătorii mici, care dețin sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită de Guvern, dar care nu este mai mică de 10 kw (Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile Nr. 401 din 08.12.2021).

Pentru a beneficia de această schemă de sprijin, întreprinzătorii individuali și persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, pentru care se aplică tariful fix la energie electrică produsă din surse regenerabile, urmează să-și confirme statutul de producător eligibil în baza Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil. 

Mai multe informații privind tariful fix, găsiți în ghidul  Vrei să vinzi energie verde în rețea la un tarif garantat?

Prețul fix – schemă de sprijin stabilită în cadrul licitației pentru oferirea statutului de producător eligibil, pentru producătorul care deține sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern. 

Astfel, toți investitorii mari vor fi invitați să-și depună ofertele în cadrul unor licitații anunțate de către o comisie guvernamentală creată în acest sens. Competiția asigurată între investitorii respectivi ar asigura obținerea celui mai mic preț la energia electrică produsă prin valorificarea surselor regenerabile de energie.

Pentru mai multe detalii sau informații suplimentare în domeniul SER puteți accesa site-ul Agenției pentru Eficiență Energetică www.aee.gov.md sau pagina de Facebook.

Informații privind acordarea de condiții preferențiale pentru proiecte în domeniul SER, găsiți în link-urile de mai jos:
    1. https://ebrdgeff.com/moldova/ro/the-geff-in-moldova-help-the-country-to-improve-its-power-supply-and-security/
    2. http://aipa.gov.md/
    3. https://www.ucipifad.md/granturi/apel-iii-depunerea-solicitarilor-de-grant-la-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-productie-agricola-la-schimbarile-climatice/
    4. https://www.nefco.int/news/primul-proiect-de-eficienta-energetica-finantat-de-nefco-lansat-in-moldova/
    5. https://eu4business.md/
    6. https://odimm.md/ro/presa/comunicate-de-presa/4995-intreprinderile-mici-si-mijlocii-vor-beneficia-de-suport-pentru-ecologizarea-afacerilor
    7. https://mf.gov.md/ro/content/programul-transna%C8%9Bional-dun%C4%83rea-2014-2020-lanseaz%C4%83-apelul-suplimentar-de-propuneri-de

Link-uri utile:
    • Atlasul resurselor energetice eoliene ale Republicii
    • Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile eficienței energetice a energiilor regenerabile
    • Studiul ,,Elaborarea modelelor tehnico-economice a proiectelor de energie SER implementate în instituțiile sociale pentru punerea în aplicare a schemei de sprijin ,,Contorizare Netă”
   • Studiul ,,Evaluarea potențialului implementării proiectelor de energie solar fotovoltaică în întreprinderile mici și mijlocii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM)”
    • Studiul ,,Evaluarea pieței și identificarea tehnologiilor optime pentru implementarea proiectelor de energie regenerabilă prin valorificarea potențialului energiei solare”
    • Publicații AEE
    • Programul de finanțare a economiei verzi - GEFF

 

Nr.

Nume

Prenume

Data și numărul ordinului Agenției cu privire la calificare și înregistrare

Calificarea

Tel.

E-mail

Compania

Tel.

E-mail

Valabilitatea

1

Chipar

Victor

1/AE, din 01.12.2020

clădiri

022606456/ 060136403

chiparvictor@gmail.com

ACGV ENERGOEXPERT SERVICE SRL

022606456/ 079660189

chiparvictor@gmail.com

valabil

2

Codreanu

Constantin

2/AE, din 01.12.2020

clădiri

022626889/ 069217025

codr_co@mail.ru/ constantin.codreanu77@gmail.com

ADD Tehnology

022311251

constantin.codreanu@addgrup.com

valabil

3

Covalenco

Nicolae

3/AE, din 01.12.2020

clădiri

079479099

nikolayc@gmail.com

Societatea comercială "CND" SRL

079479099

nikolayc@gmail.com

valabil

4

Retiș

Ludmila

4/AE, din 01.12.2020

clădiri

022762962/ 069160073

luret@mail.ru

"Centrul de Eficiență Energetică" SRL

022241100/ 079241100

info@cee.md

valabil

5

Bulican

Vergil

5/AE, din 01.12.2020

clădiri

022735865/ 069170918

verjiliu@mail.ru

Ecosist SRL

022475733

arbustum@mail.ru

valabil

6

Șveț

Olga

6/AE, din 01.12.2020

clădiri

069021489

svetolgaiuri@gmail.com

S.A. "Termoelectrica"

 

svet.olga@termoelectrica.md

valabil

7

Socol

Iurii

8/AE, din 01.12.2020

clădiri

079414620

iurii.socol@gmail.com

"Centrul de Eficiență Energetică" SRL

022241100

info@cee.md

valabil

8

Nicolaev

Elena

9/AE, din 10.12.2020

clădiri

069590737

elenanycolaev@gmail.com

IP Centrul de Excelență în Construcții

 

elenanycolaev@gmail.com

valabil

9

Vasiliev

Irina

10/AE, din 10.12.2020

clădiri

023169743/ 078870111

15131610@mail.ru

Institutul de Energetică

022727040

15131610@mail.ru

valabil

10

Chiciuc

Valeriu

11/AE, din 10.12.2020

clădiri

022331394/ 079102225

v.chiciuc@gmail.com

ÎM ECOPOWER SRL

022604288

v.chiciuc@gmail.com

valabil

11

Guțu

Andrei

12/AE, din 10.12.2020

clădiri

022476471/ 069061611

handrey@gmail.com

S.A. "Termoelectrica"

022436515

andrei.gutu@termoelectrica.md

valabil

12

Lecari

Roman

13/AE, din 10.12.2020

clădiri

069234645

Romion@list.ru

SRL "Est-Service M"

022009040

office@pompedecaldura.md

valabil

13

Lomaca

Anatolii

14/AE, din 23.12.2020

clădiri

069078477

anatolii.lomaca@gmail.com

SRL Novaenerg

022313628

novaenerg@yahoo.com

valabil

14

Zaițev

Dimitrii

15/AE, din 23.12.2020

clădiri

079469953

zaiats.acad@mail.ru

Institutul de Energetică MECC

022727040/ 022735382

 

valabil

15

Matrohin

Alexandr

16/AE, din 23.12.2020

clădiri

078033337

amatrohin74@hotmail.com

Diolum SRL

 

alexandr.matrohin@diolum.eu

valabil

16

Ungureanu

Sergiu

17/AE, din 21.01.2021

clădiri

022313832/ 069091921

sergiuungureanu22@gmail.com

SRL NovaService Mol

022313832

novaservice_mol@yahoo.com

valabil

17

Tîrșu

Mihai

18/AE, din 28.01.2021

clădiri

022733694/ 079559591

tirsu.mihai@gmail.com

Institutul de Energetică

022735386/ 022735386

mihai.tirsu@energetica.md

valabil

18

Maximuk

Evghenii

19/AE, din 28.01.2021

clădiri

022556716/069022864

evghenii_maximuk@mail.ru

S.A. "Montajautomatica"

022535357

montajautomatica@mail.ru

valabil

19

Ciobanu

Corneliu

20/AE, din 28.01.2021

clădiri

022527290/ 079442662

cor4all@gmail.com

Laiola SRL

022477699

info@laiola.md

valabil

20

Radilov

Tudor

21/AE, din 28.01.2021

clădiri

026824195/ 069393262

radilov07@gmail.com

SRL "Progress Energy"

026829195

progres.energy.srl@gmail.com

valabil

21

Lupu

Mihai

22/AE, din 02.02.2021

clădiri

079511744

mihu.lupu@gmail.com

Institutul de Energetică

022727040/ 022735382

mihu.lupu@gmail.com

valabil

22

Guțul

Vera

23/AE, din 02.02.2021

clădiri

079634999

veravutcariov@yahoo.com

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

 

valabil

23

Manole

Ghenadie

24/AE, din 02.02.2021

clădiri

079101289

ghenadie.manole@gmail.com

SRL "Eventum Service"

022731644/ 079101289

ghenadie.manole@gmail.com

valabil

24

Pulbere

Edic

25/AE, din 02.02.2021

clădiri

069380815

eduardpulbere@yahoo.com

S.A. "RED-Nord"

 

 

valabil

25

Ulinici

Petru

26/AE, din 15.02.2021

clădiri

069771024

ulinicipetru@gmail.com

SRL "UPCON"

022595565

srl.upcon@gmail.com

valabil

26

Țicul

Igor

27/AE, din 15.02.2021

clădiri

026592196/ 068157959

iticul@mail.ru

SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

022208151

office@ctsic.md

valabil

27

Păduraru

Ion

28/AE, din 15.02.2021

clădiri

022435346/ 069330305

paduraru@moldelectrica.md

Î.S. "Moldelectrica"

022253359

cancelar@moldelecrica.md

valabil

28

Reabuhin

Andrei

29/AE, din 15.02.2021

clădiri

067323789

reabuhin.andrei@yandex.com

SRL "AILE ENGINEERING"

 

<srl.aileengineering@gmail.com/p>

valabil

29

Grosu

Ion

30/AE, din 15.02.2021

clădiri

069475464

iongrosu63@gmail.com

SRL "AILE ENGINEERING"

 

srl.aileengineering@gmail.com

valabil

30

Popa

Artur

32/AE, din 15.02.2021

clădiri

079420148

artur.popa@gmail.com

Compania Municipală Termoenergetică București CMTEB

 

artur.popa@gmail.com

valabil

31

Lomov

Oleg

33/AE, din 26.02.2021

clădiri

069206603

oleglomov-92@mail.ru

S.A. "CET-Nord"

023153359

office@cet-nord.md

valabil

32

Haiducova

Marina

36/AE, din 26.02.2021

clădiri

079573524

mariana.haiducova@yahoo.com

Universitatea Tehnică a Moldovei, FUA,DACAEPM

 

 

valabil

33

Guțu

Daniel

37/AE, din 29.03.2021

clădiri

069110878

united.brands11@mail.ru

SRL "Termostal Imax"

022744334

 

valabil

34

Pleșca

Alexei

38/AE, din 29.03.2021

clădiri

078884888

luxgaz@gmail.com

SRL "Luxgaz"

022637040

luxgaz@gmail.com

valabil

35

Tagadiuc

Alexandru

39/AE, din 05.04.2021

clădiri

076718354

tagadiucalex@gmail.com

ANRE

 

 

valabil

36

Isacov

Denis

40/AE, din 20.04.2021

clădiri

022479423/ 069911211

denis_isacov@mail.ru

S.A. "Termoelectrica"

022813562

 

valabil

37

Savca

Alexandru

41/AE, din 20.04.2021

clădiri

068171196

alexsavca@gmail.com

SRL "ConsArt Engineering"

 

 

valabil

38

Retiș

Grigore

42/AE, din 10.06.2021

clădiri

079561913

grigorii.retish@gmail.com

Centrul de Eficiență Energetică SRL

022241100/ 079241100

info@cee.md

valabil

39

Butuc

Andrei

43/AE, din 10.06.2021

clădiri

078875191

a.butuc27@gmail.com

Î.S. "Moldelectrica"

022222270

cancelar@moldelecrica.md

valabil

40

Oclanschi

Ghenadie

44/AE, din 10.06.2021

clădiri

069529666

oclanschig@gmail.com

SRL "Techno test"

022226160

ghenadie.oclanschi@technotest.md

valabil

41

Braguța

Mihail

45/AE, din 10.06.2021

clădiri

061046826

braguta.mihai@yahoo.com

SRL NovaService Mol

022313832

novaservice_mol@yahoo.com

valabil

42

Tcaci

Larisa

46/AE, din 24.06.2021

clădiri

022528820/ 069397829

larisa-tcaci@yandex.com

Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Energetică

022237618

larisa.tcaci@tme.utm.md

valabil

43

Leanca

Livia

47/AE, din 24.06.2021

clădiri

069075797

lica-041@mail.ru/ livia.leanca@aeagpm.utm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei, FUA

 

 

valabil

44

Colun

Valerian

48/AE, din 10.08.2021

clădiri

079442826

valerian.colun@gmail.com/ valerian.colun@aee.md

Agenția pentru Eficiență Energetică

022311011

 

valabil

45

Borosan

Constantin

49/AE, din 23.08.2021

clădiri

069725477

constantin.borosan@gmail.com

Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Energetică

 

constantin.borosan@tme.utm.md

valabil

46

Fusaru

Irina

54/AE, din 15.10.2021

clădiri

069957755

ifusaru@mail.ru

Î.C.S. "Premier Energy Distribution "SA

 

ifusaru@mail.ru

valabil

47

Chelmenciuc

Corina

55/AE, din 22.02.2022

clădiri

069060502

corina.chelmenciuc@tme.utm.md

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL

022208175

corina.chelmenciuc@ctsic.md

valabil

48

Țurcan

Victor

56/AE, din 30.03.2022

clădiri

069401645

victorturcan10@gmail.com

S.A. Drumuri Bălți

 

drumuribalti@inbox.ru

valabil

49

Rotari

Iulian

57/AE, din 30.03.2022

clădiri

068248347

iulian.rotari@ee.utm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei, FEIE

 

decanat@feie.utm.md

valabil

Nr.

Nume

Prenume

Data și numărul ordinului Agenției cu privire la calificare și înregistrare

Calificarea

Tel.

E-mail

Compania

Tel.

E-mail

Valabilitatea

1

Chipar

Victor

1/AE, din 01.12.2020

industrie

022606456/ 060136403

chiparvictor@gmail.com

ACGV ENERGOEXPERT SERVICE SRL

022606456/ 079660189

chiparvictor@yahoo.com

valabil

2

Codreanu

Constantin

2/AE, din 01.12.2020

industrie

022626889/ 069217025

codr_co@mail.ru/ constantin.codreanu77@gmail.com

ADD Tehnology

022311251

constantin.codreanu@addgrup.com

valabil

3

Covalenco

Nicolae

3/AE, din 01.12.2020

industrie

079479099

nikolayc@gmail.com

Societatea comercială "CND" SRL

079479099

nikolayc@gmail.com

valabil

4

Șveț

Olga

6/AE, din 01.12.2020

industrie

069021489

svetolgaiuri@gmail.com

S.A. "Termoelectrica"

 

svet.olga@termoelectrica.md

valabil

5

Guțu

Andrei

12/AE, din 10.12.2020

industrie

022476471/ 069061611

handrey@gmail.com

S.A. "Termoelectrica"

022436515

andrei.gutu@termoelectrica.md

valabil

6

Zaițev

Dimitrii

15/AE, din 23.12.2020

industrie

079469953

zaiats.acad@mail.ru

Institutul de Energetică MECC

022727040/ 022735382

 

valabil

7

Matrohin

Alexandr

16/AE, din 23.12.2020

industrie

078033337

amatrohin74@hotmail.com

Diolum SRL

 

alexandr.matrohin@diolum.eu

valabil

8

Ungureanu

Sergiu

17/AE, din 21.01.2021

industrie

022313832/ 069091921

sergiuungureanu22@gmail.com

SRL NovaService Mol

022313832

novaservice_mol@yahoo.com

valabil

9

Tîrșu

Mihai

18/AE, din 28.01.2021

industrie

022733694/ 079559591

tirsu.mihai@gmail.com

Institutul de Energetică

022735386/ 022735386

mihai.tirsu@energetica.md

valabil

10

Radilov

Tudor

21/AE, din 28.01.2021

industrie

026824195/ 069393262

radilov07@gmail.com

SRL "Progress Energy"

026829195

progres.energy.srl@gmail.com

valabil

11

Lupu

Mihai

22/AE, din 02.02.2021

industrie

079511744

mihu.lupu@gmail.com

Institutul de Energetică

022727040/ 022735382

mihu.lupu@gmail.com

valabil

12

Manole

Ghenadie

24/AE, din 02.02.2021

industrie

079101289

ghenadie.manole@gmail.com

SRL "Eventum Service"

022731644/ 079101289

ghenadie.manole@gmail.com

valabil

13

Păduraru

Ion

28/AE, din 15.02.2021

industrie

022435346/ 069330305

paduraru@moldelectrica.md

Î.S. "Moldelectrica"

022253359

cancelar@moldelecrica.md

valabil

14

Lomov

Oleg

33/AE, din 26.02.2021

industrie

069206603

oleglomov-92@mail.ru

S.A. "CET-Nord"

023153359

office@cet-nord.md

valabil

15

Guțu

Daniel

37/AE, din 29.03.2021

industrie

069110878

united.brands11@mail.ru

SRL "Termostal Imax"

022744334

 

valabil

16

Isacov

Denis

40/AE, din 20.04.2021

industrie

022479423/ 069911211

denis_isacov@mail.ru

S.A. "Termoelectrica"

022813562

 

valabil

17

Colun

Valerian

48/AE, din 10.08.2021

industrie

079442826

valerian.colun@gmail.com/ valerian.colun@aee.md

Agenția pentru Eficiență Energetică

022311011

 

valabil

18

Fusaru

Irina

54/AE, din 15.10.2021

industrie

069957755

ifusaru@mail.ru

Î.C.S. "Premier Energy Distribution "SA

 

ifusaru@mail.ru

valabil

Nr.

Nume

Prenume

Data și numărul ordinului Agenției cu privire la calificare și înregistrare

Calificarea

Tel.

E-mail

Compania

Tel.

E-mail

Valabilitatea

1

Chipar

Victor

1/AE, din 01.12.2020

clădiri

022606456/ 060136403

chiparvictor@gmail.com

ACGV ENERGOEXPERT SERVICE SRL

022606456/ 079660189

chiparvictor@gmail.com

valabil

2

Șveț

Olga

6/AE, din 01.12.2020

clădiri

069021489

svetolgaiuri@gmail.com

S.A. "Termoelectrica"

 

svet.olga@termoelectrica.md

valabil

3

Guțu

Andrei

12/AE, din 10.12.2020

clădiri

022476471/ 069061611

handrey@gmail.com

S.A. "Termoelectrica"

022436515

andrei.gutu@termoelectrica.md

valabil

4

Zaițev

Dimitrii

15/AE, din 23.12.2020

clădiri

079469953

zaiats.acad@mail.ru

Institutul de Energetică MECC

022727040/ 022735382

 

valabil

5

Matrohin

Alexandr

16/AE, din 23.12.2020

clădiri

078033337

amatrohin74@hotmail.com

Diolum SRL

 

alexandr.matrohin@diolum.eu

valabil

6

Ungureanu

Sergiu

17/AE, din 21.01.2021

clădiri

022313832/ 069091921

sergiuungureanu22@gmail.com

SRL NovaService Mol

022313832

novaservice_mol@yahoo.com

valabil

7

Tîrșu

Mihai

18/AE, din 28.01.2021

clădiri

022733694/ 079559591

tirsu.mihai@gmail.com

Institutul de Energetică

022735386/ 022735386

mihai.tirsu@energetica.md

valabil

8

Radilov

Tudor

21/AE, din 28.01.2021

clădiri

026824195/ 069393262

radilov07@gmail.com

SRL "Progress Energy"

026829195

progres.energy.srl@gmail.com

valabil

9

Lupu

Mihai

22/AE, din 02.02.2021

clădiri

079511744

mihu.lupu@gmail.com

Institutul de Energetică

022727040/ 022735382

mihu.lupu@gmail.com

valabil

10

Manole

Ghenadie

24/AE, din 02.02.2021

clădiri

079101289

ghenadie.manole@gmail.com

SRL "Eventum Service"

022731644/ 079101289

ghenadie.manole@gmail.com

valabil

11

Păduraru

Ion

28/AE, din 15.02.2021

clădiri

022435346/ 069330305

paduraru@moldelectrica.md

Î.S. "Moldelectrica"

022253359

cancelar@moldelecrica.md

valabil

12

Lomov

Oleg

33/AE, din 26.02.2021

clădiri

069206603

oleglomov-92@mail.ru

S.A. "CET-Nord"

023153359

office@cet-nord.md

valabil