dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Viziunea strategică în domeniul transporturilor, discutată la MIDR în cadrul sesiunii de consultări publice

noiembrie 17, 2023 | #transport

Prioritățile celor patru segmente de transport – rutier, feroviar, aerian și naval au fost puse în discuție în cadrul unei sesiuni de consultări publice pe marginea propunerilor la proiectul Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026 și la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024. 

Politicile în domeniu pentru următorii trei ani sunt orientate spre creșterea mobilității cetățenilor prin sisteme de transport eficiente, durabile și sigure. În acest sens, sunt preconizate mai multe acțiuni pentru toate modurile de transport, printre care:

  • reînnoirea parcului auto pentru transportul de persoane prin servicii regulate;

  • majorarea cu 2000 de vagoane marfare a parcului de vagoane;

  • reabilitarea a 233 de km de cale ferată a tronsonului Bender – Căușeni – Basarabeasca – Etulia – Giurgiulești;

  • repararea a 128 de km de cale ferată a tronsonului Vălcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Căinari;

  • elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea portului Giurgiulești și construcția unui port uscat etc.

Pe termen scurt, obiectivele strategice în sectorul transporturilor urmăresc perfecționarea cadrului normativ intern și transpunerea legislației UE în legislația națională.

Astfel, în domeniul transportului rutier acțiunile prioritare se referă la modificarea Codului transporturilor rutiere; crearea și funcționarea platformelor digitale „e-Bilet”, „Monitorizare GPS” și „Autotest” etc.; aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje și a Regulamentului cu privire la autogări; aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate și a Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de autogară, dar și pentru serviciile prestate de ANTA etc.

În domeniul transportului feroviar acțiunile principale vor fi axate pe creșterea competitivității transportului feroviar și a siguranței feroviare; implementarea practicilor europene privind interoperabilitatea sistemului feroviar; aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare; aprobarea regulilor de alocare a capacității de infrastructură etc.

Prioritățile în domeniul transportului aerian vizează transpunerea legislației UE în legislația națională, în special, ce ține de navigația aeriană; inițierea negocierilor și semnarea Acordului de consultanță privind dezvoltarea Aeroportului Internațional Chișinău; semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernele Islandei și al Regiunii Administrative speciale Hong Kong privind serviciile aeriene; modificarea Codului aerian al Republicii Moldova; aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către aeronavele civile și de stat; aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană etc.

În domeniul transportului naval obiectivele principale sunt orientate spre îmbunătățirea cadrului legislativ și transpunerea legislației UE în legislația națională în scopul facilitării accesului la profesia transportator de mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și internațional; recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare; aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la respectarea obligațiilor statului port; aprobarea regulilor de navigație pe căile navigabile interioare ale fluviului Dunărea și pe căile navigabile interioare ale Republici Moldova etc.