dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Prioritățile de dezvoltare a domeniului energetic pe termen scurt și mediu, discutate în cadrul consultărilor publice

ianuarie 18, 2023 | #energie

Domeniul energetic va continua să fie fortificat în următorii trei ani. Astăzi au fost discutate prioritățile de politici în domeniu, propuse spre realizare, în perspectivă imediată și medie, în cadrul unei sesiuni de consultări publice cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai mediului de afaceri. 

 

Discuțiile au loc în contextul elaborării propunerilor la proiectul Planului Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2023-2025 și la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2023, în domeniile de activitate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Secretarul de stat în domeniul energetic, Constantin Borosan, a prezentat direcțiile de dezvoltare ale domeniului, pentru următorii trei ani, dar și pentru anul curent, propuse pentru PND și PAG. 

5 acțiuni principale urmează să fie implementate în perioada 2023-2025, și anume:
• consolidarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu acquis-ul comunitar;
• creșterea nivelului de securitate în aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;
• dezvoltarea sectorului electroenergetic prin diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie electrică; 
• promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă;
• dezvoltarea sectorului termoenergetic prin modernizarea și eficientizarea sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a mun. Chișinău și mun. Bălți. 

Constantin Borosan  a menționat că în baza priorităților expuse, pentru anul 2023, sunt planificate 27 de acțiuni propuse în PAG. Acestea sunt structurate pe proiecte investiționale de infrastructură energetică, transpunerea legislației UE în legislația națională și consolidarea capacităților instituționale în domeniul de profil al MIDR. 

Astfel, printre acțiunile propuse au fost evidențiate construcția liniei electrice aeriene 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău și a liniei electrice aeriene Bălți-Suceava 400 kV; îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice de menire socială; crearea cadrului normativ pentru implementarea sistemului informațional de management energetic; construcția centralelor electrice noi cu capacități instalate mai mari de 20 MW; ajustarea Legii cu privire la promovarea energiei regenerabile, a Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic etc.

Totodată, secretarul de stat a subliniat că pe partea strategică, ministerul își propune elaborarea a două documente de politici - Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030, cu viziune spre 2050 și Planul național integrat privind Energia și Clima.

La final, Constantin Borosan a mulțumit participanților pentru discuțiile productive și pentru propunerile lansate, accentuând că propunerile de acțiuni pentru domeniul energetic vor fi recepționate până la data de 24 ianuarie curent.