dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Obiectivele strategice ale MIDR în domeniul transporturilor, discutate în cadrul unei sesiuni de consultări publice

ianuarie 24, 2023 | #transport

Un sector performant al transporturilor reprezintă viziunea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în domeniul politicii de transporturi. Aceasta va determina direcțiile prioritare ale domeniului și în următorii trei ani, dar și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice în anul curent.

 

Prioritățile celor 4 segmente de transport: rutier, feroviar, aerian și naval, au fost puse în discuție în cadrul unei sesiuni de consultări publice pe marginea propunerilor la proiectul Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. 

Secretarul de stat în domeniul transporturi, Mircea Păscăluță a menționat că politicile în domeniu, în perspectiva următorilor ani, vor reglementa aspecte punctuale importante pentru toate modurile de transport, printre care:

- reînnoirea parcului de auto pentru transportul de persoane prin servicii regulate;
- revizuirea principiilor de formare a programelor de transport rutier în trafic național;
-  creșterea competitivității transportului feroviar;
- dezvoltarea transportului aerian, atât de pasageri, cât și cargo;
- dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transportului naval etc.

Pentru anul în curs, prioritățile în sectorul transporturilor sunt axate pe perfecţionarea cadrului normativ intern și transpunerea legislației UE, susținerea operatorilor de transport și digitalizarea serviciilor, reforma feroviară, implementarea proiectelor de infrastructură feroviară, dezvoltarea infrastructurii aeriene și planuri investiționale etc.

Astfel, în domeniul transportului rutier obiectivele prioritare se referă la modificarea Codului transporturilor rutiere; aprobarea Programului național de reînnoire a parcului de autobuze/autocare; crearea și funcționarea platformelor digitale „e-Bilet”, „Monitorizare GPS” și „Autotest” etc. La fel, prioritară în acest an este și elaborarea Planului de acțiuni comun între Republica Moldova și Comunitatea Transporturilor.

În domeniul transportului feroviar acțiunile principale vor fi axate pe reformarea sectorului feroviar, în acest sens fiind planificate aprobarea regulamentelor privind serviciile publice de transport feroviar de călători și privind drepturile și obligațiile călătorilor în transportul feroviar, elaborarea și aprobarea Regulilor de alocare a capacității de infrastructură, reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni cu subdiviziuni interne, separate și funcționale. Alte acțiuni importante se referă la reabilitarea tronsonului de cale ferată Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, elaborarea documentației de proiect privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești și inițierea negocierilor privind finanțarea lucrărilor de reabilitare a acestuia etc. De asemenea, în acest an, urmează să fie valorificat suportul financiar parvenit pe platforma Solidarity Lines, pentru reparația curentă a tronsonului de cale ferată Vălcineț – Bălți – Ungheni.

Prioritățile în domeniul transportului aerian vizează modificarea Codului aerian al Republicii Moldova, efectuarea analizei de dezvoltare a Aeroportului Internațional Mărculești, atragerea a cel puțin unei companii aeriene low-cost pe piața aeronautică a Republicii Moldova etc.

În domeniul transportului naval obiectivul prioritar ține de îmbunătățirea cadrului legislativ și transpunerea legislației UE în legislația națională pentru a perfecționa mecanismul de înregistrare/notificare a navelor, a exploata în siguranță navele de navigație interioară înregistrate sub pavilion național, a implementa cerințele privind securitatea portuară și a navelor împotriva acțiunilor ilicite etc.