dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Obiectivele de dezvoltare pentru 2023-2025 în domeniul infrastructurii de comunicații, prezentate în cadrul unei sesiuni de consultări publice la MIDR

ianuarie 24, 2023 | #infrastructura-de-comunicatii

Prioritățile de politici publice în domeniul infrastructurii de comunicații au fost discutate în cadrul unei noi runde, de consultări publice desfășurată de MIDR cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai mediului de afaceri. Discuțiile se desfășoară în contextul elaborării propunerilor la proiectul Planului Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2023-2025 și la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2023, în domeniile de activitate ale MIDR.

În cadrul ședinței, prezidată de secretarul general, Lilia Dabija, au fost evidențiate trei direcții prioritare care vor sta la baza dezvoltării domeniului, în următorii trei ani, și anume:

  •  comunicații electronice;

  •  comunicații poștale;

  •  serviciul național unic pentru apelurile de urgență.

Astfel, Lilia Dabija a specificat că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune să lucreze în anul 2023 la mai multe politici, care vor asigura accesul universal la internet și la servicii electronice prin armonizarea cadrului normativ cu normele legale al UE, instituit prin Codul european al comunicațiilor electronice. Acțiunea prevede racordarea setului de servicii incluse în Serviciul Universal, crearea bazei legale pentru implementarea eurotarifelor de roaming cu statele UE, dar și gestionarea mai flexibilă și eficientă a spectrului radio.

Un obiectiv prioritar este implementarea la nivel național a modificărilor la actele Uniunii Poștale Universale (UPU), aprobate la cel de-al 27-lea Congres al UPU din Abidjan. Acțiunea va asigura libertatea tranzitului trimiterilor poștale, posibilitatea de a efectua schimbul de poștă şi decontările respective cu toate țările lumii, organizarea şi exploatarea serviciilor internaționale financiare, implementarea serviciilor poștale electronice și asistența tehnică privind promovarea noilor tehnologii poștale.

Totodată, secretarul general a menționat și despre alte acțiuni importante prevăzute în PAG 2023 care se referă la îmbunătățirea cadrului normativ, precum aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale ce prevede transpunerea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, care va contribui nemijlocit la reducerea barierelor pe care le întâmpină consumatorii și comercianții online la prestarea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete.

De asemenea, un obiectiv prioritar pentru anul curent este demararea discuțiilor cu autoritățile UE privind diminuarea tarifelor de roaming dintre operatorii din Republica Moldova și cei din Uniunea Europeana, la nivelul tarifelor reglementate în UE.

La final, Lilia Dabija a apreciat implicarea participanților în cadrul discuțiilor, precizând că propunerile de acțiuni pentru domeniul infrastructuri de comunicații vor fi recepționate până la data de 24 ianuarie curent.