dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Grupul de lucru sectorial pentru descentralizare în domeniul infrastructurii locale și patrimoniu s-a întrunit într-o ședință de lucru la MIDR

ianuarie 20, 2023 | #MIDR

La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a avut loc prima ședință a Grupului de lucru sectorial pentru descentralizare în domeniul infrastructurii locale și patrimoniu, prezidată de vicepremierul Andrei Spînu. Discuțiile au fost axate pe prioritățile de activitate în perioada următoare, în domeniile de intervenție ale MIDR.
 

 

Pentru domeniul construcții și urbanism, subiectele examinate s-au referit la oportunitățile de emitere a certificatului de urbanism și a autorizației de construcție pentru obiectele de importanță națională de către o entitate a administrației publice centrale cu atribuții funcționale în domeniul de profil, dar și consolidarea capacităților și creșterea calificării pe acest segment. La fel, au fost analizate propunerile privind asigurarea tuturor localităților cu planuri urbanistice și elaborarea unui Program național în acest scop.

În domeniul infrastructurii drumurilor, accentele au fost puse pe necesitatea modificării cadrului normativ conex etapelor de construcție a obiectivelor de infrastructură rutieră, în scopul reducerii duratei de obținere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Totodată, s-a discutat despre includerea reprezentanților Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM)  în Consiliul Fondului rutier, dar și despre revizuirea mecanismului de calculare a taxelor pentru folosirea drumurilor și de alocare a resurselor bănești pentru infrastructura drumurilor locale.

În ceea ce privește domeniul transporturi, s-a discutat despre rutele de transport de pasageri și rolul APL, relația APL cu agenții economici din domeniul transporturilor, instituirea și gestionarea rutelor, orarul acestora și altele. 

Relația APL cu întreprinderile din sectorul energetic a fost subiectul discuțiilor în domeniul energetic. În acest sens, s-a făcut referință la proprietatea asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele/ instalațiile întreprinderilor respective, scutirile de la plata pentru folosință și alte taxe, precum și drepturile APL de a folosi în interes public general obiectele amplasate pe proprietatea acestora (în baza principiului de reciprocitate). De asemenea, s-a discutat despre eficiența energetică și modalitățile de stimulare și facilitare a accesului la proiecte și finanțări. 

În încheiere, membrii Grupului de lucru au convenit asupra desfășurării următoarei ședințe, în luna martie curent, cu organizarea unor sesiuni de lucru intermediare, pe subiecte de interes, în particular, discuții referitoare la proiectul de lege privind modificarea Codului transporturilor rutiere și proiectul de lege privind Codul urbanismului și construcțiilor. Totodată, la final, au fost desemnate și candidaturile pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar ale grupului.