dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Direcțiile prioritare de dezvoltare a domeniului construcții și urbanism, prezentate în cadrul unei sesiuni de consultări publice la MIDR

ianuarie 19, 2023 | #constructii-si-urbanism

Viziunea strategică și obiectivele de dezvoltare pe termen mediu și scurt în domeniul urbanism, construcții și locuințe au fost discutate în cadrul unei ședințe de consultări publice cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai mediului de afaceri. Acțiunile analizate se vor regăsi în Planul Național de Dezvoltare (PND) 2023-2025 și în Planul de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2023.

 

Dezvoltarea bazei normative, îmbunătățirea condițiilor de locuit și sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și sistemelor critice sunt direcțiile prioritare de dezvoltare a domeniului în următorii trei ani.

În cadrul ședinței, secretarul de stat în domeniul construcții și urbanism, Veaceslav Șipitca, a subliniat că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune să adopte în anul 2023 mai multe politici prin care va fi revizuit cadrul normativ și instituțional pentru eliminarea barierelor birocratice în obținerea actelor permisive în construcții, dar și dezvoltat sistemul de documente normative în construcții și armonizat cu cel european.

Un obiectiv prioritar pentru anul curent este adoptarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor care va stabili cadrul legal unitar pentru amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea și executarea lucrărilor de proiectare și de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și a produselor pentru construcții.

Alte acțiuni importante prevăzute în PAG 2023 vizează inițierea elaborării secțiunilor specializate a Planului național de amenajare a teritoriului – apă și sanitație și infrastructura rutieră, feroviară, aeriană și navală; crearea Fondului național pentru dezvoltarea sistemului de documente normative în construcții; semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru lansarea fazei a III-a a Proiectului de asigurare cu locuințe sociale; instituirea Oficiului amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe și altele.

Precizăm că propunerile la proiectul Planului Național de Dezvoltare 2023-2025 și la cel al Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 vor continua să fie recepționate până la data de 24 ianuarie curent.