dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Consultări publice la MIDR: sectorul infrastructurii rutiere va continua să fie dezvoltat

noiembrie 15, 2023 | #MIDR

Astăzi, a fost dat startul primei runde de dezbateri publice pe marginea propunerilor la proiectele Planului Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2024-2026 și Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2024, în domeniile de activitate ale ministerului.

Prima sesiune de consultări a fost dedicată domeniului infrastructurii transportului rutier, care a întrunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai mediului de afaceri. Ședința a fost prezidată de secretarul de stat în domeniu, Nicolai Mîndra, precum și alți responsabili din cadrul ministrului. 

Asigurarea infrastructurii de transporturi calitativă și sigură în vederea integrării în rețeaua europeană de transport reprezintă un obiectiv prioritar pentru domeniul infrastructurii rutiere în perioada 2024-2026.

În acest sens, secretarul de stat a punctat câteva acțiuni primordiale pentru realizarea scopului propus, cum ar fi: 

  • Reabilitarea, modernizarea și construcția drumurilor de acces către poduri și a Posturilor Vamale (5 drumuri de acces, estimativ 16 km);

  • Diminuarea cu 15% a drumurilor publice „rele” și „foarte rele”;

  • Creșterea cu 8% a drumurilor naționale îmbunătățite și transferate la categoria de drumuri în stare „bună” și „foarte bună”, aproximativ 450 km;

  • Diminuarea în anul 2026 a numărului de accidente rutiere cu 10% în comparație cu anul 2023;

  • Elaborarea studiului de fezabilitate „Construirea autostrăzii Chișinău-Iași-Odesa ”.

Printre acțiunile importante planificate în PAG pentru anul 2024, se numără aprobarea mai multor hotărâri de Guvern, dar și modificări la unele acte legislative, care vor contribui la creșterea siguranței rutiere, fortificarea capacităților de administrare a rețelei de drumuri naționale, atragerea resurselor financiare suplimentare, necesare pentru reabilitarea în continuare a drumurilor locale, sporirea conexiunii rețelelor de transport național la rețeaua europeană TEN-T etc. Acestea se referă la:

  • aprobarea Regulamentului cu privire la analiza de impact asupra siguranței rutiere și operațiunea de audit în domeniul siguranței rutiere; 

  • aprobarea Regulamentului cu privire la inspecțiile în materie de siguranță rutieră și a Regulamentului cu privire la clasificarea siguranței rețelei de drumuri; 

  • aprobarea Programului național de siguranță rutieră și a Programului privind implementarea Strategiei de mobilitate 2030; 

  • aprobarea hotărârii de Guvern privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T) etc. 

La final, secretarul general al MIDR Angela Țurcanu a mulțumit participanților pentru discuții și propuneri, menționând că acestea vor fi analizate și luate în considerare la dezvoltarea sectorului infrastructurii rutiere.