dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

Calitatea verificării și expertizei tehnice a proiectelor și construcțiilor va fi îmbunătățită

noiembrie 16, 2022 | #constructii-si-urbanism

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, modificări la Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a acestora.
 

 

Modificările sunt determinate de necesitatea perfecționării anumitor prevederi ale Regulamentului, care vizează îmbunătățirea stării construcțiilor conform prescripțiilor tehnice, reducerea gradului de risc al construcțiilor în urma intervențiilor care au loc la construcțiile existente și respectarea exigențelor esențiale prevăzute de Legea privind calitatea în construcții.

Astfel, proiectul reglementează următoarele aspecte:

● gestionarea procesului de supraveghere și dirijare a activităților privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor de către o autoritate abilitată;
● asigurarea prezentării proiectelor la verificare/ expertizare de către proprietari/ investitori și soluționarea de către proiectanți a neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați;
● operarea modificărilor în documentația de proiect și deviz în cazul în care, după eliberarea certificatului de urbanism, sunt aprobate documente normative noi sau se aduc modificări celor existente;
● expertizarea generală, în mod obligatoriu, a proiectelor de interes național, de importanță deosebită, a proiectelor elaborate în baza condițiilor tehnice speciale, precum și a proiectelor elaborate în străinătate;
● eliminarea riscului de abuz în procesul de verificare/expertizare a proiectelor și construcțiilor etc.

Noile modificări vor contribui la sporirea calității verificărilor și expertizelor tehnice ale proiectelor și construcțiilor, înlăturarea impedimentelor întâmpinate de proprietarii și utilizatorii construcțiilor în procesul de verificare a proiectelor și expertizare tehnică a construcțiilor existente și a obiectivelor în curs de construcție/ renovare, îmbunătățirea calității serviciilor prestate în domeniu. 

În acest fel va fi eliminată concurența neloială în procesul de verificare/expertizare și se va permite mai multor categorii de utilizatori și proprietari de construcții să solicite verificarea proiectelor și expertiza tehnică calificată a construcțiilor.

Proiectul poate fi consultat aici