dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Noutăți

A N U N Ț privind lansarea etapei IV „Depunerea Cererilor de finanțare” în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

februarie 20, 2023 | #dezvoltare-regionala

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, începând cu data de 20 februarie 2023, se dă startul etapei IV – „Depunerea Cererilor de finanțare” în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, lansat în luna noiembrie 2022, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la următoarele măsuri de intervenție:

  • Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate urbană;

  • Măsura 2.2 Competitivitatea și susținerea activităților economice;

  • Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice.

 
Sunt eligibili pentru a depune Cererile de finanțare aplicanții ai căror Note conceptuale au promovat etapa respectivă.
 
Termenul limită de depunere a Cererilor complete de finanțare: 21 martie 2023, ora 17.00. 
 
Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.
 
Dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi depuse personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, bir. 229.
 
Persoana responsabilă: Lungul Denis / Telefon 022 250 532 / E-mail: denis.lungul@midr.gov.md.