Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative.

Portofoliu

Noutăți