dopomoga.gov.md ­čĹł
DONEAZ─é AICI PENTRU REFUGIA╚ÜII DIN UCRAINA ÔÇó DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE ÔÇó đčđ×đľđĽđáđóđĺđúđÖđóđĽ đóđúđó đöđŤđ» đĹđćđľđĽđŁđŽđćđĺ đŚ đúđÜđáđÉđçđŁđś

General list of external assistance projects

No.

Project name

Beneficiary

Implementation period

Project value

Donor/ development partner

ENERGETIC

1.

Proiectul de Îmbun─ât─â╚Ťire a Eficien╚Ťei Sistemului de Alimentare Centralizat─â cu Energie Termic─â (SACET - II)

Ministerul Economiei ╚Öi Infrastructurii (Beneficiar final S.A. „Termoelectrica”)

2021 - 2025

92,0 mln. EURO

Banca Mondial─â BIRD

2.

Proiectul „Program Inova╚Ťional „Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici ╚Öi mijlocii ╚Öi Start-ups”

Impact na╚Ťional; IMM

2019 – 2021 (urmeaz─â a fi extins)

6,0 mln. EURO

UNIDO, GEF, Guvernul RM (prin contribu╚Ťia oferit─â de Guvernul PR Chineze)

3.

Prooiectul „Energie solar─â în Republica Moldova (Parcul Fotovoltaic Criuleni)”

Rl. Criuleni

2019 - 2021

29 mln. RMB (yuan)

Republica Popular─â Chinez─â /Ministerul Comer╚Ťului

4.

Reabilitarea re╚Ťelelor de transport a electrice Moldelectrica preferen╚Ťial)

Î.S. Moldelectrica

2014-2021 (urmeaz─â a fi extins pân─â la sfîr╚Öitul anului 2022)

39,3 mln. EURO

BERD, BEI, EU (NIF)

5.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului B─âl╚Ťi (S.A. CET-Nord)"

S.A. CET-Nord

2015 - 2021

10,74 mln. EURO

BERD, E5P

6.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului B─âl╚Ťi (S.A. CET-Nord)" - Faza II

S.A. CET-Nord

2022-2025

11,5 mln. EURO (proiect investi╚Ťional) + 5,5 mln. EURO (decontarea datoriei fa╚Ť─â de S.A. „Moldovagaz” BERD

BERD, E5P

7.

Programul proiecte demonstrative (SUDEP) pentru durabile urbane

Autorit─â╚Ťile publice locale

2014 - 2022

2,0 mln. EURO

Uniunea Europeana

8.

Interconectarea Sistemelor Electroenergetice ale Republicii Moldova ╚Öi României (LEA 400 kV Vulc─âne╚Öti- Chi╚Öin─âu ╚Öi Sta╚Ťia BtB)

Î.S. Moldelectrica

2019 - 2024

261 mln. EURO

BERD, BEI, Banca Mondial─â, FIV UE

9.

Suport pentru modernizarea sectorului energetic din Republica Moldova (STARS)

Ministerul Economiei și Infrastructurii

2017-08.2021 (a fost încheiat în luna august 2021, f─âr─â a fi prelungit)

2 060 800 EURO

Uniunea European─â (Delega╚Ťia Uniunii Europene în Moldova)

10.

Orașe verzi durabile pentru Moldova

Autorit─â╚Ťile publice locale, Prim─âria municipiului Chi╚Öin─âu

2018-2022

2 838 140 USD

PNUD Moldova

11.

EU4Energy Program, faza I (Încheiat)

╚Ü─ârile PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

2016 - 2021

21,0 mln. EURO

Uniunea European─â

12.

EU4Energy Program Faza II

Țările PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

2021 - 2024

8,5 mln. EURO

Uniunea European─â

13.

Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt a Uniunii Europene 2019 - 2021

Autorit─â╚Ťi publice centrale

2019-2021 (extins pân─â în 2022)

-

Uniunea European─â

CONSTRUCȚII

1.

Proiectul de construc╚Ťie a locuin╚Ťelor pentru p─âturile socialmente vulnerabile, Faza II

Republica Moldova în baza Acordului Cadru de împrumut, ratificat prin Legea No. 182 din 11.07.2012. Beneficiary final - APL II, participante în Proiect, în baza contractelor de recreditare cu Ministerul Finan╚Ťelor, numite sub- proiecte ╚Öi Acordului de cooperare dintre APL ╚Öi Unitatea de implementare a Proiectului, Faza II.

2013-2022

13 400 000 EUR) – de la BDCE; 7 865 966 EURO – de la APL II; Costul total al Proiectului – 21 265 966 EURO

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)

2.

Proiectul de asisten╚Ť─â tehnic─â pentru elaborarea studiului de fezabilitate ╚Öi preg─âtire a Proiectului de locuin╚Ťe sociale, Faza III

Republica Moldova prin intermediul Ministerului Infrastructurii ╚Öi Dezvolt─ârii Regionale în baza Agrementului de grant.

01.12.2021- 31.07.2022

49 000 EURO

Donatorul Spaniol din Contul de Coeziune Social─â prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII

1.

Proiectul „Migrarea sistemelor IPS ╚Öi CDS la ultimele versiuni”, finan╚Ťat din Fondul pentru ameliorarea calit─â╚Ťii serviciului FAQS al Uniunii Po╚Ötale Universale (UPU)

Î.S. Po╚Öta Moldovei

2020-2021 În derulare

116 000 USD

Uniunea Poștală Universală

2.

Proiectul „Ameliorarea transport─ârii po╚Ötei ╚Öi optimizarea rutelor po╚Ötale na╚Ťionale”, finan╚Ťat din Fondul ameliorarea calit─â╚Ťii serviciului FAQS al Uniunii Po╚Ötale Universale (UPU)

Î.S. Po╚Öta Moldovei

2020-2022

150 000 USD

Uniunea Poștală Universală

3.

Proiectul „Sprijin pentru instituirea sistemului unic de urgen╚Ť─â 112 în Republica Moldova”, conform Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România - Republica Moldova

Serviciul Na╚Ťional Unic pentru Apelurile de Urgen╚Ť─â 112

Mai-Decembrie 2022

50 000 EURO

România

TRANSPORTURI

TRANSPORT AERIAN

1.

Acordul privind sprijinul în implementarea aspectelor ╚Öi ac╚Ťiunilor legate de gestionarea spa╚Ťiului aerian pentru abordarea noilor tehnologii în ATM / ANS

Autoritatea Aeronautic─â Civil─â din Moldova

2019-2021 în derulare

-

EUROCONTROL

2.

Programul de cooperare tehnic─â între Direction Génerale de l'Aviation Civile of France ╚Öi Autoritatea Aeronautic─â Civila a Republicii Moldova

Autoritatea Aeronautic─â Civil─â din Moldova

2018-2021 în derulare

-

Direction Génerale de l'Aviation Civile/ Republica Francez─â/ AAC M

3.

Protocol de cooperate între Autoritatea Aeronautic─â Civil─â Român─â ╚Öi Autoritatea Aeronautic─â Civil─â a Republicii Moldova

Autoritatea Aeronautic─â Civil─â din Moldova

Perioad─â nedeterminat─â

-

AAC R/ AAC M

4.

Cooperare între Lithuanian Transport Safety Administration ╚Öi Autoritatea Aeronautic─â Civil─â a Republicii Moldova

Autoritatea Aeronautic─â Civil─â din Moldova Autoritatea Na╚Ťional─â Transport AutoANTA Î.S. Calea Ferat─â din Moldova

August- septembrie 2021 neini╚Ťiat

-

LTSA/ AAC M

5.

Asisten╚Ť─â în remedierea observa╚Ťiilor CE ╚Öi excluderea din lista de siguran╚Ť─â

Autoritatea Aeronautic─â Civil─â din Moldova

2021- 2022 în derulare

-

Comisia European─â

TRANSPORT RUTIER

6.

Proiectul de asisten╚Ť─â tehnic─â ╚Öi sprijin pentru dezvoltarea capacit─â╚Ťilor ANTA

Autoritatea Na╚Ťional─â Transport Auto

2019 – 2020 în derulare

126 mii USD

Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova

TRANSPORT NAVAL

7.

Dezvoltarea capacit─â╚Ťilor pentru statele riverane M─ârii Negre ╚Öi M─ârii Caspice

Ministerul Economiei ╚Öi Infrastructurii ╚Öi Agen╚Ťia a Republicii precum ╚Öi similare din Naval─â Moldova, institu╚Ťiile (Azerbaidjan, Georgia, Iran, Kazahstan, Ucraina, Turcia ╚Öi Turkmenistan)

48 luni de la 01.02.2017 pîn─â la 31.01.2021 în derulare

4,0 mln. EURO

Uniunea European─â

TRANSPORT FEROVIAR

8.

Restructurarea Căilor Ferate Moldovenești

Î.S. „Calea Ferat─â din Moldova”

14.11.2014- 31.12.2025

156 750 mln. EURO BERD/ 76 mln. EURO (credit) 0,25 mln. EURO (grant)/ BEI 74 mln. EURO (credit)/ FIV Fondul de Investi╚Ťii pentru Vecin─âtate = 5 mln. EURO (grant)/ Asisten╚Ť─â tehnic─â BERD = 1,5 mln. EURO (grant)

BERD, BEI, FIV

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.

R1 Chi╚Öin─âu – Ungheni – Sculeni, km 6+446 – km 24+050

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

08.07.2014- 20.11.2016

23 111 340.27 EURO

BEI

2.

R1 Chi╚Öin─âu – Ungheni – Sculeni, km 24+050 – km 68+250

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

30.07.2014- 18.11.2016

27 088 492.81 EURO

BEI

3.

R1 Chi╚Öin─âu – Ungheni – Sculeni, km 96+200 – km 103+913

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

30.07.2014- 03.12.2016

10 730 899.4 EURO

CE FIV

4.

R1 Chi╚Öin─âu – Ungheni – Sculeni, km 74+177 – km 96+200

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

07.11.2014- 06.11.2016

15 065 241.04 EURO

BERD

5.

R33 Hînce╚Öti – L─âpu╚Öna – M1, km 0+000 – km 37+200

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

03.11.2014- 02.11.2016

18 772 996.0 EURO

BERD

6.

R16 B─âl╚Ťi – F─âle╚Öti – Sculeni, 1 sect. km 4+800 – km 30+270; 2 sect. km 30+270 – km 59+480

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

05.02.2016- 04.02.2019

50 599 020.54 EURO

BEI

7.

R1 ocolirea Bahmut, km 68+250 – km 74+177

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

10.05.2018- 09.05.2021

5 325 090.37 EURO

CE FIV

8.

M3 Porumbrei – Cimi╚Ölia km 0+000 – km 19+010

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019 - 2022

29 903 744.46 EURO

BEI

9.

M3 ocolirea Comrat, km 0+000 – km 18+263

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019 - 2022

29 497 220.74 EURO

BEI

10.

M3 Chi╚Öin─âu – Giurgiule╚Öti, km 96+800 – km 122+800; km 122+800 – km 151+200; km 151+200 – km 171+290; km 179+650 – km 190+750.

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2022

29 932 873.89 EURO

BERD

11.

Construc╚Ťia drumului de ocolire M3 Slobozia Mare km 0+000 – km 18+290

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019 - 2022

18 284 398.77 EURO

BERD

12.

Reabilitarea drumului M2 – ocolirea Mun. Chisinau, km 0+000 –km 6+550

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019 - 2021

9 917 975.17 EURO

BEI

13.

Reabilitarea drumului R6 Chisinau-Orhei-Balti 1 sect: km 99+530 – km 111+230 2 sect: km 76+700 – km 94+700 ╚Öi podul de la km 72+944

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2022

36 003 933.09 EURO

BERD

14.

Reabilitarea drumului R34 Hînce╚Öti – Leova – Cahul, km 0+000 – km 83+000

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

24.08.2020 - 25.02.2023

56 495 268.42

BERD

15.

Supervision of Construction Works on R1 Bahmut bypass, km 68+250 – km 74+177 / Rendel Limited (UK)

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

10.05.2018- 09.05.2021

1 323 100.0 EURO

CE FIV

16.

Supervision of Construction Works on R1 Chi╚Öin─âu – Ungheni – Sculeni, km 6+446 – km 24+050, km 24+050 – km 68+250, km 74+177 – km 96+200 WSP Group SRL in association with Tecnic Consulting Engineering Romania

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

08.07.2014- 20.11.2016

5 444 220.99 EURO

BEI

17.

Supervision of Construction Works on R33 Hînce╚Öti – L─âpu╚Öna – M1, km 0+000 – km 37+200 / SPEA Engineering Spa (Italy)

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

03.11.2014- 02.11.2016

2 312 850.0 EURO

BERD

18.

Supervision of Construction Works on R1 Chi╚Öin─âu – Ungheni – Sculeni, km 74+177 – km 96+200/ SPEA Engineering Spa (Italy)

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

07.11.2014- 06.11.2016

2 144 208.0 EURO

BERD

19.

Supervision of Construction Works on R16 B─âl╚Ťi – F─âle╚Öti – Sculeni, 1 sect. km 4+800 – km 30+270; 2 sect. km 30+270 – km 59+480/ Louis Berger (France)

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

05.02.2016- 04.02.2019

2 999 176.0 EURO

BEI

20.

Supervision of Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km. 96+800 – km. 171+290 and km. 179+650 – km. 190 + 750 / EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. in association with EPTISA Romania S.R.L. and TEMELSU International Engineering Services Inc.

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2022

2 431 150.0 EURO

BERD

21.

Supervision of Rehabilitation of M3 Porumbrei – Cimi╚Ölia km 0+000 – km 19+010 and M3 ocolirea Comrat, km 0+000 – km 18+263 / EPTISA Romania S.R.L. in association with EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. and TEMELSU International Engineering Services Inc.

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2022

3 053 700.0 EURO

BEI

22.

Supervision of Rehabilitation of M3 Slobozia Mare km 0+000 – km 18+290 / IRD Engineering SRL

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2022

2 200 000.0 EURO

BERD

23.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 11, Contractul 2: LRIP/W3/02: L314 Drum de ocolire a S. Izbi╚Öte, km 15+390 – km 19+810 ╚Öi Drum L314 M2- Peresecina-Hirtopul Mare- Ohrincea km 19+810 – km 24+300

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2020

63 355 424.99 MDL

Banca Mondial─â

24.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 11, Contractul 1: LRIP/W3/01: L313 M2- Drum de acces spre satul Micle╚Öti km 0+000 km 5+000 ╚Öi Drum L314 M2- Peresecina-Hirtopul Mare- Ohrincea km 1+640 – km 15+390

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2020

99 875 975.99 MDL

Banca Mondial─â

25.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 13, Contractul 2: LRIP/W4/02: Drumul L390 Pîrli╚Ťa-Nisporeni, km 10+900 – km 23+400

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2020

97 562 417.73 MDL

Banca Mondial─â

26.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W4/03: Drumul L390 Pîrli╚Ťa – Nisporeni, km 23+400 – km 32+942

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2020

70 974 287.83 MDL

Banca Mondial─â

27.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W4/04: Drumul L431 Paruceni – Seliste – Vinatori, km 0 + 000 – km 4+ 200 ╚Öi R25 drumul de acces c─âtre s. Seli╚Öte, km 0 + 000 – km 3 + 600

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019-2020

73 073 399.95 MDL

Banca Mondial─â

28.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W5/04: Drumul L390 Pirlita – Nisporeni, km 0 + 000 – km 10+900

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

21.09.2020 – 23.03.2022

84 184 919.25 MDL

Banca Mondial─â

29.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 8.3 în cadrul Contractului No. LRIP/W2/02: Drumul L405, R21 – Oniscani, km 0+000 – km 9+962

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

18.09.2019 – 18.03.2021

88 289 715.59 MDL

88 289 715.59 MDL

30.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 10 în cadrul Contractului LRIP/W5/01: Drumul G46: Dobrusa – Ignatei – Scorteni – Codrul Nou – R14, km 22+610 – km 29+200

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

28.09.2020 – 29.03.2021

103 729 144.73 MDL

Banca Mondial─â

31.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 10 în cadrul Contractului LRIP/W5/02: Drumul G46: Dobrusa – Ignatei – Scorteni – Codrul Nou – R14, km 15+760 – km 22+610

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

28.09.2020 – 29.03.2021

150 121 517.07 MDL

Banca Mondial─â

32.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 10 în cadrul Contractului LRIP/W5/03: Drumul G49: G47 – Peciste – Trifesti – R20, km 0+000 – km 11+426

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

28.09.2020 – 29.03.2021

110 257 600.92 MDL

Banca Mondial─â

33.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/01: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 0+000 – km 8+450

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

98 435 373.58 MDL

Banca Mondial─â

34.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/02: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 8+450 – km 17+350

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

94 947 821.0 MDL

Banca Mondial─â

35.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/03: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 17+350 – km 26+400

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

81 831 658.02 MDL

Banca Mondial─â

36.

Lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťire a Coridorului 16 în cadrul Contractului LRIP/W6/04: Drumul G105: R3 – Costesti – Tipala – G106, km 26+400 – km 34+584

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

12.01.2020 – 06.02.2022

87 963 811.12 MDL

Banca Mondial─â

37.

Supervision of LRIP projects/ Joint Venture TECNIC consulting Engineering Romania SRL in association with HILL International N.V. and Swedish National Road Consulting AB

Î.S. „Administra╚Ťia de Stat a Drumurilor”

2019 - 2020

1 205 920,0 EURO

Banca Mondial─â

DEZVOLTARE REGIONAL─é

1.

Modernizarea Serviciilor Publice Locale

Autorit─â╚Ťi publice locale

2016-2022

Cca. 32,4 mln. contribu╚Ťia UE

Uniunea European─â

2.

Aprovizionarea cu ap─â ╚Öi canalizare în raionul Cahul

Autorit─â╚Ťi publice locale

2016-2024

Cca 36,4 mln. EURO contribu╚Ťia Guvernului Germaniei ╚Öi UE (grant)

Uniunea European─â

3.

Îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii de ap─â în Moldova Central─â

Autorit─â╚Ťile publice locale

2018-2024

Cca 25 mln. EURO contribu╚Ťia Guvernului Germaniei (grant)

Guvernul Germaniei

4.

Securitatea aprovizion─ârii cu ap─â ╚Öi sanita╚Ťie în Moldova

Autorit─â╚Ťile publice locale

2022-2027

Cca 45,65 mln. EURO Contribu╚Ťia Asocia╚Ťiei Interna╚Ťionale de Dezvoltare/ B─âncii Interna╚Ťional─â de Reconstruc╚Ťie ╚Öi Dezvoltare (44,1 mln. EURO – credit; 1,55 mln. EURO – grant

Asocia╚Ťia Interna╚Ťional─â de Dezvoltare/ Banca Interna╚Ťional─â de Reconstruc╚Ťie ╚Öi Dezvoltare (Banca Mondial─â)