dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Structurile subordonate

Filters

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Agenția pentru Supraveghere Tehnică are misiunea de a asigura implementarea și executarea prevederilor actelor normative și documentelor normative în vigoare din domeniul securității industriale, ale tratatelor internaționale din domeniul securității industriale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, acestea efectuează controlul și supravegherea tehnică de stat a activităților și/ sau a lucrărilor în domeniul securității industriale.

Contacte:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2012, Str. Alexandr Pușkin 22, etajul 4

Tel: +(373 22) 23-80-24

Fax: (+373 22) 24-25-84 

E-mail: secretariat@ast.gov.md

Site-ul oficial: www.ast.gov.md

Agenția pentru Eficiență Energetică

Agenţia pentru Eficienta Energetica (AEE) are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate.

De altfel, AEE în procesul de realizare a misiunii sale, este responsabilă de asigurarea şi sprijinirea realizării obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora.

Contacte: 

Adresa: Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068

Tel.: (+373) 22 311 001, (+373) 22 499 444

Email: office@aee.md

Site-ul oficial: https://aee.md/ro/

Agenția Națională Transport Auto

Agenția Națională Transport Auto este autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice și strategiilor naționale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează și supraveghează respectarea legislației naționale și internaționale în domeniu de către operatorii de transport rutier și de către întreprinderile ce desfășoară activități conexe transportului rutier.

Contacte: 

Adresa: MD- 2001, mun. Chișinău, str. Aleea Gării, 6

Tel/Fax: 0 (22) 40 - 40 - 03

E-mail: secretariat@anta.gov.md

Site-ul oficial: www.anta.gov.md

Autoritatea Aeronautică Civilă

Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviației civile, și este subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

Misiunea Autorității constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului şi siguranței ocupaționale.

Contacte: 

Adresa: MD- 2026, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/2

Telefon: (+373 22) 823 500; 823 523

Fax: (+373 22) 529 118

E-mail: info@caa.gov.md

Site-ul oficial: http://www.caa.md

Agenția Navală a Republicii Moldova

Agenția Navală a Republicii Moldova este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și este succesor de drepturi şi obligații al Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” şi al Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”.

Agenția Navală a Republicii Moldova are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne şi în raza portuară, a calității şi inofensivității serviciilor de transport naval şi a navigației în genere.

Contacte: 

Adresa: MD- 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 et.5.

Tel/Fax: 0 (22) 73 - 13 - 96

E-mail: info@narm.md 

Site-ul oficial: http://www.narm.md/

Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova

Serviciul de urgență 112 asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție precum Ambulanță, Poliție, Pompieri în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor. 112 este numărul unic pentru apeluri de urgență, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil. Apelurile sunt preluate 24/7 de operatorii din cadrul Serviciului de urgență 112 și, în funcție de tipul urgenței, sunt transferate apoi către dispecerii agențiilor specializate de intervenție.

Funcţiile de bază ale Serviciului 112:
• preluarea apelurilor de urgenţă;
• localizarea geografică a terminalului apelantului;
• procesarea informației obținute, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112;
• transmiterea datelor solicitării către dispeceratele serviciilor specializate de urgenţă ale Ambulanței, Poliției și Pompieri.

Contacte: 

Adresa: Poștală → str. Toma Ciorbă 32, mun. Chișinău, MD-2004
Sediului central → bd. Dacia, 58/C, mun.Chișinău

Tel.: (+373) 22 553 112

Email: office@112.md

Site-ul oficial: www.112.md

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) are misiunea de a monitoriza procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională și locală. Entitatea acordă suport operațional autorităților publice locale în vederea recepționării solicitărilor de finanțare și asigurării debursării surselor financiare.

Domeniile de intervenție ale Oficiului sunt:
• îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale – iluminat public, eficiență energetică și reabilitarea clădirilor publice;
• construcția și renovarea infrastructurii sociale - școli, grădinițe, case de cultură, terenuri de joacă pentru copii etc;
• îmbunătățirea infrastructurii de apeducte, de canalizare, stații de epurare etc;
• dezvoltarea urbană, în mod special în centrele raionale;
• cofinanțarea proiectelor implementate cu finanțare externă.

Contacte:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău MD-2021, bd. Ştefan cel Mare, 124, et. 3.
Telefon în anticameră: +(373 22) 27-91-21
Fax: (+373 22) 27-53-20 
E-mail: office@ondrl.gov.md 
Site-ul oficial: www.ondrl.gov.md