dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Mandat

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative.

MINISTERUL REALIZEAZĂ FUNCȚIILE ÎN URMĂTOARELE DOMENII:

INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII

 • Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat;
 • Dezvoltarea și sporirea accesibilității la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză și servicii conexe;
 • Creșterea accesului la servicii TV digitale terestre și de radiodifuziune

TRANSPORT

 • Dezvoltarea transportului feroviar; 
 • Dezvoltarea transportului aerian;
 • Dezvoltarea transportului naval;
 • Dezvoltarea transportului rutier și a infrastructurii drumurilor.

CONSTRUCȚII

 • Dezvoltarea domeniului amenajarea teritoriului și al urbanismului;
 • Asigurarea sistemului calității în construcții;
 • Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne.

ENERGETICĂ

 • Dezvoltarea sectorului electroenergetic;
 • Dezvoltarea sectorului termoenergetic;
 • Dezvoltarea sectorului gazelor naturale și al produselor petroliere; 
 • Promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabile.

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ

 • Dezvoltarea cadrului normativ;
 • Creșterea competitivității regiunilor;
 • Implementarea politicii de dezvoltarea urbană;
 • Dezvoltarea infrastructurii regionale;
 • Reabilitarea infrastructuri sociale.